BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 20 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Ozėjo knygaSkyrius: 1

 Ozėjo knyga
  
 A. PRANAŠO MOTERYSTĖ IR JOS PAMOKA
  
Oz 1

1 VIEŠPATIES[i1] žodis, kuris atėjo Beerio sūnui Ozėjui Judo karalių Uzijo, Jotamo, Ahazo bei Hezekijo dienomis ir Izraelio karaliaus Joašo sūnaus Jeroboamo dienomis.

Neištikima Ozėjo žmona

2 Kai VIEŠPATS pirmąsyk kalbėjo per Ozėją, VIEŠPATS tarė Ozėjui: „Eik, imk sau žmona moterį kekšę[i2] ir turėk vaikų kekšių, nes kraštas, pamesdamas VIEŠPATĮ, daro didelę kekšystę“. 3 Taigi jis ėjo ir paėmė žmona Diblajimo dukterį Gomerę; ji tapo nėščia ir pagimdė jam sūnų.

4 O VIEŠPATS jam tarė: „Pavadink jį vardu Jezrėelis,[i3] nes netrukus nubausiu Jehu'o namus už išlietą kraują Jezrėelyje ir padarysiu galą Izraelio namų karalystei. 5 Tą dieną sulaužysiu Izraelio lanką Jezrėelio slėnyje“.

6 Gomerė ir vėl tapo nėščia ir pagimdė dukterį. Tuomet VIEŠPATS tarė jam: „Pavadink ją vardu Lo-Rūhama,[i4] nes daugiau nebesigailėsiu Izraelio namų nei jiems nebeatleisiu. 7 [i5]Tačiau Judo namų pasigailėsiu ir juos išgelbėsiu per VIEŠPATĮ, jų Dievą. Neišgelbėsiu jų lanku nei kalaviju, nei karu, nei žirgais, nei raiteliais“.

8 Kai ji buvo nujunkiusi Lo-Rūhamą, vėl tapo nėščia ir pagimdė sūnų. 9 Tuomet VIEŠPATS tarė: „Pavadink jį vardu Lo-Ammi,[i6] nes jūs nesate mano tauta ir aš nebūsiu jūsų Dievas“.

  
Išnašos:
1Oz 1,1-1,3: Šie skyriai yra laikomi pranašo biografija, – asmeninė pranašo šeimos tragedija, vaizduojanti Dievo santykį su savo tauta – Izraeliu. Ozėjo moterystė su moterimi kekše vaizduoja Izraelio neištikimybę savo Viešpačiui. Taip pat simboliški ir vaikų vardai (Oz 1,4-9). Viešpats pasmerkia šią neištikimybę ir paskiria bausmę, bet kartu pažada būti atlaidus, jeigu tauta taisysis ir grįš į ištikimybę. Dievo bausmė turi tikslą pagydyti. 3 - iajame skyriuje Ozėjas priima sugrįžtančią žmoną, bet tik sąlygiškai, ir pavaizduoja kantrią Dievo meilę savo tautai – Izraeliui bei viltį, kad ji sugrįš.
2Oz 1,2: ... žmona moterį kekšę: Tai nebūtinai reiškia, kad Gomerė buvo pagonių šventnamio kekšė, kada ji tapo Ozėjo žmona. Aprašoma vėlesnė Gomerės būklė. Taigi kai Ozėjas vedė Gomerę, ji dar nebuvo šventnamio kekšė, nors, Ozėjui vėliau žiūrint į praeitį, jai buvo lemta tapti tokia.
3Oz 1,4: ... vardu Jezrėelis: strateginis slėnis Izraelio šiaurėje. Čia Izraelio kariuomenės vadas Jehu’as užbaigė Omrio dinastiją kruvinomis žudynėmis (žr. 2 Kar 9-10). Jeroboamas II buvo paskutinis Jehu’o dinastijos karalius. Šio teksto pranašystė išsipildė nužudymu jo sūnaus, valdžiusio tik šešerius metus (žr. 2 Kar 15,8-10). Jezre-El reiškia Dievas sėja ir atkreipia dėmesį į Jehu’o dinastijos nuodėmę bei pranašauja bausmę už kruvinąsias žudynes.
4Oz 1,6: ... Lo-Rūhama: Ta, kurios nepasigailima – simbolinis dukters vardas. Pasigailėjimas, kurio nepatirs Izraelis, yra laisva Dievo meilė, vedanti Dievą nugalėti blogį – nuodėmę gerumu.
5Oz 1,7: Šis tekstas, atskiriantis Judo karalystę nuo Dievo bausmės, yra vėlesnis priedas, nes Ozėjo pranašiškoji veikla buvo susijusi su šiaurine Izraelio karalyste. Antroji teksto dalis pabrėžia Dievo galybę, – jam nereikia žmogaus priemonių savo užmojui įvykdyti. Turbūt daroma užuomina apie Jeruzalės išgelbėjimą Sancheribo užpuolimo metu (žr. 2 Kar 19,35-37).
6Oz 1,9: ... Lo-Ammi: Ne mano tauta – simbolinis sūnaus vardas. Vaizduojamas Sandoros tarp Dievo ir Izraelio nutraukimas (žr. Iš 6,7; 19,5; Iz 40,1; Jer 31,31-34).
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Ozėjo knygaSkyrius: 1