BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 23 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Joelio knygaSkyrius: 1

 Joelio knyga
  
 A. SKĖRIŲ RYKŠTĖ
  
Jl 1

1 VIEŠPATIES žodis, kuris atėjo Petuelio sūnui Joeliui.

1. Žmonės liūdi ir meldžiasi

2 Klausykitės šito, seniūnai,

išgirskite, visi krašto gyventojai!

Argi įvyko kas panašaus jūsų dienomis

ar jūsų protėvių dienomis?

3 Pasakokite apie tai savo vaikams,

tepasakoja jūsų vaikai savo vaikams

ir jų vaikai tolesnei kartai.

4 [i1]Kas liko nuo skėrių vikšrų,

suėdė skraidantys skėriai.

Kas liko nuo skraidančių skėrių,

suėdė šokinėjantys skėriai.

Kas liko nuo šokinėjančių skėrių,

suėdė skėriai rijikai.

5 Pabuskite, jūs girtuokliai, ir verkite;

visi vyno gėrėjai, verkite

dėl saldaus vyno, –

jis atimtas jums nuo burnos.

6 Nes prieš mano kraštą pakilo tauta,[i2]

galinga ir be skaičiaus.

Jos dantys tai dantys liūto,

o iltys liūtės.

7 Ji nuniokojo mano vynmedžius,

pakenkė mano figmedžiams;

nulupo jų žievę ir numetė žemėn,

palikdama jų šakas baltas.

8 Raudok tarsi mergelė, vilkinti ašutine,

savo jaunystės vyro!

9 Grūdų atnašos ir liejamosios aukos

dingo iš VIEŠPATIES Namų.

Kunigai, VIEŠPATIES tarnai, gedi.

10 Laukai nuniokoti, žemė gedi,

nes javai sunaikinti,

naujo vyno nebuvo,

aliejus išseko.

11 Baisėkitės, jūs artojai,

aimanuokite, vynininkai,

kviečių ir miežių,

nes laukų derlius pražuvo.

12 Vynmedis vysta,

figmedis svyra.

Granatmedis, palmė ir obelis –

visi laukų medžiai nuvytę.

Ir žmonių džiaugsmas dingsta.

13 Vilkitės ašutinę ir raudokite, jūs kunigai,

aimanuokite, aukuro tarnai!

Ateikite, praleiskite naktį apsivilkę ašutine,

jūs mano Dievo tarnai,

nes jūsų Dievo Namams trūksta grūdų atnašų

ir liejamųjų aukų.

14 Paskelbkite pasninką,

sušaukite iškilmei bendriją.

Surinkite seniūnus

ir visus krašto gyventojus

į VIEŠPATIES, jūsų Dievo, Namus

ir maldaukite VIEŠPATĮ.

15 Ai, ta diena!

Juk VIEŠPATIES diena arti, –

ji ateina kaip sunaikinimas iš Visagalio.

16 Argi ne mūsų pačių akyse

atimamas maistas,

o iš mūsų Dievo Namų

džiaugsmas ir linksmybė?

17 Sėklos sudžiūva po grumstais,

sandėliai ištuštinti;

svirnai nugriauti,

nes nėra grūdų.

18 Kaip gyvuliai kenčia!

Galvijų bandos klajoja suglumusios,

nes neturi ganyklos;

net avių kaimenės sutrikusios.

19 VIEŠPATIE, tavęs šaukiuosi,

nes ugnis surijo tyrlaukių ganyklas

ir liepsnos sudegino visus laukų medžius.

20 Net laukiniai žvėrys žvelgia į tave,

nes išdžiūvo upės

ir ugnis surijo tyrlaukių ganyklas.

  
Išnašos:
1Jl 1,4: Vikšrai ... skraidantys skėriai ... šokinėjantys skėriai ... skėriai rijikai: šitaip įvardijamos keturios skėrių rūšys. Hebrajų kalba turi devynis žodžius skėriams pavadinti.
2Jl 1,6: ... tauta: skėrių spiečiai palyginami su priešų kariuomene.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Joelio knygaSkyrius: 1