BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 21 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Siracido knygaSkyrius: 31

 Siracido knyga
  
Sir 31

Požiūris į turtą

1 [i1]Nemiga dėl turto alina žmogaus kūną,

o nerimas dėl jo išblaško miegą.

2 Bemiegis nerimas labiau neduoda poilsio,

negu sunki liga.

3 Turtuolis triūsia, kad susikrautų turtų,

o kai ilsisi, smaguriauja iki soties skanėstais.

4 Beturtis nuolat triūsia,

vos sudurdamas galą su galu,

o jei kada ilsisi, tampa skurdžiumi.

5 Kas myli auksą, nuodėmės lengvai neišvengs;

kas ieško turtų, bus jų suklaidintas.

6 Daugelis yra pražuvę dėl aukso,

ir jų pražūtis nebuvo jiems staigmena netikėta.

7 Tai kelmas užkliūti kvailiams –

juo bet koks neišmanėlis susivilioja.

8 [i2]Laimingas turtuolis, rastas be dėmės,

nevergaująs savo turtams!

9 Kas jis, kad galėtume jį pasveikinti?

Juk jis padarė nuostabių darbų saviesiems!

10 Kas yra buvęs išmėgintas auksu ir rastas tobulas?

Tebūna už tai pagirtas!

Kas yra galėjęs nusižengti ir nenusižengęs,

galėjęs daryti pikta ir nepadaręs?

11 Jo nuosavybė bus tvirtai pagrįsta,

ir bendrija skelbs jo dosnumą.

Elgesys prie stalo

12 Esi pasodintas prie didžiūno stalo?

Neatsinešk prie jo godžios stemplės!

Nesakyk: „Kokios gausios vaišės!“

13 Atsimink, kad godi akis yra blogas dalykas.

Kas buvo už akį godesnio sukurta?

Užtat kiekviena proga ji ir ašaroja.

14 Netiesk rankos į visa, ką matai,

nenustumk savo kaimyno nuo dubens.

15 Rūpinkis savo kaimynu, kaip pačiu savimi,

ir galvok apie visa, kas tau nepatinka.

16 Kaip išauklėtas žmogus valgyk, kas prieš tave padėta,

ir godžiai nežiaumok, kad kiti nepasibjaurėtų.

17 Pirmas liaukis, kaip dera gerai elgsenai,

ir neryk kaip išbadėjęs, kad kitų neįžeistum.

18 Jeigu esi pasodintas prie stalo tarp daugelio žmonių,

netiesk pirmas savo rankos.

19 Argi negana išauklėtam žmogui trupučio?

Nereikia atsigulusiam pūkšti.

20 Saikingas valgymas laiduoja sveiką miegą

ir aiškų protą keliantis kitą dieną.

Rijūno laukia nemigos,

šleikštulio ir skrandžio bėdos.

21 Jeigu norom nenorom esi persivalgęs,

atsikelk nusivemti, ir tau palengvės.[i3]

22 Klausykis, mano vaike, manęs nepaniekink,

ilgainiui mano žodžius tu branginsi.

Ką tik darytum, būk santūrus,

ir joks blogas įprotis tavęs neužklups.

23 Kas dosniai dalija maistą, tą žmonės giria,

ir jų liudijimas apie jo dosnumą yra patikimas.

24 Miestas skundžiasi žmogumi,

kuris šykšti maisto,

ir jų liudijimas apie jo šykštumą yra gryna teisybė.

Vynas

25 Nemėgink įrodyti savo jėgų gerdamas vyną,

nes vynas daugelį yra pražudęs.

26 Kaip žaizdras išbando kalvio darbą,

taip vynas išbando širdis, kai įžūlieji ginčijasi.

27 [i4]Vynas žmonėms yra gyvasties šerdis,

jei geriamas su saiku.

Koks gyvenimas žmogui be vyno?

Iš pradžių jis buvo sukurtas žmonių džiaugsmui.

28 Širdies džiaugsmui, gerai nuotaikai ir malonumui

pakaks vyno, jeigu jis geriamas saikingai tinkamu laiku.

29 Galvos skausmą, kartėlį ir gėdą sukels vynas,

geriamas be saiko, pykstant ir barantis.

30 Daugiau ir daugiau vyno – tikri raizgai kvailiui, –

jam jėgas sumažina ir žaizdas padaugina.

31 Gerdamas vyną, nesikabinėk prie kaimyno,

nepašiepk jo, kai jis linksmas.

Nedaryk jam priekaištų

ir nesiginčyk su juo prie žmonių.

  
Išnašos:
1Sir 31,1-31,11: Rūpinimasis įsigyti turto ir nerimas norint jį išlaikyti dažnai trukdo žmogaus poilsį ir lengvai nuveda į nuodėmę ir pražūtį. Žr. Mt 6,25-34. Turtingas žmogus, kurio širdis nėra paskendusi turte, yra vertas gyriaus.
2Sir 31,8-31,11: Katalikų Bendrija pritaiko šias eilutes savo liturgijoje tikėjimo išpažinėjams.
3Sir 31,21: ... atsikelk nusivemti, ir tau palengvės: atrodo, kad ši nuoroda yra sietina su senovės Romos imperijoje paplitusiu papročiu sukelti vėmimą.
4Sir 31,27-31,28: Vynas yra svarbi mitybos dalis Viduržemio jūros šalyse. Žr. Ps 104,15.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Siracido knygaSkyrius: 31