BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 23 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Sofonijo knygaSkyrius: 1

 Sofonijo knyga
  
 A. VIEŠPATIES DIENA – TEISMO DIENA
  
Sof 1

1 Žodis VIEŠPATIES, kuris atėjo Zefanjui, Kušio sūnui, Gedalijo sūnui, Amarijo sūnui, Hezekijo sūnui Judo karaliaus Amono sūnaus Jošijo dienomis.

2 Šluote nušluosiu visa nuo žemės veido, –

tai VIEŠPATIES žodis.

3 Nušluosiu žmones ir gyvulius;

nušluosiu padangių paukščius ir jūros žuvis.

Parblokšiu nedorėlius,

išnaikinsiu žmoniją nuo žemės veido, –

tai VIEŠPATIES žodis.

4 Pakelsiu savo ranką prieš Judą

ir prieš visus Jeruzalės gyventojus.

Išnaikinsiu iš šios vietos

visas Baalo liekanas

ir patį stabmeldžių kunigų vardą:

5 visus, kurie ant stogų garbina

dangaus galybes;[i1]

visus, kurie VIEŠPATĮ garbina ir prisiekia VIEŠPAČIUI,

bet prisiekia ir Milkomui;[i2]

6 visus, kurie paliko VIEŠPATĮ

ir nei VIEŠPATIES ieško, nei jo paiso.

7 Tylėk prieš Viešpatį DIEVĄ!

Juk VIEŠPATIES diena arti;

VIEŠPATS paruošė kruviną auką,[i3]

pašventė savo svečius.[i4]

8 Ir kruvinos aukos VIEŠPATIES dieną

nubausiu didžiūnus bei karaliaus sūnus ir visus,

kurie rengiasi svetimšalių apdaru.

9 Tą dieną nubausiu visus,

kurie šoka per slenkstį,[i5]

pripildo savo valdovo namus

smurto ir apgavystės.

10 Ir tą dieną, – tai VIEŠPATIES žodis, –

ataidės šauksmai nuo Žuvų vartų,[i6]

aimanos iš Antrojo kvartalo,

didelis bildesys nuo kalvų.

11 Aimanuoja Machtešo gyventojai,

nes žuvo visi pirkliai, –

visi, kas sveria sidabrą, sunaikinti.

12 Tą dieną patikrinsiu Jeruzalę su žiburiu

ir nubausiu žmones,

kurie patenkinti ilsisi ant savo nuosėdų,[i7]

manydami savo širdyse:

„VIEŠPATS nedarys gero,

bet nedarys nei pikto“.

13 Bus išplėšti jų turtai,

sunaikinti jų namai.

Nors jie stato namus,

tačiau juose negyvens;

nors jie veisia vynuogynus,

tačiau jų vyno negers.

14 Arti didžioji VIEŠPATIES diena,

arti ir baisiai skubi.

Klausykis, VIEŠPATIES diena!

„Ji yra karti“, –

galiūnas ten klykia!

15 Ta diena bus pykčio diena,

diena sielvarto ir skausmo,

diena pražūties ir klaiko,

diena tamsos ir sutemų,

diena juodų debesų,

16 diena rago garsų ir mūšio šauksmų

prie įtvirtintų miestų

ir didingų tvirtovių bokštų.

17 Sukelsiu žmonėms tokį sielvartą,

kad jie vaikščios lyg akli.

Dėl to, kad nusidėjo VIEŠPAČIUI,

bus pilamas jų kraujas kaip dulkės

ir išverčiami jų viduriai kaip mėšlas.

18 VIEŠPATIES pykčio dieną

nepajėgs jų išgelbėti

nei jų auksas, nei jų sidabras.

Jo pavydo ugnyje

bus sunaikinta visa žemė.

Visišką ir baisų galą jis padarys

visiems žemės gyventojams.

  
Išnašos:
1Sof 1,5: ... dangaus galybes: asirai įvedė Judo karalystėje saulės, mėnulio ir žvaigždžių garbinimą.
2Sof 1,5: Milkomas: amoniečių dievas. Žr. 1 Kar 11,5.7.33; 2 Kar 23,13.
3Sof 1,7: ... kruviną auką: nusidėjėlių skerdynes.
4Sof 1,7: ... pašventė savo svečius: Dievas paruošė pakviestuosius dalyvauti kaip kareivius, kad dalytųsi grobį, ar kaip plėšrius žvėris ir paukščius, kad rytų lavonus skerdynių dieną.
5Sof 1,9: ... šoka per slenkstį: pagonių religinės apeigos.
6Sof 1,10-1,11: Žuvų vartai, Antrasis kvartalas, Machtešas – Jeruzalės miesto dalys. Žr. 2 Kar 22,14.
7Sof 1,12: ... patenkinti ilsisi ant savo nuosėdų: vaizdinys iš vyndarių elgesio tingumui bei ištižimui pavaizduoti. Jei fermentacijos metu vynas nėra pajudinamas, jis sutirštėja ir netenka stiprumo. Žr. Jer 48,11.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Sofonijo knygaSkyrius: 1