BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 15 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

APIE SVETAINĘ BIBLIJA.LT

Sutrumpinimai svetainėje | Kas jau yra ir veikia
 

SUTRUMPINIMAI SVETAINĖJE

Biblijos knygų pavadinimai ir jų santrumpos naudojamos tokios, kokios nurodytos konkrečiame teksto leidime.

Kiekvienas pilnas ar atskirai išleistas dalinis Biblijos tekstas, įdėtas į biblija duomenų bazę, turi savo sutrumpintą pavadinimą, kuris naudojamas visose meniu, pristatymuose, nuorodose ir paieškose. Šios santrumpos pirmoji dalis nurodo leidime pateikto Biblijos teksto apimtį (visas Šventasis Raštas = Biblija, Naujasis Testamentas = NT, Psalmynas = Ps ir pan.), antroji – vertėją ar pan. (RK = Rubšys ir Kavaliauskas), leidimo pavadinimą (jei yra) (K = katalikų, E = ekumeninis) ir leidimo metus.

Santrumpa Teksto pavadinimas Leidimo URL į biblija.lt DB
  Biblija RK_K1998 Visas Šventasis Raštas, Rubšio (ST) ir Kavaliausko (NT) vertimas, LVK (katalikų) leidimas 1998 m.     BiblijaRKK1998
  Biblija RK_E1999 Visas Šventasis Raštas, Rubšio (ST) ir Kavaliausko (NT) vertimas, LDB ekumeninis leidimas 1999 m.     BiblijaRKE1999

TECHNINĖ INFORMACIJA

Svetainėje ir Biblijos tekstų duomenų bazėje (DB) naudojama UTF-8 koduotė.

Naršant geriausiai naudoti Internet Explorer 5.5, Netscape 6, Opera 7 ar naujesnes naršykles.

Jei nėra nurodoma kitaip, paieškos ir kitos funkcijos atliekamos visame Biblijos RK_K1998 tekste.

KAS JAU YRA IR VEIKIA

Šiuo metu svetainės biblija.lt turinį galima sąlyginai suskirstyti į tris dalis:

  1. nuorodos į kitas svetainės ir puslapius,
  2. Biblijos tekstų DB su įvairiomis skaitymo ir paieškos galimybėmis,
  3. tekstai ir kita medžiaga „apie Šventraštį“.

1. Nuorodos į kitas svetaines pradėtos kaupti puslapyje „kitos Biblijos svetainės“; tikimės, kad ateityje šis puslapis taps išsamia internetine infoteka. Kituose biblija.lt puslapiuose irgi rasite nuorodų į kitus puslapius ir svetaines, kaip pristatomos temos šaltinius, bibliografiją ar pagalbinę medžiagą.

2. Šiuo metu pateikiami du Šventraščio tekstai, baigiamos dėti išnašos ir įvadai į atskiras knygas. Jau galima abu tekstus skaityti skyriais, eilutėmis ir atlikti paprastas paieškas pasirinktame tekste bei knygų rinkinyje. Artimiausiu metu tobulinsime paieškos pagal žodį ir frazę atsakymų dizainą ir plėsime jų išsamumo pasirinkimo galimybes.

Tikimės ateityje plėsti paieškos pagal nuorodas galimybes (pvz., kad būtų galima iš karto ieškoti daugiau nei vienos knygos).

Biblijos tekstai biblija.lt DB yra pasiekiami ir per hypernuorodas (žr. Pagalba: hypernuorodos į biblija.lt DB).

3. Šiuo metu didžiąją dalį medžiagos „Apie Šventraštį“ (meniu kairėje, ši svetainės dalis geriausiai atsispindi „medyje“) sudaro pagalbiniai tekstai, išleisti leidiniuose „Biblija RK_K1998" ir „Biblija RK_E1999“. Tikimės, kad ilgainiui juos papildys ir tekstai iš kitų leidinių ar specialiai šiai svetainei parengta medžiaga (šiuo metu pradėtas dėti „Bendrasis įvadas į Bibliją“). Ilgainiui turėtų pradėti veikti atskira paieška šiuose tekstuose – „paieška svetainėje biblija.lt“ (žr. paiešką dešiniajame viršutiniame kampe).