BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 26 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

APIE PROJEKTĄ „ŠVENTASIS RAŠTAS INTERNETE LIETUVIŠKAI“

Projekto etapai | Autoriai, bendradarbiai ir pagalbininkai | Rėmėjai
 

NUMATOMI PROJEKTO ETAPAI

„Šventasis Raštas internete lietuviškai“ – vienas tęstinių Katalikų interneto tarnybos projektų. Tikimės jį vykdyti ir plėtoti kelias etapais bei lygmenimis, nuolat plėsdami ir prižiūrėdami svetainę biblija.lt.

I etapas (lygmuo) „Biblijos tekstas internete“
internete turėtų būti prieinami (ir pačioje svetainėje biblija.lt, ir iš kitų svetainių per nuorodas) svarbiausi Biblijos tekstai lietuvių kalba, paieškos pagal nuorodas ir žodžius.

Šiuo metu į duomenų bazėje jau įdėtas populiariausias šiuo metu Šventraščio vertimas (ST – Rubšio ir NT – Kavaliausko; abi redakcijos, pirmieji viso Biblijos teksto leidimai). Ateityje, jei būtų rėmėjų, šiuos tekstus galėtų papildyti kiti lietuviški Biblijos vertimai ir pan.

II etapas (lygmuo): „Medžiagos apie Bibliją katalogas“
biblija.lt galėtų tapti nuorodų ar ištisų lietuviškų tekstų apie Šventraštį archyvu. Šis etapas tik pradedamas. Tikimės, kad naršytojai ir ekspertai, radę dėmesio vertas nuorodas ar tekstus, atsiųs svetainės redaktoriams.

III etapas (lygmuo): „Naujos pagalbinės Biblijos studijų medžiagos parengimas ir publikavimas internete“
tikimės bendromis jėgomis su biblistais parengti vieną kitą naują Biblijos studijų priemonę. Šiuo metu pradėtas rengti Ingridos Kazakevičiūtės-Gudauskienės „Bendrasis įvadas į Bibliją“.

IV etapas (lygmuo): „Šventojo Rašto populiarinimas“
pasitelkdami naująsias technologijas: el. paštą, tekstus, grafiką, multimedijas ir pan. – tikimės prisidėti prie Dievo žodžio geresnio pažinimo ir įsišaknijimo lietuvių kasdienybėje. Laukiame idėjų ir iniciatyvų...

AUTORIAI, BENDRADARBIAI IR PAGALBININKAI

Svetainės iniciatorė, autorė, prižiūrėtoja bei plėtotoja – Katalikų interneto tarnyba (KIT).

Pagrindinis bendradarbis pirmajame projekto etape – informacinių technologijų (IT) kompanija Euritecha, padėjusi parengti sistemos architektūrą, programavusi biblija.lt duomenų bazę.

Bendradarbiavimas su Biblijos teologais, populiarintojais ir pan. tik prasideda. Pirmasis didelis projektas – „Bendrasis įvadas į Bibliją“, kurį šiai svetainei rašo Biblijos teologė Ingrida Kazakevičiūtė-Gudauskienė. Tikimės, jog ilgainiui lietuvių biblistų darbai ar nuorodos į juos atsidurs šios svetainės archyvuose.

Dėkojame Dievui, jog projekto sumanytojams dar teko patirti prel. Antano Rubšio padrąsinimus, paramą ir meilę Dievo žodžiui bei žmonėms, kurią visiems svetainės lankytojams, tikimės, primins sklaidomas Biblijos tekstas ir fotografijos iš asmeninio kun. Antano Rubšio archyvo.

Esame dėkingi ir LVK „Katalikų pasaulio“ leidyklai, pasidalijusiai Biblijos tekstu, taip pat Ekumeninės Biblijos specialiajam redaktoriui Petrui Kimbriui ir Lietuvos Biblijos draugijos vykdomajam direktoriui dr. Mykolui Mikalajūnui už konsultacijas ir padrąsinimą.

Visus mylinčius Dievo žodį, kviečiame į bendrą darbą, kad Šventasis Raštas per šią svetainę pasiektų kuo daugiau žmonių.

  Kaip galima prisidėti?
 • radę korektūros ar pan. klaidų svetainėje, praneškite adresu admin@biblija.lt, tikslai nurodydami klaidą ir jos vietą;
 • radę internete puikią Biblijos svetainę ar puslapį, atsiųskite nuorodą info@biblija.lt;
 • jei esate teologijos studentas, teologas ar biblistas, siųskite visus dėmesio vertus savo ar kitų lietuviškus darbus Biblijos tema info@biblija.lt;
 • jei domitės Šventuoju Raštu ir išmanote naująsias technologijas, gal norėtumėte bendradarbiauti rengiant Biblijos populiarinimo multimedijomis projektus? Rašykite admin@biblija.lt;
 • jei turite laiko ir noro, turime dar daug rankų laukiančio darbo (tekstų suvedinėjimo ir pan.), rašykite admin@biblija.lt...

RĖMĖJAI

 • Lietuvos Vyskupų Konferencija, suteikusi teisę publikuoti internete Biblija RK_K1998 ir Biblija RK_E1999 tekstus;
 • Lietuvos Biblijos draugija, išrūpinusi Pasaulinės Biblijos draugijos leidimą publikuoti internete Biblija RK_E1999 tekstą, suteikusi galimybę naudotis Biblijos elektroniniu tekstu ir kita turima medžiaga;
 • Vatikano fondas „Propaganda fidei“, parėmęs pirmąjį projekto etapą, ir Pasaulinė katalikų komunikuotojų asociacija SIGNIS, tarpinikavusi gaunant šią paramą;
 • Vokietijos katalikų fondas RENOVABIS;
 • Pagalbos Rytų Eurpopos Bažnyčioms fondas KIRCHE IN NOT.