BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 15 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Izaijo knygaSkyrius: 1

 Izaijo knyga
  
 A. TEISMO KNYGA/1. Izraelio ir Judo karalysčių kaltinamasis aktas
  
 Izraelio nuodėmingumas
  
Iz 1

1 [i1]Regėjimas, kurį turėjo Izaijas, Amozo sūnus, apie Judą ir Jeruzalę Uzijo, Jotamo, Ahazo ir Hezekijo, Judo karalių, dienomis.

2 Klausykitės, dangūs, išgirsk, žeme,

nes VIEŠPATS kalba:

„Užauginau, išauklėjau vaikus,

o jie sukilo prieš mane!

3 Jautis pažįsta[i2] savo savininką

ir asilas žino savo šeimininko ėdžias;

tik Izraelis nežino,

mano tauta nesupranta“.

4 Ai! Nuodėminga tauta,

žmonės apsikrovę nedorybėmis,

piktadarių palikuonys,

ištvirkę vaikai!

Jie paliko VIEŠPATĮ,

atmetė Izraelio Šventąjį,[i3]

atsuko jam nugarą.

5 [i4]Kodėl vis dar norite būti mušami, –

kodėl nesiliaujate erzinti?

Visa galva pasiligojusi,

visa širdis alpstanti.

6 Nuo kojos pado iki viršugalvio

neturite jūs sveikos vietos.

Mėlynės, randai ir pūliuojančios žaizdos, –

nevalytos, netvarstytos, aliejumi nepateptos.

7 Jūsų šalis – tyrai,

jūsų miestai ugnimi sunaikinti;

svetimieji jums regint ryja jūsų žemės derlių, –

tyrai lyg sunaikintoji Sodoma.

8 Ziono dukra[i5] yra dabar

lyg trobelė[i6] vynuogyne,

kaip pašiūrė[i7] moliūgų sklype,

lyg priešų apgultas miestas.

9 Jeigu Galybių VIEŠPATS[i8]

nebūtų palikęs mums skurdaus likučio[i9],

mes būtume tarsi Sodoma,

į Gomorą[i10] būtume panašūs.

10 Klausykitės VIEŠPATIES žodžio,

Sodomos valdovai,

išgirskite, ko mūsų Dievas moko,

jūs, Gomoros žmonės!

11 [i11]„Negi man reikia jūsų aukų gausybės?“ –

sako VIEŠPATS.

„Man jau įgriso jūsų deginami avinai

ir peniukšlių taukai;

neteikia man malonumo

jaučių, avių ir ožių kraujas.

12 Kada ateinate pamatyti mano veido,

ar to kas prašo iš jūsų?

13 Netrypkite daugiau mano prieangių!

Liaukitės aukoję bevertes atnašas,

smilkalai kelia man pasibjaurėjimą.

Mėnulio jaunaties ir šabo, sueigų šaukimo –

iškilmių su piktais darbais negaliu aš pakęsti.

14 Jūsų mėnulio jaunatimis ir iškilmėmis aš šlykščiuosi, –

jie man našta,

kurią pailsau nešti.

15 Kai jūs tiesite rankas,[i12]

aš nugręšiu savo akis nuo jūsų.

Net jei ir ilgai melsitės,

aš jūsų negirdėsiu.

Jūsų rankos visos kruvinos!

16 Nusiplaukite ir būkite švarūs!

Pašalinkite savo darbų blogį man iš akių,

liaukitės darę pikta,

17 mokykitės gera daryti.

Atsidėkite teisingumui,

padėkite engiamajam,

užstokite našlaitį,

ginkite našlės bylą“.

18 VIEŠPATS sako:

„Eikit šen, drauge pasvarstykime:

esate paraudę nuo nuodėmių, aš jus išbaltinsiu kaip sniegą.

Nors jūsų nuodėmės ir yra raudonos it kraujas,

jos gali tapti baltos kaip vilna.

19 Jeigu jūs dėsitės į širdį ir paklusite,

valgysite krašto gėrybes,

20 bet jeigu atsisakote paklusti,

sudoros jus kalavijas“. –

Juk pats VIEŠPATS kalbėjo!

21 Deja, ištikimasis miestas,[i13] kupinas teisingumo,

tapo kekše!

