BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 24 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pirmasis Jono laiškasSkyrius: 1

 Pirmasis Jono laiškas
  
 ĮŽANGA
  
1 Jn 1

1 Kas buvo nuo pradžios,

ką girdėjome ir savo akimis regėjome,

ką patyrėme ir mūsų rankos lietė, –

tai skelbiame apie gyvenimo Žodį.[i1]

2 Gyvenimas[i2] pasirodė,

ir mes regėjome ir liudijame,

ir skelbiame jums amžinąjį gyvenimą,

kuris buvo pas Tėvą ir pasirodė mums.

3 Ką matėme ir girdėjome, skelbiame ir jums,

kad ir jūs turėtumėte bendravimą su mumis.

O mūsų bendravimas yra su Tėvu

ir su jo Sūnumi Jėzumi Kristumi.

4 Ir tai mes rašome, kad mūsų džiaugsmas būtų tobulas.

GYVENIMAS ŠVIESOJE

5 Tai yra žinia,

kurią esame išgirdę iš jo ir skelbiame jums,

kad Dievas yra šviesa

ir jame nėra jokios tamsybės.[i3]

Dievas – šviesa

6 Jei sakytume, kad bendraujame su juo,

o vaikščiotume[i4] tamsoje,

meluotume ir nevykdytume tiesos.

7 O jei vaikščiojame[i5] šviesoje, kaip ir jis yra šviesoje,

mes bendraujame vieni su kitais,

ir jo Sūnaus Jėzaus kraujas apvalo mus

nuo visų nuodėmių.

Nutraukti ryšius su nuodėme

8 Jei sakytume, jog neturime nuodėmės,

klaidintume patys save,

ir nebūtų mumyse tiesos.

9 Jeigu išpažįstame savo nuodėmes, jis ištikimas ir teisingas,

kad atleistų mums nuodėmes

ir apvalytų mus nuo visų nedorybių.

10 Jei sakytume, kad nesame nusidėję, darytume jį melagiu,

ir nebūtų mumyse jo žodžio.

  
Išnašos:
11 Jn 1,1: Gyvenimo Žodis, kaip ir Jono evangelijos prologe, – Jėzaus Kristus asmuo (sakinio pradžia rodo, jog kalbama apie asmenį, o ne apie Evangeliją).
21 Jn 1,2: Gyvenimas Jonui dažniausiai reiškia mūsų dalyvavimą paties Dievo gyvenime. Čia kalbama apie amžinąjį Dievo Žodį – mūsų antgamtinės gyvybės autorių.
31 Jn 1,5: Plg. Jn 8,12.
41 Jn 1,6: ir t.: Vaikščioti – gyventi, elgtis.
51 Jn 1,7: ir t.: Vaikščioti – gyventi, elgtis.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pirmasis Jono laiškasSkyrius: 1