BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 13 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Ezdro knygaSkyrius: 1

 Ezdro knyga
  
 GRĮŽIMAS IŠ TREMTIES
  
Ezd 1

Kyro įsakas

1 Pirmaisiais Persijos karaliaus Kyro metais,[i1] kad būtų įvykdytas per Jeremiją tartas VIEŠPATIES žodis, VIEŠPATS įkvėpė Persijos karalių Kyrą išleisti šį įsaką visai karalystei ir žodžiu, ir raštu: 2 „Taip kalbėjo Persijos karalius Kyras: 'VIEŠPATS, Dangaus Dievas, atidavė man visas žemės karalystes ir pavedė man pastatyti jam Namus Jeruzalėje, kuri yra Jude. 3 Visi, kas iš jūsų priklauso jo tautai, – tebūna jų Dievas su jais! – tesileidžia kelionėn į Jeruzalę Jude atstatyti VIEŠPATIES, Izraelio Dievo, Namų Jeruzalėje. 4 Visus išlikusius, kad ir kur jie gyventų, teparemia jų vietovių žmonės auksu ir sidabru, daiktais ir galvijais kartu su geros valios atnašomis Dievo Namams Jeruzalėje'“.

Tremtinių grįžimas

5 Judo ir Benjamino šeimų galvos, kunigai ir levitai, – kurių dvasią iš tikrųjų Dievas buvo įkvėpęs tai daryti, – pasiruošė vykti ir atstatyti Dievo Namus Jeruzalėje. 6 Visi jų kaimynai parėmė juos sidabriniais reikmenimis, auksu, daiktais, galvijais ir vertingomis dovanomis kartu su tuo, kas buvo duota kaip geros valia atnaša. 7 Be to, karalius Kyras perdavė VIEŠPATIES Namų reikmenis, kuriuos Nebukadnezaras buvo išgabenęs iš Jeruzalės ir padėjęs į savo dievų namus. 8 Persijos karalius Kyras padavė juos iždininkui Mitredatui, kuris juos perdavė Judo vadui Šešbazarui.[i2] 9 O jų skaičius buvo toks: trisdešimt auksinių lėkščių, tūkstantis sidabrinių lėkščių, dvidešimt devyni peiliai, 10 trisdešimt auksinių dubenų, keturi šimtai dešimt įvairių sidabrinių dubenų, tūkstantis įvairių reikmenų. 11 [i3]Iš viso penki tūkstančiai keturi šimtai auksinių ir sidabrinių indų. Juos visus Šešbazaras pasiėmė su savimi, vesdamas tremtinius iš Babilono į Jeruzalę.

  
Išnašos:
1Ezd 1,1: Pirmaisiais Persijos karaliaus Kyro metais: paimdamas Babiloną, Kyras tapo tuometinio pasaulio valdovu. Tai įvyko 538 m. prieš Kristų.
2Ezd 1,8: ... Šešbazarui: turbūt jis buvo ketvirtasis Judo karaliaus Jehojachino sūnus, išvestas į Babiloną kaip belaisvis 598 m. prieš Kristų. Žr. 1 Kr 3,18; Zerubabelio dėdė (žr. Ezd 3,2-8). Žr. Ezd 3,18 paaiškinimą.
3Ezd 1,11: Visas daiktų skaičius neatitinka išvardytų daiktų skaičiaus. Taigi arba šis skaičius, arba atskirų išvardytų daiktų skaičius yra buvęs iškraipytas perduodant tekstą.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Ezdro knygaSkyrius: 1