BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 24 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Jozuės knygaSkyrius: 1

 Jozuės knyga
  
 A. KANAANO UŽKARIAVIMAS
  
Joz 1

Dievo žodis Jozuei

1 VIEŠPATIES tarnui Mozei mirus, VIEŠPATS kalbėjo Mozės patarnautojui Nuno sūnui Jozuei,[i1] tardamas: 2 „Mano tarnas Mozė mirė. Tuojau pasiruošk pereiti Jordaną[i2] – tu ir visi šie žmonės – ir įeikite į kraštą, kurį duodu jiems – izraeliečiams! 3 Kiekvieną vietą, į kurią tik įkelsite koją, atiduodu jums, lygiai kaip Mozei pažadėjau. 4 [i3]Jūsų žemė bus nuo dykumos bei Libano iki didžiosios upės – Eufrato upės {rytuose}, – visas hetitų kraštas, – ir iki pat Didžiosios jūros, kur leidžiasi saulė. 5 Niekas nepajėgs tau pasipriešinti per visą tavo gyvenimą. Kaip buvau su Moze, lygiai taip būsiu su tavimi. Tavęs neapvilsiu ir nepaliksiu! 6 Būk stiprus ir ryžtingas, nes tu padalysi šiems žmonėms kraštą, kurį jiems duoti esu prisiekęs jų protėviams. 7 Tik būk stiprus ir labai ryžtingas, ištikimai elgdamasis pagal visą Mokymą, kurį mano tarnas Mozė tau davė. Nenutolk nuo jo nei į dešinę, nei į kairę, kad tau sektųsi, kur tik tu eitumei! 8 [i4]Neleisi šiai Mokymo knygai pasitraukti nuo savo lūpų, bet kartosi ją dieną ir naktį, kad ištikimai laikytumeisi viso, kas joje parašyta. Tik tada padarysi savo kelią sėkmingą, tik tada tau seksis. 9 Argi ne aš tau įsakiau: 'Būk stiprus ir ryžtingas'? Taigi nesibaimink ir nenuogąstauk, nes VIEŠPATS, tavo Dievas, yra su tavimi, kur tik tu eitumei!“

10 Tada Jozuė įsakė žmonių pareigūnams: 11 „Pereikite per stovyklą ir paliepkite žmonėms: 'Apsirūpinkite maisto atsargomis, nes po trijų dienų pereisite šį Jordaną, kad įeitumėte paveldėti krašto, kurį VIEŠPATS, jūsų Dievas, duoda jums kaip nuosavybę'“.

Transjordanijos giminių pagalba

12 O Reubeno ir Gado giminių žmonėms bei pusės Manaso giminės žmonėms Jozuė kalbėjo: 13 „Atsiminkite, ką VIEŠPATIES tarnas Mozė jums įsakė, tardamas: 'VIEŠPATS, jūsų Dievas, suteikia jums poilsio vietą ir duoda jums šią žemę'. 14 Jūsų žmonos bei vaikai ir jūsų galvijai pasiliks krašte, kurį Mozė davė jums anapus Jordano.[i5] Bet visi jūsų ginkluotieji vyrai turi pereiti upę savo giminaičių priešakyje ir turi jiems padėti, 15 kol VIEŠPATS, jūsų Dievas, nebus suteikęs jūsų giminaičiams poilsio vietos, kaip jūs kad jau turite, ir kol jie nebus paveldėję krašto, kurį VIEŠPATS, jūsų Dievas, yra jiems paskyręs. Tada galėsite sugrįžti į savo kraštą ir jį paveldėti, – kraštą, kurį VIEŠPATIES tarnas Mozė paskyrė jums į rytus nuo Jordano“.

16 „Visa, ką mums įsakai, padarysime, – atsakė jie Jozuei, – kur tik mus siųsi, ten eisime. 17 Klausysime tavęs lygiai taip, kaip klausėme Mozės. Tik VIEŠPATS, tavo Dievas, tebūna su tavimi, kaip jis buvo su Moze! 18 Jei kas maištautų prieš tavo įsakymą ar neklausytų tavo žodžių, ką tik jam įsakytum, bus nubaustas mirtimi. Tik būk stiprus ir ryžtingas!“

  
Išnašos:
1Joz 1,1: ... Jozuei ... : hebrajiškai Jehošua’, t.y. Jahu {Jahvė} yra išganymas.
2Joz 1,2: ... pereiti Jordaną ... : Jordano upė buvo natūrali Kanaano rytinė riba.
3Joz 1,4: Idealios Pažado Žemės ribos tokios: Sinajaus dykuma pietų ir rytų pusėje, Libano kalnai į šiaurės vakarus, Eufrato upė rytuose ir Didžioji jūra – Viduržemio jūra – vakarų pusėje.
4Joz 1,8: Klusnumas šiai Mokymo, t. y. Pakartoto Įstatymo, knygai sąlygoja izraeliečių žygio sėkmę.
5Joz 1,14: ... anapus Jordano: Transjordanija, t. y. sritis į rytus nuo Jordano pusės, kur jau buvo įsikūrę reubenaičiai, gadaičiai ir pusė Manaso giminės. Žr. Sk 32.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Jozuės knygaSkyrius: 1