BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 04 14 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

LIETUVIŠKI ŠVENTOJO RAŠTO VERTIMAI

Vertėjai | Leidimai

Išsamiai aprašyti leidimai

Biblija RK_K1998 || Biblija RK_E1999

Rubšio ir Kavaliausko BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m.

T U R I N Y S   S K Y R I A I S

SENASIS TESTAMENTAS (Įvadas)
   
  Penkiaknygė (Įvadas)
   
  Pradžios knyga (Įvadas)
Pr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
  Išėjimo knyga (Įvadas)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  Kunigų knyga (Įvadas)
Kun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
  Skaičių knyga (Įvadas)
Sk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
  Pakartoto Įstatymo knyga (Įvadas)
Įst 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
   
  Istorinės knygos (Įvadas)
   
  Jozuės knyga (Įvadas)
Joz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  Teisėjų knyga (Įvadas)
Ts 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
  Rūtos knyga (Įvadas)
Rūt 1 2 3 4
  Samuelio pirma knyga (Įvadas)
1 Sam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
  Samuelio antra knyga (Įvadas)
2 Sam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  Karalių pirma knyga (Įvadas)
1 Kar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
  Karalių antra knyga (Įvadas)
2 Kar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
  Metraščių pirma knyga (Įvadas)
1 Met 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
  Metraščių antra knyga (Įvadas)
2 Met 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
  Ezros knyga (Įvadas)
Ezr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Nehemijo knyga (Įvadas)
Neh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  Esteros knyga (Įvadas)
Est 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
   
  Išminties knygos (Įvadas)
   
  Jobo knyga (Įvadas)
Job 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
  Psalmynas (Įvadas)
Ps 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 6 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 47 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
  Patarlių knyga (Įvadas)
Pat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
  Mokytojo knyga (Įvadas)
Mok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Giesmių giesmės knyga (Įvadas)
Gg 1 2 3 4 5 6 7 8
   
  Pranašų knygos (Įvadas)
   
  Izaijo knyga (Įvadas)
Iz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
  Jeremijo knyga (Įvadas)
Jer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
  Raudų knyga (Įvadas)
Rd 1 2 3 4 5
  Ezechielio knyga (Įvadas)
Ez 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
  Danieliaus knyga (Įvadas)
Dan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Ozėjo knyga (Įvadas)
Oz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  Joelio knyga (Įvadas)
Jl 1 2 3 4
  Amoso knyga (Įvadas)
Am 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  Abdijo knyga (Įvadas)
Abd 1
  Jonos knyga (Įvadas)
Jon 1 2 3 4
  Michėjo knyga (Įvadas)
Mch 1 2 3 4 5 6 7
  Nahumo knyga (Įvadas)
Nah 1 2 3
  Habakuko knyga (Įvadas)
Hab 1 2 3
  Sofonijo knyga (Įvadas)
Sof 1 2 3
  Agėjo knyga (Įvadas)
Ag 1 2
  Zacharijo knyga (Įvadas)
Zch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  Malachijo knyga (Įvadas)
Mal 1 2 3
   
  Antrojo kanono knygos (Įvadas)
   
  Tobito knyga (Įvadas)
Tob 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  Juditos knyga (Įvadas)
Jdt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  Esteros knyga (graikiškoji) (Įvadas)
Est(g) 0(A) 1 2 3,1-13 11(B) 3,14-15 4 12(C) 13(D) 5 6 7 8,1-12 14(E) 8,13-17 9 10 15(F)
  Makabiejų pirma knyga (Įvadas)
1 Mak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  Makabiejų antra knyga (Įvadas)
2 Mak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  Išminties knyga (Įvadas)
Išm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  Siracido knyga (Įvadas)
Sir 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
  Barucho knyga (Įvadas)
Bar 1 2 3 4 5 6
  Danieliaus knyga (graikiškieji skyriai) (Įvadas)
Dan(g) 3,24-90 13 14
   
NAUJASIS TESTAMENTAS (Įvadas)
   
  Keturios evangelijos (Įvadas)
   
  Evangelija pagal Matą (Įvadas)
Mt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
  Evangelija pagal Morkų (Įvadas)
Mk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  Evangelija pagal Luką (Įvadas)
Lk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  Evangelija pagal Joną (Įvadas)
Jn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
   
  Apaštalų raštai (Įvadas)
   
  Apaštalų darbai (Įvadas)
Apd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
  Laiškas romiečiams (Įvadas)
Rom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  Pirmas laiškas korintiečiams (Įvadas)
1 Kor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  Antras laiškas korintiečiams (Įvadas)
2 Kor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  Laiškas galatams (Įvadas)
Gal 1 2 3 4 5 6
  Laiškas efeziečiams (Įvadas)
Ef 1 2 3 4 5 6
  Laiškas filipiečiams (Įvadas)
Fil 1 2 3 4
  Laiškas kolosiečiams (Įvadas)
Kol 1 2 3 4
  Pirmas laiškas tesalonikiečiams (Įvadas)
1 Tes 1 2 3 4 5
  Antras laiškas tesalonikiečiams (Įvadas)
2 Tes 1 2 3
  Pirmas laiškas Timotiejui (Įvadas)
1 Tim 1 2 3 4 5 6
  Antras laiškas Timotiejui (Įvadas)
2 Tim 1 2 3 4
  Laiškas Titui (Įvadas)
Tit 1 2 3
  Laiškas Filemonui (Įvadas)
Fm 1
  Laiškas hebrajams (Įvadas)
Hbr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  Jokūbo laiškas (Įvadas)
Jok 1 2 3 4 5
  Petro pirmas laiškas (Įvadas)
1 Pt 1 2 3 4 5
  Petro antras laiškas (Įvadas)
2 Pt 1 2 3
  Jono pirmas laiškas (Įvadas)
1 Jn 1 2 3 4 5
  Jono antras laiškas (Įvadas)
2 Jn 1
  Jono trečias laiškas (Įvadas)
3 Jn 1
  Judo laiškas (Įvadas)
Jud 1
   
  Apreiškimas Jonui (Įvadas)
Apr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Bibliografiniai duomenys (Biblija RK_E1999):
  BIBLIJA arba ŠVENTASIS RAŠTAS. Ekumeninis leidimas. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 1999.
© Lietuvos Biblijos draugija, 1999.
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1999. Išsamiai apie leidimą >>