BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 26 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Siracido knygaSkyrius: 22

 Siracido knyga
  
Sir 22

Apie tingumą ir kvailumą

1 Tinginys yra panašus į purviną akmenį;

tyčiodamiesi iš jo gėdos, visi švilpteli.

2 Tinginys yra kaip mėšlo luitas;

kas jį pakelia, nusiplauna rankas.

3 Nevykėlis sūnus yra tėvo gėda,

o {nevykusi} duktė užtraukia nešlovę.

4 Protinga duktė praturtins savo vyrą,

o begėdė yra tėvo širdgėla.

5 Įžūli mergina yra gėda savo tėvui ir vyrui;

abudu jos išsižada.

6 [i1]Daina gedulo metu yra netinkamas poelgis,

bet {rykštės} pyla ir drausmė visad yra išmintis.

7 {Vaikai, kurių auklėjimas veda į sveiką gyvenimą,

paslepia kuklią savo tėvų kilmę.

8 Vaikai, pasipūtę ir šiurkščiai išdidūs,

suteršia savo šeimos kilmingumą.}

9 Mokyti kvailį[i2] – tai kaip klijuoti sudužusį puodą,

ar drumsti saldžiai miegančio žmogaus ramybę.

10 Kas kalbasi su kvailiu, kalbasi su snaudaliumi,

nes pokalbio gale šis paklaus: „Kas tad atsitiko?“

11 Verk mirusiojo, nes užgeso jo šviesa;

verk kvailio, nes jį paliko protas.

Mirusiojo verk mažiau, nes jis ilsisi ramybėje;

blogesnis už mirtį yra kvailio gyvenimas.

12 Gedulas mirusio tęsiasi septynias dienas,

o kvailių ar nedorėlių – visą jų gyvenimą.

13 Su kvailu žmogumi daug nekalbėk,

su šiurkščiu žmogumi nesibičiuliauk.

Saugokis jo, kad nepatektum į bėdą

ir nebūtum apdrabstytas, kai jis ims purtytis.

Šalinkis jo ir turėsi ramybę,

niekad nereikės kęsti apmaudo per jo beprotystę.

14 Kas yra sunkesnis už šviną? –

Kas gi kitas, jeigu ne tas, kurio vardas – „Kvailys“?

15 Smėlio, druskos ir geležies luitas yra mažesnė našta,

negu kvailas žmogus.

16 Kaip medinės sijos, tvirtai įręstos į pastatą,

neišjudina žemės drebėjimas;

taip širdis, apsisprendusi po rimtų svarstymų,

pervartos metu nebus palaužta baimės.

17 Širdis, kuri remiasi protingu samprotavimu,

yra tarsi sieną išlyginantis tinkas.

18 Tvoros atviroje aukštumoje

nebus atsparios vėjui;

baili širdis su kvailio ryžtu

nebus atspari baimei.

Draugystė

19 [i3]Užgauk akį, išspausi ašarų,

užgauk širdį, apreikši jos jausmus.

20 Kas meta akmenį į paukščius, juos nuveja,

kas įžeidžia draugą, sunaikina draugystę.

21 Net jeigu pakeltum kalaviją prieš draugą,

nenustok vilties, nes yra kelias atgal.

22 Jeigu atvertum burną prieš savo draugą,

nesirūpink, gali susitaikyti.

Betgi nuo įžeidimo, nuo įžūlumo

ir paslapčių atskleidimo ar pasalaus smūgio –

tais atvejais – pabėgs kiekvienas draugas.

23 Laimėk kaimyno pasitikėjimą, kai jis skursta,

kad galėtumei drauge su juo džiaugtis jo gerove.

Būk jam ištikimas nelaimės metu,

kad galėtumei su juo dalytis jo paveldu.

24 Kaip pirma liepsnų iš krosnies kyla garai ir dūmai,

taip įžeidimas eina prieš kraujo išliejimą.

25 Nesigėdysiu priglausti bičiulį bėdoje

ir nuo jo nesislėpsiu.

Malda

26 Bet jeigu per jį man kas pikta atsitiktų,

tai išgirdę, visi jo saugosis.

27 [i4]Kas apsaugos mano burną

ir tvirtai užantspauduos mano lūpas,

kad per jas nenupulčiau

ir mano liežuvis manęs nepražudytų?

  
Išnašos:
1Sir 22,6: Išminčiai tikėjo, kad rykštė yra veiksminga auklėjimo priemonė. Žr. Pat 13,24; 19,18; 22,15; 23,13-14; 29,15.17.
2Sir 22,9: Mokyti kvailį – nedėkinga užduotis.
3Sir 22,19: Akys gali verkti, o širdis gali parodyti jausmus.
4Sir 22,27-23,6: Išminčius prašo Dievą griežta drausme apsaugoti jį nuo liežuvio nuodėmių, proto negalios ir valios silpnumo, žmogaus prigimties ir pojūčių polinkių, kad nepatektų į savo priešų rankas ir nebūtų pavergtas savo gėdingų norų.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Siracido knygaSkyrius: 22