BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 04 21 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

ĮVADAI IR RAKTAI

Bendrasis įvadas į Bibliją | Rubšio „Raktai“ | Įvadai Biblijoje RK_K1998 | Įvadai Biblijoje RK_E1999

Rinktiniai skyriai

Ingrida KAZAKEVIČIŪTĖ-GUDAUSKIENĖ

B E N D R A S I S   Į V A D A S   Į   B I B L I J Ą

  toliau ›››  

Įvadas į įvadą

1. Pirminės pastabos

2. Biblija ir literatūra

3. Biblijos kalbos ir raštas senovės Artimuosiuose Rytuose
4. Biblijos tekstas – perdavimas ir saugojimas
5. Pirmieji Biblijos vertimai

Excursus 1

6. Išganymo įvykiai istorijos kontekste. Nuo patriarchų iki romėnų laikų – diachroninė apžvalga. Istorija ir istoriografija Izraelyje.
7. Biblijos tapimo rašytiniu žodžiu kelias

  7.1. Senojo Testamento formavimasis
   7.1.1. Patirtis, atmintis, pasakojimas
   7.1.2. Nuo žodžių prie pirminių įkvėptų tekstų branduolių
   7.1.3. Dvasia įkvėpėja
   7.1.4. Senasis Testamentas – įkvėpta raštija

Excursus 2

8. Sandora – įstatymas gyvenimui

  8.1. Naujojo Testamento formavimasis
   8.1.1. Apreiškimas Jėzuje Kristuje
   8.1.2. Nuo atpažinimo į skelbimą ir tikėjimo išpažinimą
   8.1.3. Nuo skelbimo prie rašytinių pasakojimų apie Jėzų – evangelijų gimimas
   8.1.4. Kita naujatestamentinė raštija
  8.2. Tarptestamentinė literatūra
  8.3. Kaip aptarsime ryšį tarp „sena“ ir „nauja“?

9. Biblijos kanonas

  9.1. Terminologija
   9.1.1. Kanonas – žodžio etimologija ir prasmė biblistikoje
   9.1.2. Kanoniniai, deuterokanoniniai ir apokrifiniai raštai
  9.2. Knygos religijų kanoninė literatūra
  9.3. Biblijos kanonas žydų, katalikų, protestantų ir ortodoksų tradicijose
  9.4. Biblijos kanono formavimasis
   9.4.1. Senojo Testamento kanono formavimasis
   9.4.2. Naujojo Testamento kanono formavimasis

10. Biblijos įkvėpimas

  10.1. Įkvėpimo dogma Bažnyčios Susirinkimuose
  10.2. Įkvėpimo prigimtis
  10.3. Įkvėpimo teologijos istorija

11. Biblijos ir tiesos santykio problema

  11.1. Ar Biblija neigia gamtamokslį?
  11.2. Kiek Biblijos pasakojimai atitinka istorinę tikrovę?

12. Biblijos interpretacija

  12.1. Terminologija (egzegezė, hermeneutika, prasmė, tiesa, aktualumas)
  12.2. Biblijos interpretacijos istorija
   12.2.1. Biblijos interpretacija Biblijoje
   12.2.2. Bažnyčios Tėvų laikotarpis
   12.2.3. Viduramžių laikotarpis
   12.2.4. Reformacijos laikotarpis
   12.2.5. Apšvietos laikotarpis

  12.3. Biblijos hermeneutika – problema ir iššūkis
  12.4. Biblijos egzegezės metodologija

Excursus 3

13. Biblija kaip apreiškimas ir šiandienės Biblijos egzegezės tendencijos

14. Ar turi Biblija dar ką pasakyti šiandienos žmogui?