BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Michėjo knygaSkyrius: 5

 Michėjo knyga
  
Mch 5

1 [i1]O tu, Efratos Betliejau,

mažiausias tarp Judo kaimų,

iš tavęs man kils tas,

kuris valdys Izraelį;

jo kilmė siekia senų senovę,

seniai praėjusius laikus.

2 {Todėl jis paliks juos lig laiko,

kai įsčiose nešiojanti kūdikį[i2] bus pagimdžiusi;

tuomet jo giminių likučiai sugrįš

pas Izraelio vaikus.}

3 Jis tvirtai laikysis

ir ganys savo kaimenę VIEŠPATIES

jėga,

VIEŠPATIES, savo Dievo, galingu vardu.

Jie gyvens saugiai,

nes dabar jo didybė pasieks žemės pakraščius.

4 [i3]Jis pats bus taika!

Jei Asirija užims mūsų kraštą

ir ims mindžioti mūsų žemę,

išrikiuosime prieš ją septynis ganytojus,

aštuonis karališkus vadus.

5 Jie valdys Asirijos kraštą kalaviju,

Nimrodo[i4] šalį nuogu kardu.

Išvaduos mus nuo asirų,

jei jie užims mūsų kraštą

ir mindžios mūsų šalies ribas.

6 Jokūbo likutis tuomet bus

tarp daugelio tautų

kaip VIEŠPATIES siunčiama rasa

ir tarsi žolę palaistantis lietus,

nelaukiantis nieko iš žmogaus

ir nededantis vilčių į mariuosius.

7 Tarp tautų Jokūbo likutis –

tarp daugelio tautų –

bus kaip liūtas tarp miško žvėrių

ir tarsi jaunas liūtas avių kaimenėse.

Kur tik jis pereis, mindžios ir draskys, –

nebus, kas išgelbėtų.

8 Tavo ranka pergalingai įveiks priešus, –

bus nugalėti visi tavo priešininkai!

9 [i5]Tą dieną, – tai VIEŠPATIES žodis, –

atimsiu iš tavęs tavo žirgus

ir sunaikinsiu tavo karo vežimus;

10 nuniokosiu tavo krašto miestus

ir sugriausiu visas tavo tvirtoves;

11 atimsiu iš tavo rankų apžavus,

ir nebeturėsi daugiau žiniuonių;

12 [i6]atimsiu iš tavęs tavo stabus

ir šventuosius akmenis, –

nebesilenksi daugiau savo rankų darbams;

13 išrausiu iš tavęs tavo šventuosius stulpus

ir sunaikinsiu tavo miestus.

14 Įpykęs atkeršysiu tautoms,

kurios nepakluso.

  
Išnašos:
1Mch 5,1: Su Bat-Gadera, arba Jeruzale (žr. Mch 4,14), kur Izraelio valdovo, tuometinio karaliaus, gyvybė buvo pavojuje dė1 Asirijos invazijos, sugretinamas mažasis Efratos klano Betliejus, iš kurio buvo kilusi Dovydo dinastija su mesijiniu karaliumi, būsimuoju Izraelio valdovu.
2Mch 5,2: ... kai nešiojanti kūdikį bus pagimdžiusi: Mesijo motina. Žr. Iz 7,14.
3Mch 5,4-5,5: Šis tekstas išreiškia pasitikėjimą Judo karalystės jėgomis apsiginti nuo Asirijos. Tuo tarpu pirma einąs mesijinis skaitinys išgelbėjimą priskiria Viešpačiui ir jo įgaliotiniui. Kai kurie Michėjo knygos aiškintojai teigia, kad pranašas čia cituoja nepaklusnių Judo karalystės didžiūnų žodžius. Ganytojai ir karališki vadai yra tie patys asmenys, t. y. galiūnai, pajėgūs apginti kraštą nuo Asirijos. Septynis ... aštuonis, t. y. didelį ir neapibrėžtą skaičių ganytojų ir karališkų vadų. Žr. Am 1,3.
4Mch 5,5: Nimrod{as}: legendinis mesopotamiečių protėvis. Žr. Pr 10,9-12.
5Mch 5,9-5,13: Mesijinis atkūrimas pašalins iš visuomenės visa, kas vedė Izraelį nuo Dievo, t. y. ne tik stabų garbinimą, bet ir ginklus, kuriais pasitikėjo stabų garbintojai.
6Mch 5,12-5,13: ... šventuosius akmenis ... šventuosius stulpus: mazebot – šventieji akmenys buvo statomi dievo Baalo garbei, o ašerot – šventieji stulpai deivės Ašeros garbei. Vieni ir kiti buvo statomi prie aukuro kanaaniečių šventovėse. Žr. Iš 34,13.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Michėjo knygaSkyrius: 5