BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 27 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Amoso knygaSkyrius: 2

 Amoso knyga
  
Am 2

Moabas

1 Taip kalbėjo VIEŠPATS:

– Dėl trijų Moabo nusikaltimų

ir dėl keturių

neatšauksiu savo žodžio,

nes jis pavertė pelenais

Edomo karaliaus kaulus.[i1]

2 Pasiųsiu ugnį Moabui, –

ugnį, kuri suris Kerijoto tvirtoves.

Moabo žmonės sutiks mirtį tarp sąmyšio,

tarp šauksmų ir ragų gaudimo.

3 Išrausiu Moabo valdovą

ir išžudysiu visus jo didžiūnus

drauge su juo, –

kalbėjo VIEŠPATS.

Judas

4 Taip kalbėjo VIEŠPATS:

– Dėl trijų Judo nusikaltimų

ir dėl keturių

neatšauksiu savo žodžio,

nes jie atmetė VIEŠPATIES mokymą

ir nesilaikė jo įsakymų.

Kadangi jie leidosi suvedžiojami tų pačių melų,[i2]

kuriems buvo pasidavę jų protėviai,

5 pasiųsiu ugnį į Judą, –

ugnį, kuri suris Jeruzalės rūmus.

Izraelis

6 [i3]Taip kalbėjo VIEŠPATS:

– Dėl trijų Izraelio nusikaltimų

ir dėl keturių

neatšauksiu savo žodžio,

nes jie parduoda teisųjį už sidabrą,

o beturtį už sandalų porą.[i4]

7 Žemės dulkėse jie mindžioja vargšų galvas

ir verčia kukliuosius trauktis iš kelio;

tėvas ir sūnus eina pas tą pačią kekšę,

teršdami mano šventąjį vardą.

8 Jie gulasi prie kiekvieno aukuro

ant paimtų užstatu drabužių[i5]

ir geria savo dievo namuose vyną,

pirktą už savo pačių uždėtas baudas.

9 O tačiau

aš sunaikinau prieš jus amorietį,

aukštą kaip kedrą

ir stiprų kaip ąžuolą, –

aš sunaikinau jo vaisius viršuje

ir jo šaknis po žeme.

10 Aš išvedžiau jus iš Egipto žemės,

vedžiau jus per dykumą keturiasdešimt metų,

kad paveldėtumėte amoriečio kraštą.

11 Aš išsirinkau pranašų iš jūsų sūnų

ir nazirų[i6] iš jūsų jaunuolių.

Argi ne taip yra iš tikrųjų,

Izraelio tauta? – tai VIEŠPATIES žodis.

12 Bet jūs vertėte nazirus gerti vyną,

o pranašams įsakėte,

tardami: „Nepranašaukite!“

13 Žinokite, slėgsiu jus vietoje prie žemės,

kaip slegia vežimas,

prikrautas javų pėdų.

14 Greitieji neteks savo greitumo,

stiprieji nepasitikės savo stiprumu,

nė galiūnai neišsigelbės.

15 Lankininkai neištvers,

greitakojai nepaspruks,

nė raitieji neišsaugos savo gyvybės.

16 Galiūnų drąsieji

tą dieną pabėgs nuogi, –

tai VIEŠPATIES žodis.

  
Išnašos:
1Am 2,1: Kūno sudeginimas, semitų įsitikinimu, užkerta žmogui kelią į pomirtinį gyvenimą. Pranašas pabrėžia, kad Moabas sunkiai nusikalto semitų papročiui surengti mirusiems garbingas laidotuves.
2Am 2,4: ... melų: stabai, t. y. netikri dievai, kurie egzistuoja tik juos garbinančiųjų galvoje. Judo gyventojų nusikaltimai yra neištikimybė ir stabų garbinimas.
3Am 2,6-2,13: Izraelio nusikaltimai priešpriešinami palaimai, kuria Viešpats lydėjo savo tautą.
4Am 2,6: ... už sandalų porą: turtingieji vargšus laikė pigia preke.
5Am 2,8: ... nt paimtų už užstatą drabužių ... : palūkininkai pasilaikydavo vargšų užstatytus drabužius. Užuot grąžinę savininkui prieš naktį, juos panaudodavo stabų garbinimo apeigose (žr. Iš 2,25; Įst 24,12). ... geria savo dievo namuose vyną: stabų garbinimo apeigose girtauja, naudodami vyną, pirktą už neteisėtas pabaudas.
6Am 2,11: Nazirai: hebrajiškai nazir, t. y. vyras atskirtas kaip šventas, atsidavęs, padaręs įžadus. Nazirai buvo tarsi Senojo Testamento vienuoliai. Žr. Sk 6,1-21. Susilaikymas nuo vyno buvo protestas prieš kanaaniečių kultūrą dėl Izraelio dykumos idealo.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Amoso knygaSkyrius: 2