BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

APIE BIBLIJĄ

Knygų pavadinimai ir santrumpos | Įvykių chronologija | Įvairūs vienetai | Hebrajų abėcėlė | Graikų abėcėlė | Žemėlapiai | Leidiniai apie Bibliją

Knygų pavadinimai ir santrumpos

Kiekvienas Biblijos leidimas turi savitą tų pačių Šventojo Rašto knygų pavadinimų ir jų santrumpų sistemą. Kiekvienam leidimui būdinga tvarka knygų ir santrumpų sąrašo ieškokite „Lietuviški vertimai >> Leidimai“ arba „teksto skaitymo“ puslapiuose:

Čia pateikiame svetainėje biblija.lt pateikiamų skirtingų leidimų Biblijos knygų santrumpų ir pavadinimų abėcėlės tvarka palyginamąją lentelę („*“ reiškia, kad šis pavadinimas sutampa su prieš tai esančio leidimo pavadinimu).

Eil.
Nr.
Biblija RK_K1998 Biblija RK_E1999
Santr. Knygų pavadinimai Santr. Knygų pavadinimai
         
1 Abd Abdijo knyga * *
2 Ag Agėjo knyga * *
3 Am Amoso knyga * *
4 Apd Apaštalų darbai * *
5 Apr Apreiškimas Jonui * *
6 Bar Barucho knyga * *
7 Dan Danielio knyga * Danieliaus knyga
7a     Dan (g) Danieliaus knyga (graikiškieji skyriai)
8 Ef Laiškas efeziečiams * *
9 Est Esteros knyga * *
9a     Est (g) Esteros knyga (graikiškoji)
10 Ez Ezekielio knyga * Ezechielio knyga
11 Ezd Ezdro knyga Ezd žr. Ezr
    Ezr Ezros (Ezdro) knyga
12 Fil Laiškas filipiečiams * *
13 Fm Laiškas Filemonui * *
14 Gal Laiškas galatams * *
15 Gg Giesmių giesmės knyga * *
16 Hab Habakuko knyga * *
  Hbr Laiškas hebrajams (žydams)
17 Įst Pakartoto Įstatymo knyga * *
18 Išėjimo knyga * *
19 Išm Išminties knyga * *
20 Iz Izaijo knyga * *
21 Jdt Juditos knyga * *
22 Jer Jeremijo knyga * *
23 Jl Joelio knyga * *
24 Jn Evangelija pagal Joną * *
25 1 Jn Pirmasis Jono laiškas * Jono pirmas laiškas
26 2 Jn Antrasis Jono laiškas * Jono antras laiškas
27 3 Jn Trečiasis Jono laiškas * Jono trečias laiškas
28 Job Jobo knyga * *
29 Jok Jokūbo laiškas * *
30 Jon Jonos knyga * *
31 Joz Jozuės knyga * *
32 Jud Judo laiškas * *
33 1 Kar Pirmoji Karalių knyga * Karalių pirma knyga
34 2 Kar Antroji Karalių knyga * Karalių antra knyga
35 Koh Koheleto knyga Koh žr. Mok
36 Kol Laiškas kolosiečiams * *
37 1 Kor Pirmasis laiškas korintiečiams * Pirmas laiškas korintiečiams
38 2 Kor Antrasis laiškas korintiečiams * Antras laiškas korintiečiams
39 1 Kr Pirmoji Kronikų knyga 1 Krn žr. 1 Met
40 2 Kr Antroji Kronikų knyga 2 Krn žr. 2 Met
41 Kun Kunigų knyga * *
42 Lk Evangelija pagal Luką * *
43 1 Mak Pirmoji Makabėjų knyga * Makabiejų pirma knyga
44 2 Mak Antroji Makabėjų knyga * Makabiejų antra knyga
45 Mal Malachijo knyga * *
46 Mch Michėjo knyga * *
1 Met Metraščių (Kronikų) pirma knyga
2 Met Metraščių (Kronikų) antra knyga
47 Mk Evangelija pagal Morkų * *
Mok Mokytojo (Koheleto) knyga
48 Mt Evangelija pagal Matą * *
49 Nah Nahumo knyga * *
50 Neh Nehemijo knyga * *
NT Naujasis Testamentas
51 Oz Ozėjo knyga * *
52 Pat Patarlių knyga * *
53 Pr Pradžios knyga * *
54 Ps Psalmynas * *
55 1 Pt Pirmasis Petro laiškas * Petro pirmas laiškas
56 2 Pt Antrasis Petro laiškas * Petro antras laiškas
57 Rd Raudų knyga * *
58 Rom Laiškas romiečiams * *
59 Rut Rutos knyga Rūt Rūtos knyga
60 1 Sam Pirmoji Samuelio knyga * Samuelio pirma knyga
61 2 Sam Antroji Samuelio knyga * Samuelio antra knyga
62 Sir Siracido knyga * *
63 Sk Skaičių knyga * *
64 Sof Sofonijo knyga * *
ST Senasis Testamentas
65 1 Tes Pirmasis laiškas tesalonikiečiams * Pirmas laiškas tesalonikiečiams
66 2 Tes Antrasis laiškas tesalonikiečiams * Antras laiškas tesalonikiečiams
67 1 Tim Pirmasis laiškas Timotiejui * Pirmas laiškas Timotiejui
68 2 Tim Antrasis laiškas Timotiejui * Antras laiškas Timotiejui
69 Tit Laiškas Titui * *
70 Tob Tobito knyga * *
71 Ts Teisėjų knyga * *
72 Zch Zecharijo knyga * Zacharijo knyga
73 Žyd Laiškas žydams Žyd žr. Hbr