BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 18 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Patarlių knygaSkyrius: 1

 Patarlių knyga
  
 A. ĮŽANGA: IŠMINTIES VERTĖ
  
Pat 1

Saliamono patarlių tikslas

1 [i1]Saliamono, Dovydo sūnaus, Izraelio karaliaus, patarlės.

2 Kad žmonės brangintų išmintį ir pamokymą,[i2]

suvoktų prasmingus posakius,

3 pratintųsi išmintingai elgtis

būdami teisūs, teisingi ir dori;

4 kad neišmanėliai[i3] būtų pamokyti sumanumo,

jauni žmonės žinojimo ir apdairumo.

5 Išmintingas žmogus, jų klausydamasis, mokysis,

o protingas žmogus išmoks gebėjimo

6 suprasti patarlę ir palyginimą,

išminčių posakius ir mįsles.

7 Pagarbi VIEŠPATIES baimė[i4] yra žinojimo pradžia;

kvailieji niekina išmintį ir pamokymą.

Nedorų žmonių kelias: gobšumas ir smurtas

8 Mano vaike, klausyk savo tėvo pamokymo,

neatmesk savo motinos žodžių.

9 Jie bus tavo galvai grakštus vainikas,

karoliai tavo kaklui.

10 Mano vaike, jei tave nusidėjėliai viliotų,

neklausyk.

11 Jei sakytų: „Eikš su mumis,

surenkime kruvinas pasalas,

spęskime juokais spąstus nekaltiems!

12 Prarykime juos gyvus, kaip daro Šeolas,

žydint gyvenimui, tarsi žengiančius į duobę.

13 Pasiimsime visokių brangių daiktų,

prisikrausime savo namus grobio.

14 Susiek savo likimą su mumis,

visi turėsime vieną bendrą piniginę!“

15 Mano vaike, nesileisk į kelią su jais,

nekelk kojos į jų takus,

16 nes jų kojos bėga į pikta,

jie skuba kraujo išlieti.

17 Juk veltui skleistum tinklą,

kai paukštis tai mato,

18 [i5]tačiau jie rengia sau kruvinas pasalas,

spendžia spąstus savo gyvasčiai!

19 Toksai likimas visų gobšų, pasigviešusių neteisingos naudos;

ji atima gyvastį žmogaus, kuris ją ima.

Išmintis įspėja

20 [i6]Išmintis garsiai šaukia gatvėje,

aikštėse kelia balsą.

21 Prie judriausių gatvės kampų ji šaukia,

prie įėjimo vartų ir mieste ji kalba:

22 „Kaip ilgai, neišmanėliai, būsite tokie nemokšos?

Kaip ilgai šaipūnai mėgausis pašaipomis

ir kvailieji nekęs žinojimo?

23 Būkite atidūs mano įspėjimui!

Štai išliesiu jums savo dvasią,

atversiu jums savo žodžius.

24 Kadangi jūs mane atmetėte, kai šaukiau,

nekreipėte dėmesio, kai tiesiau ranką;

25 kadangi paniekinote bet kokį mano patarimą,

nepaisėte jokio mano įspėjimo,

26 aš savo ruožtu juoksiuos, kai ištiks jus nelaimė,

tyčiosiuos, kai užklups jus baimė.

27 Kai baimė užklups jus kaip audra

ir nelaimė ištiks jus kaip viesulas.

28 [i7]Tada jie šauksis manęs, bet aš neatsiliepsiu;

uoliai manęs ieškos, bet manęs nesuras.

29 Kadangi jie nekentė žinojimo

ir neįsigijo pagarbios VIEŠPATIES baimės,

30 nenorėjo jokio mano patarimo

ir nekentė mano įspėjimų,

31 [i8]užtat jie valgys savo kelio vaisius

ir bus savo kėslų pasotinti.

32 Juk užgaidos pražudo neišmanėlius

ir pasitenkinimas savimi sunaikina kvailius.

33 Bet manęs klausantieji saugiai gyvens,

nevargins jų nelaimės baimė.

  
Išnašos:
1Pat 1,1-1,6: Įžanga paaiškina knygos tikslą: auklėti jaunimą, vedant į žinojimą ir gerą elgesį; paskatinti išmintinguosius mokytis, supažindinant su patarlėmis, palyginimais ir mįslėmis.
2Pat 1,2: ... pamokymą: reiklų auklėjimą – drausmę, kuria išsklaidomas nežinojimas ir pataisomos ydos.
3Pat 1,4: ... neišmanėliai: nesubrendę ir nepatyrę jaunuoliai, todėl atviri ir gėriui, ir blogiui.
4Pat 1,7: Pagarbi VIEŠPATIES baimė ... : nuostaba ir pagarba žinant, kad Dievas yra visavaldis, geras ir teisingas žmonėms. Šis išgyvenimas yra religijos ištaka.
5Pat 1,18-1,19: Įspėjimas nesidėti su asmenimis, kurie gobšumu ir smurtu nori nužudyti dorą žmogų ir pagrobti jo nuosavybę (11-14 eilutės). Nedorėlių spendžiami spąstai nekaltiems žmonėms (11 eilutė) ilgainiui pražudo pačius nedorėlius (19 eilutė).
6Pat 1,20-1,33: Čia išmintis įasmeninama, t. y. jai suteikiamos žmogiškos savybės. Dievišku įsakmumu, mokydama ir grasindama, Išmintis dėsto ir skelbia doros reikalavimus ir tvarką (24-33 eilutės).
7Pat 1,28: Nelaimės užklupti kvailieji ieško išminties, nes gyvenimas yra reikli mokykla, ir kvailiai tik joje šio to teišmoksta. Betgi dažnų dažniausiai jie pasivėlina. Žr. Jn 7,34; 8,21.
8Pat 1,31: Nusidėjėlius nubaudžia jų blogo elgesio vaisiai. Žr. Išm 11,16.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Patarlių knygaSkyrius: 1