BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 18 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Koheleto knygaSkyrius: 1

 Koheleto knyga
  
 A. ĮVADAS: AUTORIAUS TEIGINYS
  
Koh 1

1 Koheleto,[i1]

Dovydo sūnaus, Jeruzalės karaliaus, žodžiai.

Žmogaus triūsas beprasmis

2 [i2]Rūkų rūkas! – sako Koheletas. –

Rūkų rūkas! Viskas yra rūkas!

3 Kokia nauda žmogui iš viso jo sunkaus triūso,

kuriuo jis triūsia po saule?[i3]

4 Viena karta nueina, kita ateina,

bet žemė amžinai ta pati lieka.

5 Saulė teka ir saulė leidžiasi,

skubėdama į vietą, iš kurios pateka.

6 Vėjas pučia į pietus,

paskui sukasi šiaurės link.

Sukasi ir sukasi vėjas,

vis grįždamas į tą patį suktinį.

7 Visos upės nuolat teka į jūrą,

tačiau jūra niekad nėra pilna.

Į vietą, iš kurios išteka,

upės vėl nuteka.

8 Visi dalykai yra labiau varginantys,

negu žmogus gali apie juos pasakyti.

Akis žiūrėdama nepasisotina,

ausis girdėdama neprisipildo.

9 Kas buvo, vėl bus;

kas įvyko, vėl įvyks.

Po saule nėra nieko nauja!

10 Kartais yra dalykas, apie kurį sakoma:

„Žiūrėk, tai šis tas nauja!“

Betgi tas dalykas jau buvo

šimtmečiais prieš mus.

11 Kaip dabar neatsimenama buvusių dalykų,

taip pat ateities dienomis būsiančių dalykų[i4]

neatsimins vėliau gyvensiantys žmonės.

B. DUOMENYS IŠ GYVENIMO PATIRTIES

Iš Saliamono gyvenimo

12 Aš, Koheletas, buvau Izraelio karaliumi Jeruzalėje. 13 Visa širdimi atsidėjau išmintingai tyrinėti ir nagrinėti visa, kas vyksta po dangumi. Kokia varginanti užduotis, kurią Dievas yra davęs žmonėms spręsti! 14 Mačiau visa, kas daroma po saule. Tikėk manimi, visa yra tik rūkas ir vėjų vaikymas.[i5]

15 Kas yra kreiva,negali būti ištiesinta;

ko trūksta, negali būti priskaičiuota.

16 Tariau širdyje: „Štai įsigijau didelę išmintį, didesnę už visus prieš mane gyvenusius Jeruzalėje. Mano širdis uoliai kaupė visokią išmintį ir žinojimą“. 17 Tačiau kai ėmiau širdimi pažinti išminties bei žinojimo prigimtį ir kvailystę bei paikystę, supratau, kad ir tai yra vėjų vaikymas.

18 Juk su didele išmintimi ateina ir daug rūpesčių;

kuo daugiau žinai, tuo labiau kankinies.

  
Išnašos:
1Koh 1,1: Kohelet{o}... : Paskaitininko. ... Dovydo sūnaus: Saliamonas, Dovydo sūnus, buvo laikomas išminties ir žinojimo pradininku. Užtat Šventajame Rašte visa, kas susiję su išmintimi, siejama su juo. Bevardis Koheleto knygos autorius susieja savo išminties ir žinojimo knygą su Saliamonu.
2Koh 1,2: Rūkų rūkas ... : hebrajiškas aukščiausiasis laipsnis. Šiuo posakiu išreiškiama trapi ir laikina žmogaus būklė. Hebrajiškasis posakis yra perdėm apčiuopiamas. Arkivysk. Juozapas Skvireckas, sekdamas lotyniškąja Vulgata, verčia: Tuštybių tuštybė, sako Pamokslininkas. Tuštybių tuštybė ir visa tuštybė!
3Koh 1,3: ... po saule: žemėje; žmogaus gyvenime.
4Koh 1,11: ... buvusių dalykų ... būsiančių dalykų: kartų. Žmonės greitai užmiršta, tačiau Dievas visad atsimena.
5Koh 1,14: ... vėjų vaikymas: tuščios pastangos. Žr. Oz 12,2. Šis posakis vartojamas paskaitos dalims užbaigti iki pat Koh 6,9.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Koheleto knygaSkyrius: 1