BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 15 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Habakuko knygaSkyrius: 1

 Habakuko knyga
  
 A. DIEVO IR PRANAŠO POKALBIS
  
Hab 1

1 Ištarmė, kurią Habakukas gavo regėjimo metu.

Pranašas skundžiasi Dievui

2 [i1]Kaip ilgai šauksiu, VIEŠPATIE,

ir tu manęs neišgirsi?

Arba rėksiu: „Smurtas!“ –

ir tu manęs negelbėsi?

3 Kodėl rodai man nusikaltimus

ir žiūri į vargą?

Mane puola ir prievartauja;

vaidai kyla, barniai nesiliauja.

4 Įstatymas neturi galios,

teisingumas niekad nelaimi.

Sukčius apmauna teisųjį,

užtat teismo sprendimas kreivas.

Dievas atsako pranašui

5 [i2]Pasižvalgykite po tautas, įsidėmėkite![i3]

Stebėkitės ir apstulbkite!

Juk jūsų dienomis vyksta dalykas,

kuriuo netikėtumėte,

jei ir būtų jums pasakyta.

6 Tikėk manimi! Aš išjudinu kaldėjus, –

tą žiaurią ir veržlią tautą, –

žygiuojančius per žemės platybes

užimti svetimų sodybų.

7 Jie baisūs ir kelia klaiką;

teisę ir didybę sau jie patys nustato.

8 Jų žirgai greitesni už leopardus,

aršesni už vilkus vakare;[i4]

jų ristūnai šuoliuoja.

Jų raiteliai atjoja iš toli,

skrenda lyg aras prie maisto.

9 Visi joja siaubti,

įbedę akis į priekį,

semia kaip smėlį belaisvius.

10 Iš karalių tyčiojasi,

valdovai jiems išdaiga.

Kiekvieną tvirtovę išjuokia, –

sukasa žemių pylimą ir ją paima.

11 Tuomet pasikeičia kaip vėjas

ir pradingsta...

Nusižengia ir nusikalsta,[i5]

nes jų Dievas yra jų pačių galybė!

Pranašas vėl skundžiasi

12 [i6]Argi tu nesi nuo amžinybės,

VIEŠPATIE, mano Dieve, mano Šventasis?

Tu esi nemirtingas!

Tu, VIEŠPATIE, paskyrei juos teisti;

tu, Uola,[i7] paruošei juos bausti.

13 Tavo akys per šventos

žvelgti į pikta,

tu negali žiūrėti į nusikaltimus.

Kodėl tad žiūri į klastūnus ir tyli,

kai nedorėliai teisesnius už save ryja?

14 Kaip jūros žuvis padarei žmones,

tarsi šliužus, neturinčius valdovo.

15 Ištraukia priešas[i8] juos visus kabliu,

išvelka savo tinklu,

susemia juos savo bradiniu,

16 todėl linksminasi ir džiūgauja,

aukoja atnašas savo tinklui[i9]

ir degina smilkalus savo bradiniui,

nes jais pagausino savo davinį,

ir valgis riebus.

17 Argi taip jie ir toliau tuštins savo tinklą,

žudydami tautas be pasigailėjimo?

  
Išnašos:
1Hab 1,2-1,4: Pranašo skundas dėl Judo karalystės visuomeninių ydų. Panašiai kaip Amosas, Izaijas ir Jeremijas, Habakukas pasmerkia savo laikotarpio nusikaltimus artimui.
2Hab 1,5: Dievas atsako į pranašo skundą, nurodydamas, kad kaldėjų imperija yra jo istorinis įrankis savo tautai bausti.
3Hab 1,5: Pasižvalgykite po tautas ... įsidėmėkite: Nebukadnezarui nugalėjus Egiptą 605 m. prieš Kristų, buvo aišku, kad kaldėjai nori valdyti visus Artimųjų Rytų kraštus.
4Hab 1,8: ... už vilkus vakare: atrodo, kad buvo manoma, jog vilkas yra aršesnis ir pavojingesnis vakaro metu, kai leidžiasi ieškoti grobio (žr. Jer 5,6; Sof 3,3).
5Hab 1,11: ... pasikeičia kaip vėjas: užkariavimai Artimuosiuose Rytuose dažniausiai būdavo užpuolimai paimti duoklei. Paprastai asirai ir kaldėjai pasitenkindavo pasodinę į sostą sau patikimą ir pavaldų karalių. Nusižengia ir nusikalsta
6Hab 1,12-2,1: Atrodo, kad šis antrasis skundas yra dėl kaldėjų ir jų nuožmaus žiaurumo. Tačiau jis gali būti ir pirmojo skundo dėl nedorų Judo gyventojų tęsinys.
7Hab 1,12: ... tu, Uola: senas Dievo titulas, pabrėžiantis Viešpaties galybę (žr. Ps 18,32).
8Hab 1,15: ... priešas: turbūt Judo karalystės nedorėliai su karaliumi Jehojakimu, galingojo Egipto faraono Neko’o sąjungininku. Pranašas pasmerkia nuniokojimą, kurį atnešė Jehojakimo ir Neko’o bendravimas.
9Hab 1,16: ... aukoja atnašas savo tinklui: nedorėlis valdovas vaizduojamas gaudantis žmones tinklu. Užuomina į karo priemonių garbinimą kruvinomis aukomis.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Habakuko knygaSkyrius: 1