BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 12 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

LIETUVIŠKI ŠVENTOJO RAŠTO VERTIMAI

Vertėjai | Leidimai

Išsamiai aprašyti leidimai

Trumpi Šventojo Rašto leidimų pristatymai

Psalmynas. Vilnius: Katalikų pasaulis, 2002. - 284 p. (16,00 Lt)
ISBN 9986-04-176-7. Formatas 13,5x18,9 cm. Kietais viršeliais.

Psalmyną vertė, įvadą ir paaiškinimus parašė prel. prof. Antanas Rubšys. Poetinę psalmyno kalbą tikslino poetė Aldona Puišytė. Tai naujas, supoetintas, liturginiam giedojimui pritaikytas psalmyno leidimas.

Šventasis Raštas: Senasis ir Naujasis Testamentai. Vilnius: Katalikų pasaulis, 1998. - 2048 p. (55,00 Lt)
ISBN 9986-04-102-3. Formatas 16,5x24,0 cm. Kietais viršeliais.

Senąjį Testamentą iš hebrajų, aramėjų ir graikų kalbų vertė, pratarmę, įvadus ir ST sąvokų žodyną bei paaiškinimus parašė prel. prof. Antanas Rubšys. Naująjį Testamentą iš graikų kalbos vertė, įvadus ir NT sąvokų žodyną parašė kun. Česlovas Kavaliauskas. Patvirtino Lietuvos Vyskupų Konferencija. Kietas įrišimas. Žemėlapiai.