BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 24 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Danielio knygaSkyrius: 1

 Danielio knyga
  
 A. DANIELIS IR BABILONO KARALIAI
  
 Išmėginimas maistu karaliaus dvare
  
Dan 1

1 Trečiaisiais Judo karaliaus Jehojakimo valdymo metais Babilono karalius Nebukadnezaras atžygiavo į Jeruzalę ir ją apgulė. 2 Viešpats atidavė Judo karalių Jehojakimą drauge su dalimi indų iš Dievo Namų į jo rankas, o tas išgabeno juos į Šinaro[i1] šalį ir padėjo indus į savo dievų iždą.

3 Tuomet karalius įsakė vyriausiajam savo rūmų pareigūnui Ašpenazui atvesti jam keletą izraeliečių iš karališkos šeimos ir diduomenės, 4 – sveikus vaikinus, gražios išvaizdos, sumanius visose išminties šakose, apdovanotus žinojimu bei supratimu ir tinkamus tarnauti karaliaus rūmuose, – kad jie mokytųsi kaldėjų raštų ir kalbos. 5 Karalius skyrė jiems kasdien dienos maistą iš karališkų valgių ir vyno, kurį pats gėrė. Jie turėjo būti auklėjami trejus metus, o paskui tarnauti karaliaus dvare. 6 Tarp jų buvo iš Judo giminės Danielis, Hananijas, Mišaelis ir Azarjas. 7 Vyriausiasis rūmų pareigūnas praminė juos kitais vardais: Danielį jis praminė[i2] Beltešazaru, Hananiją Šadrachu, Mišaelį Mešachu ir Azarją Abed- Negu.

8 Bet Danielis apsisprendė nesuteršti savęs[i3] karališko stalo valgiais ir vynu, todėl paprašė vyriausiąjį rūmų pareigūną leisti jam nesusiteršti. 9 Dievas maloniai nuteikė vyriausiąjį rūmų pareigūną, ir jis Danielį užjautė. 10 Betgi vyriausiasis rūmų pareigūnas jį ir įspėjo: „Aš prisibijau savo viešpaties karaliaus! Jis nustatė, ką jūs turite valgyti ir gerti, o jei pastebėtų, kad jūs prasčiau atrodote už kitus jūsų amžiaus vaikinus, man reikės karaliui atsakyti savo galva“. 11 Danielis atsakė prižiūrėtojui, kurį vyriausiasis rūmų pareigūnas buvo paskyręs Danieliui, Hananijui, Mišaeliui ir Azarjui: 12 „Prašom mėginti savo tarnus dešimt dienų. Tebūna mums duodama vien daržovių valgyti ir tik vandens atsigerti. 13 Tada tebūna palyginama tavo akivaizdoje mūsų išvaizda su išvaizda tų vaikinų, kurie valgo karališkus valgius. Taigi, kaip matysi, taip pasielgsi su savo tarnais“. 14 Prižiūrėtojas su šiuo pasiūlymu sutiko ir mėgino juos dešimt dienų. 15 Praėjus dešimčiai dienų, jie atrodė geriau ir sveikiau, negu tie vaikinai, kurie valgė karališkus valgius. 16 Prižiūrėtojas laikėsi pažado, – nunešdavo nuo jų stalo karališkus valgius ir vyną, kurį jie turėjo gerti, ir duodavo jiems daržovių. 17 Šiems keturiems vaikinams Viešpats davė visų raštų ir išminties žinojimą bei įgūdžius, o Danielis turėjo ir dovaną paaiškinti visokius regėjimus bei sapnus.

18 Kai atėjo laikas, kada karaliaus paliepimu jaunuoliai turėjo būti pas jį atvesti, vyriausiasis rūmų pareigūnas juos atvedė pas Nebukadnezarą. 19 Karalius, pasikalbėjęs su jais, nerado tarp jų visų nė vieno, kuris prilygtų Danieliui, Hananijui, Mišaeliui ir Azarjui, todėl jie buvo paimti į karaliaus tarnybą. 20 Kada tik karalius kreipdavosi į juos su klausimu, reikalaujančiu išminties ir žinojimo, jis rasdavo juos dešimt kartų pranašesnius už visus karalystės magus ir kerėtojus. 21 Danielis ten išbuvo iki pirmųjų karaliaus Kyro valdymo metų.[i4]

  
Išnašos:
1Dan 1,2: Šinaras: senovinis Babilonijos vardas, šiame tekste sąmoningai panaudotas archaizmas. Žr. Pr 10,10; 11,2.
2Dan 1,7: Vaikinų praminimas babiloniškais vardais buvo ženklus veiksmas – pareiškimas, kad jie yra karaliaus įsūnijami.
3Dan 1,8: ... apsisprendė nesuteršti savęs: pagonių duona, mėsa ir vynas buvo laikomi nešvariais dėl to, kad jie galbūt buvę paaukoti stabams ar paruošti ant malkų, paimtų iš pagonims šventos giraitės. Tik šviežios daržovės ir vanduo buvo laikomi švariais dalykais. Žr. Oz 9,3; Tob 1,12; Jdt 10,5; 12,1-2.
4Dan 1,21: ... iki pirmųjų karaliaus Kyro valdymo metų: Persijos karaliaus Kyro pergalės prieš Babiloną metai – 539/538 m. prieš Kristų.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Danielio knygaSkyrius: 1