BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

APIE BIBLIJĄ

Knygų pavadinimai ir santrumpos | Įvykių chronologija | Įvairūs vienetai | Hebrajų abėcėlė | Graikų abėcėlė | Žemėlapiai | Leidiniai apie Bibliją

Leidiniai apie Bibliją

Pažintinė-studijų literatūra || Vaikų literatūra || Evangelizacinė literatūra

Sutrumpinimai: L.k. – leidyklos kaina; K.k. – kaina knygynuose.

PAŽINTINĖ-STUDIJŲ LITERATŪRA

Šventojo Rašto kraštuose. I d. Antanas Rubšys. Vilnius: Katalikų pasaulis, 1998. - 394 p. (L.k. 7,00 Lt)

Knygos autorius, Senojo Testamento vertėjas, Manhetteno kolegijos profesorius, prelatas Antanas Rubšys, daug keliavęs Šventojo Rašto kraštuose, turėjo retą talentą bendrauti su įvairių religijų ir pažiūrų žmonėmis. Todėl jis savo pasakojimą nuskaidrina meile kiekvienam žmogui. Pasakotojo akiratyje Mesopotamija, Rojaus, Tvano, Abraomo žemė: pirmasis rašytas žodis, pirmieji raštai, pirmasis valdovas, pirmieji teisynai. Islamiškasis pasaulis: islamas ir jo kūrėjas Mahometas, savo protėviu laikantis Senojo Testamento Abraomą, o Jėzų Kristų - kilniu pranašu. Egiptas: pirmoji tauta žmonijos istorijoje, tauta, sukūrusi nuostabią Nilo upės civilizaciją. Pasakotojas mus vedžioja po Šventojo Rašto vietas, praverdamas duris į teisingą knygų knygos - Šventojo Rašto - supratimą.

Šventojo Rašto kraštuose. II d. Antanas Rubšys. Vilnius: Katalikų pasaulis, 1998. - 615 p. (L.k. 30,00 Lt)

Lankydamas tas šalis, per kurias kadaise keliavo šventasis apaštalas Paulius, pats drąsiausias ir ryškiausias Kristaus mokslo skelbėjas, prelatas profesorius Antanas Rubšys apmąsto ne tik žmogiškąjį Apaštalo paveikslą, bet ir anų laikų tikėjimus, civilizacijas, kultūras.

Šventojo Rašto kraštuose. III d. Antanas Rubšys. Vilnius: Katalikų pasaulis, 1998. - 453 p. (L.k. 21,00 Lt)

Prelatas profesorius Antanas Rubšys, eidamas apaštalo Pauliaus pėdsakais, atskleidžia Tautų Apaštalą kaip žmogų, I a. krikščionišką asmenybę, pirmąjį Naujojo Testamento teologą, gilinasi ne tik į jo mokymą, bet ir jo viltį, drąsą, tikėjimą. Šia knyga užbaigiama kelionių po Šventojo Rašto kraštus trilogija.

Raktas į Senąjį Testamentą. I d. Antanas Rubšys. Vilnius: Katalikų pasaulis, 1995. - 515 p. (L.k. 8,00 Lt)

Šventasis Raštas yra daugiaamžis Dievo žodis žmogui istorijos ir gyvenimo raizgyne. Šioje knygoje - istorikų, archeologų ir teologų studijų įžvalgos, atskleidžiančios Artimųjų Rytų senovės istoriją, supažindinančios su išganymo istorijos asmenimis ir įvykiais. Pirmoji dalis - "Sandora ir Mesijas". Išganymo istorijos raidoje Sandora ir mesianizmas apreiškia Dievo proveržį į žmonijos istoriją ir Dievo rūpinimąsi žmogumi. Žmonija, pažindama Dievo apreiškimą Izraeliui, pažįsta Dievo valią sau. Kad suprastum, kas vyksta dabar, turi žinoti, kas ir kodėl vyko anksčiau. Tuomet atsiskleidžia Šventojo Rašto skaitinių ir pasakojimų prasmė ir daugiasluoksniškumas.

