BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 04 22 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Siracido knygaSkyrius: 32

 Siracido knyga
  
Sir 32

Vaišės

1 Jeigu esi išrinktas vaišėms vadovauti, nesipūsk,

bet būk su svečiais kaip vienas iš jų.

Pasirūpink pirma jais prieš pats atsisėsdamas –

2 kai būsi atlikęs visas savo pareigas, užimk savo vietą,

kad dalyvautumei jųjų džiaugsme

ir gautum vainiką už savo svetingumą.

3 [i1]Kadangi esi vyresnis, turi teisę pradėti kalbėti,

betgi tramdyk savo išmintį ir nepertrauk dainos.

4 Visiems linksminantis, neberk žodžių, –

nesipuikuok ne laiku savo išmintimi.

5 Kaip rubino antspaudas auksiniame įtvare,

toksai yra dainuojančių sambūris vaišėse su vynu.

6 Kaip smaragdo antspaudas auksiniame aptaise,

tokie yra muzikos garsai vaišinantis rinktiniu vynu.

7 O tu, jaunuoli, kalbėk tik tada, kai reikia, –

tik prašomas ir ne daugiau kaip dusyk.

8 Kalbėk trumpai, bet taupiais žodžiais daug pasakyk;

elkis kaip žmogus, kuris žino

ir vis dėlto gali suvaldyti liežuvį.

9 Tarp didžiūnų nesielk, tarsi būtum lygus su jais;

kitam kalbant, daug nevapaliok.

10 Kaip žaibas blyksteli prieš griaustinį,

taip pagarba eina priešais kuklų žmogų.

11 Atėjus laikui, išeik ir nebūk paskutinis;

eik greitai namo ir nelūkuriuok.

12 Ten juokauk ir elkis, kaip tau patinka,

bet nenusidėk iš aukšto kalbėdamas.

13 Betgi visų pirma šlovink savo Kūrėją,

pradžiuginusį tave savo dovanomis.

Dievo Apvaizda

14 [i2]Kas pagarbiai bijo VIEŠPATIES,

turi priimti jo auklėjimą,

kas anksti keliasi jo ieškoti, ras malonę.

15 Kas mokosi Įstatymo, supranta jo vertę,

bet veidmainis ant jo suklups.

16 Kas pagarbiai bijo VIEŠPATIES, žinos,

koks elgesys yra teisingas, –

jų geri darbai teiks šviesos.

17 Nusidėjėlis vengia įspėjimų

ir iškraipo Įstatymą[i3] pagal savo reikalą.

18 Protingas žmogus niekad neniekins įžvalgos;

išpuikusio ir įžūlaus žmogaus niekas nebaido.

19 Nedaryk nieko neapsvarstęs;

o paskui, jau padaręs, neapgailestauk.

20 Neik keliu, kuris yra kupinas pavojų,

ir nesuklupk du sykius prie tos pačios kliūties.

21 Nebūk per daug tikras net ant lygaus kelio

22 ir apgalvok visus savo žingsnius.

23 Ką tik darai, būk budrus,

nes taip laikysies įsakymų.

24 Kas laikosi Įstatymo, apsaugo save,

ir kas pasitiki VIEŠPAČIU, nepatirs nuostolio.

  
Išnašos:
1Sir 32,3-32,10: Nurodymai seniems ir jauniems, kaip elgtis prie vaišių stalo.
2Sir 32,14-33,4: Dievas save apreiškia per savo Įstatymo drausmę – auklėjimą, aiškų ir saugų gyvenimo planą. Nusidėjėliai ir veidmainiai, nekęsdami Įstatymo ar jį iškraipydami, stokoja išminties ir nėra saugūs gyvenime.
3Sir 32,17: ... iškraipo Įstatymą: hebrajiškai ... laužo Įstatymą.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Siracido knygaSkyrius: 32