BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 15 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

LIETUVIŠKI ŠVENTOJO RAŠTO VERTIMAI

Vertėjai | Leidimai

Išsamiai aprašyti leidimai

Biblija RK_K1998 || Biblija RK_E1999

Rubšio ir Kavaliausko BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m.

  Biblija RK_K1998   Rubšio ir Kavaliausko BIBLIJA,
  LVK (katalikų) leidimas 1998 m.
   
Pilnas leidinio pavadinimas: ŠVENTASIS RAŠTAS. SENASIS IR NAUJASIS TESTAMENTAS
Versta iš: hebrajų, aramėjų ir graikų kalbų
Vertė: ST – Antanas Rubšys, NT – Česlovas Kavaliauskas
Leidimo metai: 1998
Leidėjas: Lietuvos Vyskupų Konferencija (LVK)
Leidykla: LVK leidykla „Katalikų pasaulis“
Teisės: © Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998
   
Papildoma informacija:  
Senąjį Testamentą vertė iš hebrajų, aramėjų ir graikų kalbų, pratarmę, įvadus ir ST sąvokų žodyną bei paaiškinimus parašė prel. prof. Antanas Rubšys.
Senojo Testamento vertimo kalbą tikslino: Jurgis Jankus, Salomėja Narkėliūnaitė, Albina Pribušauskaitė, Sigita Papečkienė
Naujajį Testamentą vertė iš graikų kalbos, įvadus ir NT sąvokų žodyną parašė kun. Česlovas Kavaliauskas
Antrąją Naujojo Testamento laidą rengė kun. Vaclovas Aliulis, MIC, ir Redakcinė kolegija
Dailininkas Edmundas Saladžius
Žemėlapius rengė Ramūnas Blažys
Korektūrą skaitė Salomėja Narkeliūnaitė
Knygos apdaila: dr. Jonas Boguta. Boguta Design, Cicero, IL, USA
   
ISBN 9986-04-102-3 UDK 22
Bi 37
Puslapių skaičius: 2048 p.
Formatas: 16,5x24,0 cm
Viršeliai: Kieti
 

MALDA ŠVENTAJAI DVASIAI

„Šventasis (II Vatikano) Susirinkimas karštai ir pabrėžtinai ragina ... visus krikščionis...dažnai skaityti Šventąjį Raštą ...Šventojo Rašto skaitymą turi lydėti malda, kad tarp Dievo ir žmogaus vyktų pokalbis. Juk 'kai meldžiamės, jam kalbame; kai skaitome dieviškuosius žodžius, jo klausomės'” (DA, VI, 25)

ATEIK, ŠVENTOJI DVASIA,
PRIPILDYK TIKINČIŲJŲ ŠIRDIS
IR UŽDEK JOSE SAVO MEILĖS UGNĮ!

T U R I N Y S (skyriais)

SENASIS TESTAMENTAS


NAUJASIS TESTAMENTAS (Įvadas)

Bibliografiniai duomenys (Biblija RK_K1998):
  ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998.
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>