Raktas į Senąjį Testamentą. II d. Antanas Rubšys. Vilnius: Katalikų pasaulis, 1995. - 526 p. (L.k. 8,00 Lt)

"Rakto į Senąjį Testamentą" antrojoje dalyje nagrinėjama dvi savitos tikėjimo istorijos apraiškos: Pranašai ir Karaliai. Karaliai rūpinosi tautos gerove, saugumu, o Pranašai atstovauja amžinajam Dievo rūpesčiui dėl kūrinijos.

Raktas į Senąjį Testamentą. III d. Antanas Rubšys. Vilnius: Katalikų pasaulis, 1996. - 521 p. (L.k. 8,00 Lt)

"Rakto į Senąjį Testamentą" trečiojoje dalyje nagrinėjama istorija nuo Izraelio tremties Babilonijoje VI a. pr. Kristų iki Senojo Testamento užsklandos - iki Jėzaus, Mesijo atėjimo. Apžvelgiama tremtyje tautai tekusios užduotys: išlaikyti savitumą susidūrus su kitos tautos istorine buitimi ir išsaugoti savo tikėjimą, papročius, tradicijas.

Raktas į Naująjį Testamentą. I d. Antanas Rubšys. Vilnius: Katalikų pasaulis, 1997. - 392 p. (L.k. 10,00 Lt)

"Raktas į Naująjį Testamentą" nagrinėja Dievo pokalbį su žmogumi laiko ir vietos rėmuose. Dėmesys koncentruojamas į istorijos, Naujojo Testamento raštijos ir teologijos studijas. Veikalą sudaro dvi dalys. Pirma dalis atspindi jaunutės Krikščionijos nuostabą ir entuziazmą. Dievas žmogų myli! Istoriškai šis periodas prasideda 30 m. ir baigiasi 65 m. po Kristaus.

Raktas į Naująjį Testamentą. II d. Antanas Rubšys. Vilnius: Katalikų pasaulis, 1997. - 424 p. (L.k. 10,00 Lt)

"Raktas į Naująjį Testamentą" II dalis atspindi Krikščioniško brendimo laikotarpį. Istoriškai jis prasideda 65 m. ir baigiasi 150 m. po Kristaus. Krikščioniškoji Bendrija išeina į pasaulį. Nagrinėjamos Evangelijos pagal Matą, Joną ir Luką.

VAIKŲ LITERATŪRA

Biblija vaikams. Giovanni Ciravegua. Vilnius: Katalikų pasaulis, 2000. - 280 p. (L.k. 30,00 Lt)
ISBN 9986-04-136-8. Formatas 19,2x26,2 cm. Kietais viršeliais.

Tai puikiais piešiniais iliustruota Biblija, skirta vyresniems vaikams ir paaugliams. Paprasta ir žaisminga kalba vaikai kviečiami į Pradžią, kur žmonės kalbėjo veidas į veidą su Dievu.

Kristaus legendos. Selma Lagerlöf. Vilnius: Katalikų pasaulis, 1997. - 182 p. (L.k. 3,00 Lt)
ISBN 9986-04-046-9. Formatas 12,5x19,7 cm. Minkštais viršeliais.

Didžioji švedų romantikė, Nobelio premijos laureatė Selma Lagerlöf (1858-1940) nepašykštėjo savo laiko bei talento, domėdamasi krikščionybės ištakomis, keliavo po Rytų šalis ir, surinkusi daugybę pasakojimų bei legendų apie Kristaus kūdikystę, jaunystę ir atliktus stebuklus, nuoširdžiai atpasakojo jas novelių knygoje Kristaus legendos, kuri savo nuoširdumu žavi ir vaiką, ir suaugusįjį.

EVANGELIZACINĖ LITERATŪRA

Jėzus, kokio niekada nepažinojau. Philip Yancey. Vilnius: Katalikų pasaulis, 2002. - 304 p. (L.k. 12,00 Lt)
ISBN 9986-04-184-8. Formatas 14x22,5 cm. Minkštais viršeliais.

Philipas Yancey, užaugęs krikščioniškoje šeimoje, dalijasi savo išgyvenimais ir asmenine patirtimi, kai iš naujo atrado ir suvokė Jėzų. Autorius ieško sąlyčio tarp gyvenimo ir Evangelijos, remiasi istoriniais duomenimis ir šiuolaikinėmis realijomis, taip įtraukdamas skaitytoją į gyvą, emocionalų ir intriguojantį pasakojimą, kupiną humoro ir išminties.