Kur teisumas klestėjo,

dabar žmogžudžiai.

22 Tavo sidabras pavirto išdagomis,

tavo vynas atskiestas vandeniu.

23 Tavo vadai yra sukčiai,

vagių bičiuliai, –

kiekvienas jų mėgsta kyšius

ir vaikosi dovanų.

Jie negina našlaičio,

našlės byla jų niekuomet nepasiekia.

24 Todėl sako Valdovas, Galybių VIEŠPATS,

Izraelio Galingasai:

„Oi, aš atsiskaitysiu su priešgynomis,

nugiešiu apmaudą ant savo priešų!

25 Pakelsiu ranką prieš tave,

išlydysiu tavo išdagas žaizdre,

sunaikinsiu visą tavo šlaką.

26 Atkursiu jums teisėjus, kokie jie buvo senovėje,

ir patarėjus, kaip jie buvo pradžioje.

Tada tu būsi vadinama Teisumo miestu, –

ištikimuoju miestu“.

27 [i14]Zionas bus išgelbėtas teismu

ir atgailautojai – teisumu.

28 O maištininkai ir nusidėjėliai bus drauge sunaikinti – tie,

kurie palieka VIEŠPATĮ, žus.

29 Tikrai jūs gėdysitės dėl ąžuolų,[i15]

kuriuos garbinote,

ir rausite dėl giraičių, kurias buvote pamėgę.

30 Nes būsite kaip ąžuolas,

nuvytusiais lapais,

kaip sodas be vandens.

31 Sukrauti turtai bus kaip pakulos,

o jų krovėjas – kibirkštis.

Abu sudegs kartu, nebus kam užgesinti.

  
Išnašos:
1Iz 1,1: Izaijas – pranašo vardas reiškia Jahvė yra išganymas.
2Iz 1,3: Pažinimas yra asmeniškas ir intymus tikrovės patyrimas.
3Iz 1,4: Izraelio Šventąjį: dažnas Dievo titulas Izaijo knygoje. Retai vartojamas kitose knygose.
4Iz 1,5-1,8: Nelaimės, ištiksiančios Dievo tautą dėl jos nuodėmių.
5Iz 1,8: Ziono dukra: Jeruzalė.
6Iz 1,8: Trobelė... pašiūrė: pastogė sargui ir darbininkams.
7Iz 1,8: Trobelė... pašiūrė: pastogė sargui ir darbininkams.
8Iz 1,9: ... Galybių VIEŠPATS: žodžiu VIEŠPATS didžiosiomis raidėmis verčiamas Dievo vardas JAHVĖ. Jahvė reiškia JIS YRA (žr. Iš 3,13-14). Galybių VIEŠPATS yra Dievas – Kūrėjas ir Galybių Valdovas. Valdovo galybės yra dangiškos – angelai, saulė, mėnulis... ir žemiškos – istorinė Izraelio kaip Dievo tautos kariuomenė.
9Iz 1,9: Likutis: žr. Rom 9,29. Apaštalas Paulius mini šį skaitinį, kalbėdamas apie Dievo gailestingumą žydams ir pagonims.
10Iz 1,9: Gomora: nusidėjėlių miestas. Žr. Pr 19.
11Iz 1,11: ... aukų gausybės: Dievui malonu ne aukų gausybė, bet aukotojo širdis ir doras elgesys.
12Iz 1,15: ... tiesite rankas: Tiesti rankas maldai.
13Iz 1,21: Jeruzalė kadaise, Dovydo ir Saliamono laikais, buvo ištikimasis miestas, o dabar kekšė. Atsimetimas nuo Sandoros Pranašų knygose dažnai sugretinamas su santuokine neištikimybe (žr. Oz 1-3).
14Iz 1,27: Ši eilutė yra visos Izaijo knygos – pranašystės raktas. Zionas – Jeruzalė. Jeruzalė yra miestas ant Ziono kalno. Įžūlus Ziono užsispyrimas elgtis nuodėmingai vedė į Dievo teismą, kuriuo Likutis bus apvalytas nuo nuodėmių ir grįš pas Dievą teisingumu. Žr. Iz 40,2.
15Iz 1,29: Ąžuolai, kuriuos garbinote... miškeliai, kuriuos mėgote: liaudies alkų stabų garbinimui.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 1