BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 16 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Laiškas TituiSkyrius: 1

 Laiškas Titui
  
Tit 1

Įžanga

1 Paulius, Dievo tarnas ir Jėzaus Kristaus apaštalas, kad vestų Dievo išrinktuosius į tikėjimą bei teisingo maldingumo pažinimą 2 su viltimi pasiekti amžinąjį gyvenimą, – kurį tiesakalbis Dievas pažadėjo prieš amžinuosius laikus, 3 o atėjus nustatytam metui, apreiškė savo žodį, man patikėtą skelbti Gelbėtojo Dievo valia,[i1]4 Titui, tikram sūnui bendrame tikėjime: malonė ir ramybė nuo Dievo Tėvo ir mūsų Gelbėtojo Kristaus Jėzaus!

Vyresniųjų paskyrimas

5 [i2]Aš tam palikau tave Kretoje, kad sutvarkytum, kas buvo likę nesutvarkyta, ir paskirtum kiekvienam miestui vyresniuosius, laikydamasis mano nurodymų: 6 jei kas yra be priekaištų, vieną kartą vedęs,[i3] turįs tikinčius vaikus, kurie nekaltinami palaidu gyvenimu ar neklusnumu. 7 Juk vyskupas, kaip Dievo reikalų prievaizdas, turi būti nepeiktinas: ne savavaliautojas, ne pikčiurna, ne girtuoklis, ne kivirčius, ne gobšuolis, 8 bet svetingas, trokštantis gero, santūrus, teisingas, šventas, susitvardąs, 9 tvirtai laikąsis tikrojo mokymo, kad, dėstydamas sveiką mokslą, sugebėtų ir paraginti, ir atremti priešgynas.

Kova su klaidomis

10 Nes daugel yra neklusnių, tuščiakalbių ir apgavikų, ypač iš apipjaustytųjų. 11 Juos reikia nutildyti, nes jie apverčia aukštyn kojomis ištisas šeimynas, mokydami, kas nedera, dėl gėdingo pelno. 12 Vienas iš jų, jų pačių pranašas, yra pasakęs: „Kretiečiai visuomet melagiai, pikti žvėrys, tingūs pilvai“.[i4]

13 Teisingai pasakyta! Todėl bark juos griežtai, kad laikytųsi sveiko tikėjimo, 14 nekreipdami dėmesio į žydų pasakas ir tiesos nepaisančių žmonių priesakus. 15 Tyriems viskas tyra, o susitepusiems ir neištikimiems nieko nėra tyro, net ir jų protas bei sąžinė suteršti. 16 Jie skelbiasi pažįstą Dievą, o darbais jo išsigina: jie pasibjaurėtini, maištingi, netikę jokiam geram darbui.

  
Išnašos:
1Tit 1,3: Laiško įžanga akcentuoja apaštalo autoritetą ir dievišką pašaukimą. Paulius pabrėžia savo tarnystės skirtingumą nuo Sinagogos tarnų, nes Titui teko dirbti bendruomenėje, kur buvo daug žydų.
2Tit 1,5-1,7: Kaip matome, šio laiško rašymo metu dar nebūta griežto skirtumo tarp presbiterių (kunigų) ir vyskupų. Tai rodo palyginti ankstyvą laiško parašymo datą. Pirmojo amžiaus pabaigoje (plg. Klemenso Romiečio laišką korintiečiams) jau reiškėsi monarchinė vyskupo valdžia.
3Tit 1,6: Vieną kartą vedęs – pažodžiui vienos žmonos vyras.
4Tit 1,12: Klemenso Aleksandriečio ir Jeronimo teigimu, šio posakio autorius yra buvęs Kretos žynys Epimenidas, gyvenęs prieš graikų karus su persais (VI a. prieš Kr.).
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Laiškas TituiSkyrius: 1