BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 18 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Esteros knygaSkyrius: 1

 Esteros knyga
  
 B. ESTEROS IŠKILIMAS
  
Est 1

Ahasuero puota

1 Tai įvyko Ahasuero dienomis, – to Ahasuero, kuris valdė šimtą ir dvidešimt septynias sritis nuo Indijos iki Etiopijos.[i1] 2 Tuo metu, kai karalius Ahasueras sėdėjo karališkajame soste Sūsos[i2] pilyje, 3 trisdešimtaisiais savo karaliavimo metais, jis iškėlė puotą visiems savo didžiūnams ir dvariškiams: Persijos ir Medijos kariškiams, didikams ir sričių valdytojams. 4 Per šimtą aštuoniasdešimt dienų jis rodė didžiulius savo karalystės turtus ir tviskančią savo didybės šlovę.

5 Pasibaigus toms dienoms, karalius savo sodo rūmų kieme iškėlė septynių dienų puotą visiems žmonėms, – didikams ir paprastiems, – gyvenantiems sostinėje Sūsoje. 6 Kiemas buvo išpuoštas baltomis ir mėlynomis medvilnės uždangomis, lininėmis tamsiai raudonos spalvos virvėmis, pritvirtintomis prie sidabrinių žiedų ant marmurinių šulų. Asloje iš porfyro, marmuro, perlamutro ir spalvotų akmenų buvo išdėstyti auksiniai ir sidabriniai maigūnai. 7 Gėrimai buvo pilami į auksines taures, nė viena jų nebuvo panaši į kitas, ir karališko vyno buvo apstu, kaip dera karaliaus dosnumui. 8 Karaliaus įsaku buvo geriama nesivaržant, nes jis buvo nurodęs visiems savo rūmų padavėjams elgtis su kiekvienu svečiu pagal svečio norą.

9 Be to, ir karalienė Vaštė[i3] iškėlė puotą moterims karaliaus Ahasuero rūmuose.

Karalienė Vaštė užsitraukia nemalonę

10 Septintą dieną, kai karaliaus širdis buvo įsilinksminusi nuo vyno, jis paliepė Mehumanui, Biztai, Harbonai, Bigtai, Abagtai, Zetarui ir Karkasui – septyniems jam tarnaujantiems eunuchams – 11 atvesti karalienę Vaštę su karališku vainiku ant galvos prieš karalių, idant jis parodytų jos grožį svečiams ir pareigūnams, nes ji buvo graži moteris. 12 Tačiau karalienė Vaštė, išgirdusi eunuchų perduotą karaliaus įsakymą, ateiti atsisakė. Dėl to karalius įširdo ir degė pykčiu. 13 Nedelsdamas karalius pasitarė su išminčiais, žinančiais įstatymus. Mat karaliui buvo įprasta kreiptis į visus, kurie išmanė įstatymus ir papročius. 14 Jo artimi patarėjai buvo Charšena, Šetaras, Admata, Taršišas, Meresas, Marsena ir Memukanas – septyni Persijos ir Medijos didžiūnai, kurie asmeniškai kalbėdavosi su karaliumi ir užėmė karalystėje pirmą vietą. 15 „Kaip turi būti pasielgta, – jis klausė, – pagal įstatymą su karaliene Vašte, kuri atsisakė paklusti karaliaus Ahasuero per eunuchus duotam įsakymui?“

16 Tada Memukanas karaliaus ir didžiūnų akivaizdoje tarė: „Karalienė Vaštė nusikalto ne tik karaliui, bet ir visiems pareigūnams bei žmonėms visose karaliaus Ahasuero valdose. 17 Visos moterys, išgirdusios gandus apie karalienės elgesį, žiūrės su panieka į savo vyrus, nes jos manys: 'Karalius Ahasueras įsakė, kad karalienė Vaštė būtų atvesta pas jį, bet ji nėjo'. 18 Taigi šią dieną tos Persijos ir Medijos didžiūnės, kurios jau yra išgirdusios apie karalienės elgesį, sukils prieš visus karaliaus pareigūnus, ir nebus galo paniekai ir pykčiui! 19 Jeigu tai patinka karaliui, tebūna paskelbtas jo neatšaukiamas karaliaus įsakas[i4] ir įrašyta į persų ir medų įstatymus, kad Vaštė niekad daugiau nepasirodys karaliaus Ahasuero akivaizdoje. Tesuteikia karalius jos karališką garbę moteriai, kuri yra vertesnė, negu ji. 20 Tebūna šis karaliaus duotas įsakas paskelbtas visoje jo karalystėje, – o ji plati, – ir visos moterys gerbs savo vyrus – kilmingus ir prasčiokus“.

21 Pasiūlymas patiko karaliui ir jo didžiūnams. Karalius padarė, kaip Memukanas buvo pasiūlęs. 22 Jis išsiuntinėjo laiškus į visas karaliaus valdas, į kiekvieną sritį jos raštu ir kiekvienai tautai jos kalba,[i5] pareikšdamas, kad kiekvienas vyras turi būti šeimininkas savo namuose.

  
Išnašos:
1Est 1,1: ... nuo Indijos iki Etiopijos: nuo vakarų Indijos iki Aukštutinio Egipto. Tokį Persijos imperijos valdų plotį buvo pasiekęs Darijus Didysis, Ahasuero, tai yra Kserkso Didžiojo, tėvas.
2Est 1,2: ... Sūsa: senovės Elamo sostinė (žr. Pr 14,1). Achemenidams valdant, Sūsa buvo viena iš Persijos sostinių. Antroji buvo Persepolis – karalių vasaros rūmai.
3Est 1,9: ... karalienė Vaštė: Herodotas (žr. Istorijos 7,6) rašo, kad Ahasuero – Kserkso – žmona buvo Amestris.
4Est 1,19: … neatšaukiamas karaliaus įsakas: istorikas Sikulijus rašo, kad tokie įsakai – įstatymai – buvo skelbiami karaliaus Darijaus III laikais (335-331 m. prieš Kristų), paskutinio Persijos karaliaus valdymo metu. Žr. Est 8,8.
5Est 1,22: … į kiekvieną sritį jos raštu … kiekvienai tautai jos kalba: Persijos imperija buvo daugiakalbė. Pagrindinės kalbos buvo persų, elamitų, babiloniečių, aramėjų, finikiečių, egiptiečių ir graikų. Kiekviena jų turėjo savo šriftą.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Esteros knygaSkyrius: 1