BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 20 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Amoso knygaSkyrius: 1

 Amoso knyga
  
 A. TAUTŲ TEISMAS
  
Am 1

1 Amoso, vieno iš Tekoos kerdžių, žodžiai, kuriuos jis gavo regėjime apie Izraelį Judo karaliaus Uzijo dienomis ir Izraelio karaliaus Joašo sūnaus Jeroboamo dienomis, dveji metai prieš žemės drebėjimą.[i1]

2 Jis tarė:

– VIEŠPATIES balsas griaudžia iš Ziono,

garsiai ataidi iš Jeruzalės;

piemenų ganyklos vysta,

Karmelio viršūnė džiūsta.

Aramas

3 Taip kalbėjo VIEŠPATS:

– Dėl trijų Damasko nusikaltimų

ir dėl keturių[i2]

neatšauksiu savo žodžio,

nes kūlė Gileadą

geležiniais kūlimo trikuliais.

4 Pasiųsiu ugnį[i3] ant Hazaelio namų,

ji praris Ben-Hadado tvirtoves.

5 Sulaužysiu Damasko vartų užkaiščius,[i4]

išnaikinsiu gyventojus iš Aveno slėnio

ir laikantįjį skeptrą iš Bet-Edeno, –

Aramo tauta bus ištremta į Kirą, –

kalbėjo VIEŠPATS.

Gaza ir Filistija

6 Taip kalbėjo VIEŠPATS:

– Dėl trijų Gazos nusikaltimų

ir dėl keturių

neatšauksiu savo žodžio,

nes išvarė į tremtį ištisas bendruomenes,

atiduodami jas Edomui.

7 Pasiųsiu ugnį ant Gazos sienų, –

ugnį, kuri suris jos tvirtoves.

8 Išnaikinsiu gyventojus iš Ašdodo

ir laikantįjį skeptrą iš Aškelono.

Pakelsiu ranką prieš Ekroną,

žus filistinų likutis, –

kalbėjo Viešpats DIEVAS.

Tyras

9 Taip kalbėjo VIEŠPATS:

– Dėl trijų Tyro nusikaltimų

ir dėl keturių

neatšauksiu savo žodžio,

nes išdavė į tremtį Edomui

ištisus gyventojų būrius,

nepaisydami broliškumo sandoros.[i5]

10 Pasiųsiu ugnį Tyro sienoms, –

ugnį, kuri suris jo tvirtoves.

Edomas

11 Taip kalbėjo VIEŠPATS:

– Dėl trijų Edomo nusikaltimų

ir dėl keturių

neatšauksiu savo žodžio,

nes jis su kalaviju persekiojo savo brolį,[i6]

neparodydamas jokio gailestingumo.

Kadangi jo įniršis siautėjo be perstojo

ir leido pykčiui nežabotai šėlti,

12 pasiųsiu ugnį į Temaną,[i7]

ugnį, kuri suris Bozros tvirtoves.

Amonas

13 Taip kalbėjo VIEŠPATS:

– Dėl trijų amoniečių nusikaltimų

ir dėl keturių

neatšauksiu savo žodžio,

nes jie perskrodė nėščias moteris Gileade,

plėsdami savo krašto sienas.

14 Sukursiu ugnį ant Rabos[i8] sienos, –

ugnį, kuri suris jos tvirtoves

su šauksmais mūšio dieną,

su audra viesulo dieną.

15 Tuomet jos karalius išeis į tremtį, –

jis drauge su savo didžiūnais, –

kalbėjo VIEŠPATS.

  
Išnašos:
1Am 1,1: ... žemės drebėjimą: pasak žydų padavimų, jis ženklino karaliaus Uzijo nusikaltimą, neteisėtai aukojant smilkalų atnašas Šventykloje (žr. 2 Kr 26,16-21). Keletu šimtmečių vėliau apie tai užsimena pranašas Zacharijas (žr. Zch 14,5).
2Am 1,3: Dėl trijų ... nusikaltimų ... ir keturių: neapibrėžtas, bet didelis skaičius. Žr. Am 1,6. Svetimųjų tautų teismas rodo, jog Viešpats reikalauja, kad visos tautos visur laikytųsi dorovės dėsnių. Izraelis ir Judas, nors ir užima ypatingą vaidmenį išganymo istorijoje, turi laikytis tų pačių dorovės dėsnių. ... neatšauksiu savo žodžio: Dievas neatšauks savo žodžio nubausti šias tautas. ... kūlė Gileadą: Aramas, karaliui Hazaeliui valdant, nuniokojo Gileadą. Žr. 2 Kar 10,32-33.
3Am 1,4: ... ugnį: nuniokojimas, kurį atnešė asirai (žr. Am 1,7.10. 12.14; 2,2.5). Žr. 1 Sam 15,18. Hazaelis ir Ben-Hadadas
4Am 1,5: Damasko užkaištisAveno slėnis (Nedorumo slėnis); Bet-Edenas (Malonumų namai): aramėjų teritorija nuo pietvakarių iki šiaurryčių.
5Am 1,9: ... broliškumo sandoros: Tyro karalius Hiramas buvo sudaręs sutartį su Saliamonu, kurioje vadino jį broliu (žr. 1 Kar 5,12; 9,13).
6Am 1,11: ... persekiojo savo brolį: edomiečiai buvo Jokūbo brolio Esavo palikuonys (žr. Pr 25-27). Nepaisydami to, jie nuolat puoselėjo neapykantą izraeliečiams.
7Am 1,12: Temanas ir Bozra: du svarbiausi Edomo miestai (žr. Jer 49,20).
8Am 1,14: Raba: miestas, kurio vardas nūdien yra Amanas, – šiuolaikinė hašemitų karalystės Jordanijos sostinė.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Amoso knygaSkyrius: 1