BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 16 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Siracido knygaSkyrius: 21

 Siracido knyga
  
 Reikia vengti nuodėmės
  
Sir 21

1 [i1]Mano vaike, nusidėjai? Daugiau to nebedaryk,

bet prašyk atleidimo už savo praeities nuodėmes.

2 Bėk nuo nuodėmės kaip nuo gyvatės,

nes jeigu prisiartinsi prie nuodėmės, ji tau įkąs.

Jos dantys – liūto dantys,

ji gali sunaikinti žmogaus gyvastį.

3 Kiekviena kaltė yra dviašmenis kalavijas;

jos žaizda nepagydoma.

4 Smurtas ir įžūlumas išsekina turtus;

taip bus nualinti išdidžiųjų namai.

5 Malda iš vargšo lūpų eina tiesiai į Dievo ausį, –

jo nuosprendis nelūkuriuoja.

6 Kas nekenčia įspėjimo, eina nusidėjėlio taku,

bet kas pagarbiai bijo VIEŠPATIES, gailisi savo širdyje.

7 Sklandus kalbėtojas yra plačiai žinomas,

bet protingas žmogus pastebi, kai jis paslysta.

8 Kas stato namus kitų žmonių pinigais,

tas panašus į žmogų,

renkantį akmenis savo kapo kauburiui.

9 Nusikaltėlių gauja yra kaip pakulų ryšulys;

jie gaus galą ugnies liepsnose.

10 Lygiais akmenimis grįstas nusidėjėlių kelias,

bet jo gale yra Hado duobė.[i2]

11 Kas laikosi Įstatymo, apvaldys savo potraukius;

pagarbi VIEŠPATIES baimė yra tobula išmintis.

12 Kas nėra sumanus, negali būti išmokytas,

bet esti ir sumanumo, kuris įneša kartėlio.

13 Išminčiaus žinojimas yra kaip tvinstanti upė,

o jo patarimas kaip gyvybės šaltinis.

14 Kvailio protas yra kaip sukultas ąsotis, –

nebegali talpinti jokio mokslo.

15 Kai protingas žmogus girdi prasmingą posakį,

jam pritaria ir prie jo kitą prideda;

kai lengvapėdis tai girdi,

jis pasijuokia iš jo ir atsuka jam nugarą.

16 Kvailio plepėjimas yra kaip našta kelionėje,

bet protingo žmogaus kalbos malonu klausytis.

17 Sueigoje ieškoma protingo žmogaus nuomonės, –

į širdį imami jo žodžiai.

18 Kvailiui išmintis yra tarsi namų griuvėsiai,

bukapročiui mokslas yra padriki tauškalai.

19 Neprotingam žmogui auklėjimas

yra pančiai ant kojų

ir kaip antrankiai ant jo dešinės.

20 Kvailys juokiasi visu balsu,

o išmintingas žmogus kukliai šypsosi.

21 Protingam žmogui auklėjimas

yra kaip auksinis papuošalas,

kaip apyrankė jam ant dešinės.

22 Kvailys skuba kelti koją į namus,

o gerai išauklėtas žmogus kukliai laukia.

23 Neišauklėtas žmogus dirsčioja pro tarpdurį į vidų,

o išauklėtas žmogus laukia lauke.

24 Nemandagu žmogui klausytis prie durų;

išauklėtą žmogų apimtų gėda.

25 Plepių lūpos kartoja kitų žodžius,

bet išmintingųjų žodžiai rūpestingai pasveriami.

26 Kvailių protas yra jų burnoje,

o išmintingųjų burna yra jų prote.

27 Kai nedoras žmogus keikia savo priešą,[i3]

iš tikrųjų jis keikia save patį.

28 Šmeižikas save patį juodina

ir yra kaimynų nekenčiamas.

  
Išnašos:
1Sir 21,1-21,10: Įvairiais vaizdiniais aprašomi nuodėmės padariniai. Nuodėmė nualina žmogaus nuosavybę ir gyvastį. Užtat autorius ir įspėja savo skaitytojus.
2Sir 21,10: ... nusidėjėlių kelias ... Hado duobė: šių vaizdinių turinys dar neapima amžinojo atlyginimo po mirties. Tai buvo aiškiai apreikšta Kristaus mokymu. Žr. Mt 7,13-14; 25,41-46; Lk 16,19-31.
3Sir 21,27: ... savo priešą: kai žmogus keikia tą, kuris įvedė jį į nuodėmę, jis keikia patį save, kad nusileido nuodėmei; arba priešas yra paties žmogaus į nuodėmę linkusi prigimtis; arba priešas yra velnias, nes čia vartojamas žodis yra satan – šėtonas. Žr. 1 Kr 21,1; Zch 3,2; 2 Pt 2,12-13; Jud 9.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Siracido knygaSkyrius: 21