BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 27 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Pradžios knygaSkyrius: 11

 Pradžios knyga
  
Pr 11

Babelio bokštas

1 [i1] Visa žemė turėjo vieną kalbą ir tuos pačius žodžius. 2 Kai žmonės kėlėsi iš rytų, jie rado slėnį Šinaro[i2] krašte ir ten įsikūrė. 3 Vieni kitiems sakė: „Eime, pasidirbkime plytų ir jas išdekime“. – Vietoj akmens jie naudojo plytas, o vietoj kalkių – bitumą. 4 „Eime, – jie sakė, – pasistatykime miestą ir bokštą[i3] su dangų siekiančia viršūne ir pasidarykime sau vardą, kad nebūtume išblaškyti po visą žemės veidą“.

5 O VIEŠPATS nužengė pamatyti miesto ir bokšto, kurį mirtingieji buvo pastatę. 6 Ir VIEŠPATS tarė: „Štai! Jie yra viena tauta ir visi kalba ta pačia kalba. Tai yra tik jų užsimanymų pradžia! Ką tik jie užsimos daryti, nieko nebus jiems negalimo! 7 Eime, nuženkime ir sumaišykime jų kalbą, kad nebesuprastų, ką sako vienas kitam“. 8 Taip tat VIEŠPATS išsklaidė juos iš ten visur po žemės veidą, ir jie metė statę miestą. 9 Todėl jis buvo pavadintas Babeliu,[i4] nes ten VIEŠPATS sumaišė visos žemės kalbą ir iš ten VIEŠPATS išsklaidė juos po visą žemės veidą.

Žmonijos kartos nuo Šemo iki Abraomo

10 [i5]Šie yra Šemo palikuonys: Šemas buvo šimto metų, kai jam praėjus dvejiems metams po tvano, gimė Arpachsadas. 11 Arpachsadui gimus, Šemas gyveno penkis šimtus metų ir turėjo kitų sūnų bei dukterų.

12 [i6]Arpachsadas buvo trisdešimt penkerių metų, kai jam gimė Šelahas. 13 Šelahui gimus, Arpachsadas gyveno keturis šimtus trejus metus ir turėjo kitų sūnų bei dukterų.

14 Šelahas buvo trisdešimties metų, kai jam gimė Eberas. 15 Eberui gimus, Šelahas gyveno keturis šimtus trejus metus ir turėjo kitų sūnų bei dukterų.

16 Eberas[i7] buvo trisdešimt ketverių metų, kai jam gimė Pelegas. 17 Pelegui gimus, Eberas gyveno keturis šimtus trisdešimt metų ir turėjo kitų sūnų bei dukterų.

18 Pelegas buvo trisdešimties metų, kai jam gimė Reu'as. 19 Reu'ui gimus, Pelegas gyveno du šimtus devynerius metus ir turėjo kitų sūnų bei dukterų.

20 Reu'as buvo trisdešimt dvejų metų, kai jam gimė Serugas. 21 Serugui gimus, Reu'as gyveno du šimtus septynerius metus ir turėjo kitų sūnų bei dukterų.

22 Serugas buvo trisdešimties metų, kai jam gimė Nahoras. 23 Nahorui gimus, Serugas gyveno du šimtus metų ir turėjo kitų sūnų bei dukterų.

24 Nahoras buvo dvidešimt devynerių metų, kai jam gimė Terahas. 25 Terahui gimus, Nahoras gyveno šimtą devyniolika metų ir turėjo kitų sūnų bei dukterų.

26 Terahas buvo septyniasdešimties metų, kai jam gimė Abramas, Nahoras ir Haranas.

Teraho palikuonys

27 Šie yra Teraho palikuonys: Terahui gimė Abramas, Nahoras ir Haranas. O Haranui gimė Lotas. 28 Haranas mirė savo gimtajame krašte kaldėjų Ūre anksčiau už savo tėvą Terahą.[i8] 29 Abramas ir Nahoras vedė. Abramo žmonos vardas buvo Sarai, o Nahoro žmonos vardas buvo Milka, duktė Harano, Milkos ir Iskos tėvo. 30 Sarai buvo nevaisinga ir neturėjo vaikų.

31 [i9]Terahas pasiėmė sūnų Abramą, savo vaikaitį Lotą, Harano sūnų, savo marčią Sarai, Abramo žmoną, ir išėjo su jais iš kaldėjų Ūro į Kanaano kraštą. Atėję lig Harano, jie ten apsigyveno. 32 Terahas gyveno du šimtus penkerius metus. Terahas mirė Harane.

  
Išnašos:
1Pr 11,1-11,9: Šį pasakojimą, paremtą pasakojimais apie Babilonijos šventyklų bokštus – ziguratus, įkvėptasis autorius panaudoja pavaizduoti didėjančiam žmogaus nedorumui, besireiškiančiam įžūliomis pastangomis sukurti miestų kultūrą be Dievo. Be to, pasakojimas vaizdžiai paaiškina kalbų įvairovę žemėje ir Babilono miesto vardą.
2Pr 11,2: Šinaras: žr. Pr 10,10 paaiškinimą.
3Pr 11,4: Bokštas su dangų siekiančia viršūne: tiesioginė užuomina apie pagrindinį Babilono ziguratą – E-sag-ila (Namas, keliantis aukštai savo galvą). Babilonijos ziguratai buvo ankstyviausi dangoraižiai.
4Pr 11,9: Babel: hebrajiškasis Babilono vardas; Bab-ili reiškia dievų vartai. Hebrajiškas žodis balal – jis {Dievas} sumaišė panašiai skamba.
5Pr 11,10-11,26: Ši skyriaus dalis tęsia Pr 5,1-32 genealogiją. Žr. Pr 5,1-32 paaiškinimą. Nors protėvių gyvenimo trukmė šiame sąraše ir yra nepalyginti trumpesnė už protėvių prieš Tvaną, bet metų skaičiai yra dirbtiniai ir neturi istoriškos reikšmės. Būdinga, kad samariečių Penkiaknygė ir Septuagintos vertimas daugeliu atvejų skiriasi nuo hebrajiškojo teksto metų skaičiais. Skaičių reikšmė yra teologinė: kuo daugiau nuodėmės žmogaus gyvenime, tuo trumpesnė žmogaus gyvenimo trukmė.
6Pr 11,12: Graikiškoji Septuaginta įterpia Kenaną (žr. Pr 5,9-10) tarp Arpachsado ir Šelaho. Lukas seka Septuaginta (žr. Lk 3,36).
7Pr 11,16: Eberas: protėvis, davęs hebrajams, Ebero palikuonims, vardą hebrajai. Žr. Pr 14,13 paaiškinimą.
8Pr 11,28: Kaldėjų Ūr{as}: labai senas sumerų, vėliau babiloniečių, miestas pietinėje Mesopotamijoje.
9Pr 11,31: Kadangi Terahas buvo septyniasdešimties metų, kai gimė Abraomas (žr. 26-ąją eilutę), o Abraomas buvo septyniasdešimt penkerių metų, kai paliko Haraną (žr. Pr 12,4), Terahas gyveno Harane po Abraomo išvykimo šešiasdešimt metų. Pasak samariečių Penkiaknygės, Terahas mirė būdamas šimto keturiasdešimt penkerių metų, t. y. tais metais, kai Abraomas paliko Haraną. Šv. Steponas savo kalboje Sinedrijai sako, kad Abraomas paliko Haraną po savo tėvo mirties (Lk 7,4).
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Pradžios knygaSkyrius: 11