BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 18 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Skaičių knygaSkyrius: 1

 Skaičių knyga
  
 A. PASIRENGIMAS KELIAUTI NUO SINAJAUS KALNO
  
Sk 1

Žmonių surašymas

1 [i1]Antraisiais metais po jų išėjimo iš Egipto žemės, antrojo mėnesio pirmąją dieną, VIEŠPATS kalbėjo Mozei Susitikimo palapinėje, Sinajaus dykumoje, tardamas: 2 „Surašykite visą izraeliečių bendriją pagal klanus ir protėvių namus,[i2] įrašydami visus vyrus vardais. 3 Tu ir Aaronas surašysite pagal jų gretas visus dvidešimties metų ir vyresnius Izraelio vyrus, tinkamus karinei tarnybai. 4 Gausite iš kiekvienos giminės po žmogų, jo protėvių namų galvą, jums padėti. 5 Vardai vyrų, kurie jums padės, yra šie:

iš Reubeno, Šedeuro sūnus

Elizuras;

6 iš Simeono, Zurišadajo sūnus

Šelumielis;

7 iš Judo, Aminadabo sūnus Nahšonas;

8 iš Issacharo, Zuaro sūnus Netanelis;

9 iš Zebuluno, Helono sūnus Eliabas;

10 iš Juozapo sūnų:

iš Efraimo, Amihudo sūnus Elišama;

iš Manaso, Pedazuro sūnus

Gamalielis;

11 iš Benjamino, Gideonio sūnus

Abidanas;

12 iš Dano, Amišadajaus sūnus

Ahiezeris;

13 iš Ašero, Ochrano sūnus Pagielis;

14 iš Gado, Deuelio sūnus Eljasafas;

15 iš Naftalio, Enano sūnus Ahira“.

16 Jie buvo bendrijos išrinkti savo protėvių giminių vadai, – jie buvo Izraelio pajėgų gretų[i3] galvos.

17 Tad Mozė ir Aaronas pasiėmė tuos išvardytus vyrus 18 ir antrojo mėnesio pirmąją dieną surinko visą bendriją. Tada {izraeliečiai} buvo surašyti pagal savo protėvių namų klanus, įrašant dvidešimties metų ir vyresnius vyrus vardais. 19 Kaip VIEŠPATS buvo Mozei įsakęs, taip jis surašė juos Sinajaus dykumoje.

Dvylikos giminių surašymas

20 Reubeno, Izraelio pirmagimio, palikuonių pagal jų klanų kilmę ir protėvių namus – visų vyriškių nuo dvidešimties metų ir vyresnių, tinkamų karinei tarnybai, įrašytų vardais į sąrašą, 21 – surašytų į Reubeno giminės sąrašą, buvo keturiasdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai.

22 Simeono palikuonių pagal jų klanų kilmę ir protėvių namus – visų vyriškių nuo dvidešimties metų ir vyresnių, tinkamų karinei tarnybai, įrašytų vardais į sąrašą, 23 – surašytų iš Simeono giminės, buvo penkiasdešimt penki tūkstančiai trys šimtai.

24 Gado palikuonių, pagal jų kilmę ir protėvių namus įrašytų į sąrašą vardais nuo dvidešimties metų ir vyresnių, visų tinkamų karinei tarnybai, 25 – surašytų iš Gado giminės, buvo keturiasdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt.

26 Judo palikuonių, pagal jų klanų kilmę ir protėvių namus įrašytų į sąrašą vardais nuo dvidešimties metų ir vyresnių, visų tinkamų karinei tarnybai, 27 – surašytų iš Judo giminės, buvo septyniasdešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai.

28 Issacharo palikuonių, pagal jų klanų kilmę ir protėvių namus įrašytų į sąrašą vardais nuo dvidešimties metų ir vyresnių, – visų tinkamų karinei tarnybai, 29 – surašytų iš Issacharo giminės, buvo keturiasdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai.

30 Zebuluno palikuonių, pagal jų klanų kilmę ir protėvių namus įrašytų į sąrašą vardais nuo dvidešimties metų ir vyresnių, – visų tinkamų karinei tarnybai, 31 – surašytų iš Zebuluno giminės, buvo penkiasdešimt septyni tūkstančiai keturi šimtai.

