BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 06 04 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Ozėjo knygaSkyrius: 14

 Ozėjo knyga
  
Oz 14

1 Samarija turės išpirkti savo kaltę,

nes ji maištavo prieš savo Dievą.

Jie kris nuo kalavijo,

jų mažyliai bus sutraiškyti

ir jų nėščios moterys perskrostos.

Nuoširdus atsivertimas

2 Grįžk, Izraeli, pas VIEŠPATĮ, savo Dievą,

nes tu sukniubai per savo kaltę.

3 Pasiimkite su savimi žodžius

ir sugrįžkite pas VIEŠPATĮ.

Sakykite jam: „Atleisk visas kaltes, priimk, kas gera,

ir mes tau aukosime savo lūpų vaisių.

4 Asirija mūsų neišgelbės,

ant žirgų mes nebesėsime, savo rankų darbams

daugiau nebesakysime: 'Mūsų Dievas'.

Tu parodai našlaičiui gailestingumo“.

5 Pagydysiu jų neištikimybę, mylėsiu juos visa širdimi,

nes mano įniršis nuo jų nusigręžė.

6 Izraeliui būsiu lyg rasa, – jis žydės kaip lelija,

įleis šaknis kaip Libano {kedrų}.

7 Skleisis jo atžalos,

jo grožybė bus kaip alyvmedžio,

o kvapnumas kaip Libano.

8 Vėl jie gyvens mano paunksnėje, vėl augins javus;

žydės jie kaip vynmedis,

kvepės kaip Libano vynas.

9 Efraimai, ką aš turiu bendra su stabais?

Tai aš, kuris išklauso ir rūpinasi tavimi.

Aš esu lyg amžinai žaliuojantis kiparisas, –

tavo ištikimybė ateina iš manęs.

Baigiamasis žodis

10 Kas yra išmintingas, tesvarsto šiuos dalykus,

kas yra protingas, juos težino.

Tiesūs VIEŠPATIES keliai, jais teisieji eina,

o nusidėjėliai juose suklumpa.[i1]

  
Išnašos:
1Oz 14,10: Vėlesnis priedas išminties raštijos stiliumi.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Ozėjo knygaSkyrius: 14