BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 24 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

LIETUVIŠKI ŠVENTOJO RAŠTO VERTIMAI

Vertėjai | Leidimai

Lietuviškųjų Šventojo Rašto vertimų vertėjai, leidėjai, redaktoriai

Sutrumpinimai. Tekstai ar leidimai: K – katalikų, P – protestantų, Ek – ekumeninis, L – literatūrinis.

  Leidimas   Vertėjas, redakorius, leidėjas   Vertimo ar leidimo data
P Baltramiejus VILENTAS (1525–1587) 1579 m. Evangelijos
P Jonas BRETKŪNAS (1536–1602) 1579–1590 m. išverstas ST ir NT iš Liuterio Biblijos (vokiečių k.)
P Merkelis PETKEVIČIUS (1550–1608) 1598 m. Biblijos fragmentai „Katekizme“
K Mikalojus DAUKŠA (~1527–1613) 1599 m. NT fragmentai „Postilėje“
P Jokūbas MORKŪNAS (1550–1611) 1600 m. Evangelijų fragmentai „Postilėje“
P Jonas RĖZA (1576–1629) 1625 m. išleistas Bretkūno Psalmynas
K Konstantinas SIRDVYDAS SJ (~1578–1631) 1629 m. NT ištraukos pamokslų rinkynyje „Punktai sakymų“
K Jonas JAKNAVIČIUS SJ (1589–1668) 1647 m. Evangelijos; XVII–XIX a. virš 40 leidimų
K Saliamonas M. SLAVOČINSKIS (~1620 – ~1660)

1646 m. kelios psalmės „Giesmyne“

P Jonas BOŽYMOVSKIS (1610–1975) Pradėta versti NT; redaguotas Chylinskio vertimas
P Samuelis B. CHYLINSKIS (~1634–1668) 1657–1659 m. visos Biblijos vertimas
P Samuelis BITNERIS (~1632–1710) 1701 m.; NT, išverstas grupės
P Pilypas RUIGYS (1675–1749) 1727 m. NT
P Jonas Jokūbas KVANTAS (1686–1772) 1727 m. NT leidėjas;
1735 m. „Kvanto Biblijos“ vertimo ir leidimo vadovas
P Jonas BERENTAS (1667–1737) 1735 m. vienas „Kvanto Biblijos“ rengimo vadovų
P Petras G. MILKUS (1692–1753) 1735 m. vienas „Kvanto Biblijos“ rengimo vadovų
P Adomas F. ŠIMELPENIGIS (1699–1763) 1735 m. vienas „Kvanto Biblijos“ vertėjų, antrojo leidimo rengėjas
K Juozapas A. GIEDRAITIS (1754 –1833) 1816 m. NT
P Liudvikas G. RĖZA (1776–1840) 1816 m. ir 1824 m. leidimų „Kvanto Biblijos“ tobulintojas
P Frydrichas KURŠAITIS (1806–1884) 1865 m. „Kvanto Biblijos“ redaktorius
K Motiejus VALANČIUS (1801–1875) 1869 m. ir 1872 m. Psalmynai
K Antanas BARANAUSKAS (1831–1902) 1901–1902 m. išvertė 3/5 Biblijos iš Vulgatos (lotynų k.) ir Wujeko (lenkų k.)
K Juozapas SKVIRECKAS (1873–1959) 1906 m. NT, 1911–1937 m. Biblija iš Vulgatos (lotynų k.)
P Algirdas JURĖNAS (g. 1919) 1961 m., 1996 m. NT ir Psalmynas; 2000 m. ST ir NT iš originalo kalbų
K Antanas DAMBRAUSKAS (1911–1995) ~1970 m. Pranašų ir deuterokanoninių knygų vertimai liturginiams katalikų skaitiniams
K ir Ek Česlovas KAVALIAUSKAS (1923–1997) 1972 m., 1988 m. NT iš graikų k.; Istorinių knygų vertimas liturginiams katalikų skaitiniams
K Vaclovas ALIULIS MIC (g. 1921 m.) Kavaliausko NT, ST liturginių katalikų tekstų redaktorius
K Antanas LIESIS MIC (1912–1991) 1973 m. Psalmynas iš Neovulgatos (lotynų k.); Išminties knygų vertimai liturginiams katalikų skaitiniams
K Ladas TULABA (1912–2002) 1979 m. NT
P

Kostas BURBULYS (1903–2001)

1979–1982 m. St ir NT; 1996 m. „Tikėjimo žodžio“ leidimas
P Alfredas VĖLIUS 1988 m. Biblija
K ir Ek Antanas RUBŠYS (1923–2002) 1990–1995 m. ST iš originalo k.; 1998 m. K, 1999 m. Ek
K Dominykas VALENTIS (g. 1946) 1997 m. Psalmynas iš hebrajų k.
L Sigitas GEDA (g. 1943) 1997 m. Psalmynas ir kt.