BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 26 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Kunigų knygaSkyrius: 24

 Kunigų knyga
  
Kun 24

Šventovės lempų priežiūra

1 [i1]VIEŠPATS kalbėjo Mozei, tardamas: 2 „Paliepk izraeliečiams atnešti tau gryno traiškytų alyvų aliejaus žvakidei, kad lempos būtų žibinamos nuolat. 3 Aaronas pastatys ją Susitikimo palapinėje, šiapus Sandoros užuolaidos, kad žibėtų nuolat nuo vakaro lig ryto VIEŠPATIES akivaizdoje. Tai bus amžinas įstatas jūsų kartoms. 4 Jis nuolat patvarkys lempas ant žvakidės iš gryno {aukso} VIEŠPATIES akivaizdoje“.

Artumo duona

5 „Paimsi geriausių miltų ir iškepsi iš jų dvylika kepalų – kiekvieną iš dviejų dešimtadalių efos. 6 Sudėsi juos dviem eilėmis, po šešis kiekvienoje eilėje, ant stalo iš gryno {aukso} VIEŠPATIES akivaizdoje. 7 Kiekvieną eilę užbarstysi grynais smilkalais, kad jie būtų ženkli atnaša duonai – ugnies atnašai VIEŠPAČIUI. 8 Nuolat, kas šabo dieną, sudės kepalus Aaronas iš naujo VIEŠPATIES akivaizdoje kaip Izraelio tautos įsipareigojimą – amžiną sandorą. 9 Duona priklausys Aaronui ir jo palikuonims; suvalgys ją šventoje vietoje, nes ji yra jam ypač šventa dalis, amžinas atlygis iš ugnies atnašų VIEŠPAČIUI“.

Bausmė už piktžodžiavimą

10 [i2]Tarp izraeliečių buvo vyras, kurio motina buvo izraelietė, o tėvas buvo egiptietis. Kartą stovykloje kilo muštynės tarp izraelietės sūnaus ir vieno izraeliečio. 11 Kadangi izraelietės sūnus viešai piktžodžiavo {Dievo} Vardui ir keikėsi, žmonės jį atvedė pas Mozę. {Jo motina buvo Dibrio duktė, iš Dano giminės, ir buvo vadinama Šelomita.} 12 Jis buvo uždarytas į kalėjimą, kol nebus jiems duotas VIEŠPATIES nuosprendis.

13 VIEŠPATS kalbėjo Mozei, tardamas: 14 „Išvesk už stovyklos piktžodžiautoją, teuždeda rankas jam ant galvos visi girdėjusieji ir teužmuša jį visa bendrija akmenimis. 15 [i3]O izraeliečiams kalbėk ir pasakyk: 'Kas keiktų Dievą, turės atsakyti už savo nuodėmę. 16 Kas piktžodžiautų VIEŠPATIES vardui, bus nubaustas mirtimi. Visa bendrija užmuš piktžodžiautoją akmenimis. Ateivis ar krašto gyventojas, piktžodžiaujantis {Dievo} Vardui, turi būti užmuštas'.

17 Kas užmuštų žmogų, bus nubaustas mirtimi.

18 Kas užmuštų gyvulį, turės atlyginti už jį nuostolį: gyvybę už gyvybę.

19 Kas sužalotų artimą, kaip jis padarė, taip jam bus padaryta: 20 [i4]galūnė už galūnę, akis už akį, dantis už dantį. Žaizda, kokią jis padarė artimui, tokia žaizda bus jam padaryta. 21 Kas užmuštų gyvulį, turės atlyginti nuostolį, bet kas užmuštų žmogų, turės būti nubaustas mirtimi. 22 Turėsite vieną tą patį įstatymą ateiviui ir izraeliečiui, nes aš esu VIEŠPATS, jūsų Dievas“.

23 Taip kalbėjo Mozė izraeliečiams. Jie tad išvedė piktžodžiautoją už stovyklos ir užmušė akmenimis. Izraeliečiai padarė taip, kaip Dievas buvo Mozei įsakęs.

  
Išnašos:
1Kun 24,1-24,9: Įvairūs įstatai kunigams. Aliejus šventovės Žvakidei (žr.Iš 27,20-21); Artumo duona (žr. Iš 25,23-30).
2Kun 24,10-24,14: Šis įvykis yra tarsi rėmai tolesniems įstatams ir įsakams. {Dievo} Vardas: pagarbus šventojo Jahvės, t. y. Viešpaties, vardo pakaitalas (žr. Iš 3,14). Anot izraeliečių mąstysenos, piktžodžiavimas suteršia bendriją. Užmušimas akmenimis – bendrijos bausmės įvykdymas buvo priemonė apvalyti bendrijai nuo pikto.
3Kun 24,15-24,22: Nepriklausoma įstatų grupuotė.
4Kun 24,20: Lex talionis, arba keršto įstatymas, – galūnė už galūnę, akis už akį, dantis už dantį, – juo buvo stengiamasi apriboti kerštą ir pritaikyti nusikaltimą atitinkančią bausmę. Žr. Iš 21,22-25.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Kunigų knygaSkyrius: 24