BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 27 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Siracido knygaSkyrius: 0

 Siracido knyga
  
 PRAKALBA
  
Sir 0

1 Daug svarbių tiesų buvo mums perduota per Įstatymą, Pranašus ir vėlesnius autorius;[i1] dėl jų Izraelio auklėjimas ir išmintis yra verti gyriaus. 2 Nūn žmonės, kurie yra susipažinę su tomis tiesomis, turi ne tik patys jas suprasti, bet, būdami išminties mylėtojai, turi būti pajėgūs padėti žodžiu bei raštu ir tiems, kurie jas mažiau pažįsta. 3 Užtat mano senelis Jėzus, kuris ilgą laiką atsidėjęs lukšteno Įstatymą, Pranašų ir kitų mūsų protėvių raštus bei iš pagrindų juos pažino, ir pats jų paskatintas parašė šį tą apie auklėjimą ir išmintį. 4 Jis tai darė norėdamas, kad mylintys išmintį, susipažinę su jo knyga, darytų didesnę pažangą, mokydamiesi gyventi pagal Įstatymą.

5 Nūn tad esate kviečiami skaityti ją su dėmesiu, gera valia bei atlaidumu dėl bet kokio pastebėto trūkumo, nepaisant mūsų kruopščių pastangų atsiradusį verčiant kai kuriuos posakius. 6 Juk kas iš pradžių buvo pasakyta hebrajiškai, nebeturi lygiai tos pačios prasmės, kai tampa išversta į kitą kalbą. 7 Ne tik ši knyga, bet netgi pats Įstatymas, Pranašai ir kitos knygos nemaža skiriasi, kai yra skaitomi pirmine kalba.

8 Kai trisdešimt aštuntaisiais karaliaus Euergeto viešpatavimo metais atvykau į Egiptą,[i2] tai čia būdamas užtikau raštus,[i3] iš kurių galima daug ko pasimokyti. 9 Užtat laikiau pareiga skirti šiek tiek kruopštumo ir triūso šiai knygai išversti. Nuo to tad laiko naudojausi savo įgūdžiais dieną ir naktį, stengdamasis atlikti darbą ir parengti knygą svetur gyvenantiems, kurie nori įgyti išminties ir yra pasiryžę gyventi pagal Įstatymą.

  
Išnašos:
1Sir 0,1: ... per Įstatymą, Pranašus ir vėlesnius autorius: šventieji Senojo Testamento raštai, rašyti prieš Siracido laiką, pagal hebrajiškosios Knygos – Biblijos – nūdienį padalijimą į tris dalis.
2Sir 0,8: ... trisdešimt aštuntaisiais ... metais: 132 m. prieš Kristų; užuomina apie Ptolemėją VII, Fyskoną Euergetą II (170-163; 145-117 m. prieš Kristų).
3Sir 0,8: ... raštus: turbūt nuoroda į Septuagintą –graikiškąjį hebrajiškųjų išminties knygų, parašytų prieš Siracido laiką, vertimą.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Siracido knygaSkyrius: 0