32 Juozapo palikuonių, – būtent Efraimo palikuonių, – pagal jų klanų kilmę ir protėvių namus įrašytų į sąrašą vardais nuo dvidešimties metų ir vyresnių, – visų tinkamų karinei tarnybai, – 33 surašytų iš Efraimo giminės, buvo keturiasdešimt tūkstančių penki šimtai.

34 Manaso palikuonių, pagal jų klanų kilmę ir protėvių namus įrašytų į sąrašą vardais nuo dvidešimties metų ir vyresnių, – visų tinkamų karinei tarnybai, 35 – surašytų iš Manaso giminės, buvo trisdešimt du tūkstančiai ir du šimtai.

36 Benjamino palikuonių, pagal jų klanų kilmę ir protėvių namus įrašytų į sąrašą vardais nuo dvidešimties metų ir vyresnių, – visų tinkamų karinei tarnybai, 37 – surašytų iš Benjamino giminės, buvo trisdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai.

38 Dano palikuonių, pagal jų klanų kilmę ir protėvių namus įrašytų į sąrašą vardais nuo dvidešimties metų ir vyresnių, – visų tinkamų karinei tarnybai, 39 – surašytų iš Dano giminės, buvo šešiasdešimt du tūkstančiai ir septyni šimtai.

40 Ašero palikuonių, pagal jų klanų kilmę ir protėvių namus įrašytų į sąrašą vardais nuo dvidešimties metų ir vyresnių, – visų tinkamų karinei tarnybai, 41 – surašytų iš Ašero giminės, buvo keturiasdešimt vienas tūkstantis ir penki šimtai.

42 Naftalio palikuonių, pagal jų klanų kilmę ir protėvių namus įrašytų į sąrašą vardais nuo dvidešimties metų ir vyresnių, – visų tinkamų karinei tarnybai, 43 – surašytų iš Naftalio giminės, buvo penkiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai.

44 Tai yra surašytieji, kuriuos surašė Mozė ir Aaronas drauge su Izraelio vadais, kurių buvo dvylika, po vieną iš kiekvienų protėvių namų. 45 Tad skaičius visų izraeliečių, įrašytų pagal protėvių namus nuo dvidešimties metų ir vyresnių, – visų tinkamų karinei tarnybai, 46 – jų iš viso buvo šeši šimtai trys tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt. 47 Tačiau levitai kartu su kitais nebuvo surašyti pagal jų protėvių giminę.[i4]

48 VIEŠPATS buvo Mozei kalbėjęs, tardamas: 49 „Kartu su kitomis nesurašysi tik Levio giminės, jų surašymo kartu su kitomis giminėmis nedarysi. 50 Levitus įpareigosi rūpintis Sandoros Padangte, visais jos reikmenimis ir viskuo, kas tik jai priklauso. Jie turi nešti Padangtę ir visus jos reikmenis, – ją turės prižiūrėti ir aplink ją palapines statytis. 51 Kai Padangtė turės leistis į kelionę, levitai ją išardys; o kai Padangtė turės būti pastatyta, levitai ją statys. Kas iš pašaliečių prie jos artintųsi, bus nubaustas mirtimi. 52 Kiti izraeliečiai statys palapines gretomis, kiekvienas savo dalinyje prie savo ženklo. 53 Bet levitai statysis palapines aplink Sandoros Padangtę, kad {Dievo} pyktis neištiktų izraeliečių bendrijos. Levitai eis Sandoros Padangtės sargybą“. 54 Visa tai izraeliečiai įvykdė taip, kaip VIEŠPATS buvo Mozei įsakęs.

  
Išnašos:
1Sk 1,1-1,54: Dievas įsako Mozei suskaičiuoti visus izraeliečius, išskyrus Levio giminę. Dvylikos giminių lygą vienijo Sandoros Padangtė – religinis centras.
2Sk 1,2: Visas Izraelis buvo padalytas į gimines, kiekviena giminė į klanus, o klanai į protėvių namus.
3Sk 1,16: ... Izraelio pajėgų gretų ... : pažodžiui Izraelio tūkstančių. Šitoks izraeliečių padalijimas ir dar smulkiau – šimtai, penkiasdešimtys ir dešimtys – tarnavo bendruomenės teisėtvarkai ir gynybai. Žr. Iš 16,21; 2 Sam 18,1.
4Sk 1,47: Levitai šiame surašyme nedalyvavo, nes jis buvo karinio pobūdžio. Levitai buvo surašyti atskirai. Žr. Sk 3,14-16.39.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Skaičių knygaSkyrius: 1