BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 13 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Zecharijo knygaSkyrius: 1

 Zecharijo knyga
  
 A. ĮSPĖJIMO IR VILTIES ŽODŽIAI
  
Zch 1

Raginimas grįžti pas Dievą

1 Antraisiais karaliaus Darijaus metais, aštuntą mėnesį[i1], Dievo žodis atėjo Berechijo sūnaus Ido sūnui pranašui Zecharjui:

2 „VIEŠPATS buvo labai supykęs ant jūsų protėvių. 3 Sakyk jiems: taip kalbėjo Galybių VIEŠPATS:

- Grįžkite jūs pas mane, –

tai Galybių VIEŠPATIES žodis, –

sugrįšiu aš pas jus, –

kalbėjo Galybių VIEŠPATS.

4 Nebūkite kaip jūsų protėviai, kuriems ankstyvesnieji pranašai skelbė: 'Taip kalbėjo Galybių VIEŠPATS: gręžkitės nuo savo nedorų kelių ir nedorų darbų'. Bet jie manęs nei klausė, nei manęs paisė, – tai VIEŠPATIES žodis.

5 Kur yra jūsų protėviai?

O pranašai argi gyvena amžinai?

6 Betgi mano žodžiai ir įstatai,

paskelbti per mano tarnus pranašus,

argi nepasivijo jūsų protėvių?

Jie gailėjosi ir sakė: 'Galybių VIEŠPATS pasielgė su mumis, žiūrėdamas mūsų kelių ir darbų, lygiai kaip buvo nusprendęs padaryti'“.

Keturi raiteliai

7 Antraisiais karaliaus Darijaus metais, vienuolikto[i2] – Šebato mėnesio dvidešimt ketvirtą dieną, VIEŠPATIES žodis atėjo Berechijo sūnaus Ido sūnui pranašui Zecharjui. Zecharjas tarė: 8 [i3]„Nakčia regėjau raitelį ant sarto žirgo! Jis stovėjo lomoje tarp mirtų medžių, o už jo žirgai – sartas, bėras ir baltas. 9 Paklausiau: „Mano viešpatie, kas jie?“ Angelas, kalbantis su manimi, man tarė: „Aš tau parodysiu, kas jie“. 10 Tuomet vyras, stovėjęs tarp mirtų medžių, atsakė: „Tai tie, kuriuos VIEŠPATS pasiuntė eiti sargybą žemėje“. 11 Paskui jie tarė VIEŠPATIES angelui, stovinčiam tarp mirtų medžių: „Ėjome sargybą žemėje, ir štai visa žemė taikiai gyvena“. 12 Tuomet VIEŠPATIES angelas ištarė: „O Galybių VIEŠPATIE, kaip ilgai dar nepasigailėsi Jeruzalės ir Judo miestų, ant kurių pykai per šiuos septyniasdešimt metų?“[i4] 13 Angelui, kalbėjusiam su manimi, VIEŠPATS atsakė maloniais ir paguodos pilnais žodžiais. 14 Tuomet su manimi kalbėjusis angelas man tarė: „Paskelbk šią žinią: 'Taip kalbėjo Galybių VIEŠPATS:

- Aš labai pavyduliauju

Jeruzalei – Zionui.

15 Pykstu didžiu pykčiu

ant savimi patenkintų tautų;[i5]

kai aš buvau tik truputį įpykęs,

jos padidino nelaimę.

16 Todėl taip kalbėjo Galybių VIEŠPATS:

– Grįžtu į Jeruzalę vedamas pasigailėjimo,

bus atstatyti joje mano Namai, –

tai Galybių VIEŠPATIES žodis, –

virš Jeruzalės bus ištiesta matavimo virvė.[i6]

17 Dar paskelbk:

taip kalbėjo Galybių VIEŠPATS:

– Mano miestai dar bus pertekę gerovės,

VIEŠPATS dar paguos Zioną,

išsirinks vėl VIEŠPATS Jeruzalę'“.

  
Išnašos:
1Zch 1,1: Antraisiais metais ... , aštuntą mėnesį: 520 m. prieš Kristų spalis-lapkritis.
2Zch 1,7: Antraisiais metais ... , vienuolikto mėnesio: 520 m. prieš Kristų sausis-vasaris.
3Zch 1,8-1,11: ... raitelį ant sarto žirgo: skirtingas nuo vyro ir nuo stovinčio tarp mirtų medžių angelo, kuris kalbėjo su pranašu. Keturi raiteliai yra Dievo siunčiami į keturias pasaulio šalis (žr. Zch 2,10) pažiūrėti, ar visa žemė taikiai gyvena.
4Zch 1,12: ... šiuos septyniasdešimt metų: užuomina apie Babilonijos tremtį. Žr. Jer 25,1-14.
5Zch 1,15: ... savimi patenkintų tautų: Judo karalystės kaimynai, ypač Edomas, klestėjo ir jautėsi saugūs Judo karalystės sąskaita.
6Zch 1,16: ... matavimo virvė: Dievas matuoja Jeruzalę ne sunaikinimui (žr. Iz 34,11), bet atstatymui.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Zecharijo knygaSkyrius: 1