BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

PAGALBA BIBLIJA.LT NARŠYTOJAMS

Kaip skaityti? | Kaip spausdinti? | Dienos liturginiai Šventojo Rašto skaitiniai | Kaip cituoti medžiagą iš biblija.lt? | Kaip ieškoti? | Kaip daryti nuorodas į biblija.lt? | Ypatingų skyrių ir eilučių numeracija

biblija.lt paieška

Svetainėje biblija.lt paieška vykdoma dvejose atskirose srityse:

  • svetainės biblija.lt tekstuose ir
  • biblija.lt duomenų bazėje (DB), t.y. pačiuose Šventraščio tekstuose, įdėtuose į duomenų bazę, išskyrus įvadus į Šventraščio knygas.

Paieška biblija.lt tekstuose vyks per greitąją paiešką (dešinėje, viršelyje ant rusvo pagrindo). Ši funkcija dar neveikia.

Paieška biblija.lt DB jau veikia. Tikimės, jog ateityje jos galimybės tobulės.

KAIP IEŠKOTI BIBLIJOS CITATOS BIBLIJA.LT DUOMENŲ BAZĖJE PAGAL NUORODĄ?

1. Greitoji paieška

Greitoji paieška (dešinėje, viršelyje ant rusvo pagrindo) kol kas atlieka paiešką tik pagal žodį.

2. Išsami paieška

Palietus pelės žymenkliu (dešinėje, viršelio meniu ant mėlynos juostos), atsiveria langas, kuriame pasirinkite norimą skaityti Biblijos tekstą. Laukelyje „Knyga, skyrius, eilutė“ surinkite Biblijos nuorodą, pradėdami pasirinkto Biblijos leidimo knygos pavadinimo santrumpa. Nuoroda surenkama pagal įprastas lietuvių kalbos normas (knygų pavadinimo santrumpas žr. Knygų pavadinimai ir santrumpos), išskyrus:
– nuorodoje išlieka tik vienas tarpas – po knygos pavadinimo santrumpos,
– nurodant intervalą tarp eilučių ar skyrių vietoje ilgesnio brūkšnio „–“ rašykite mažąjį „-“ (minusas).

Funkcijos „daugiau pasirinkimų“ kol kas neveikia, todėl, surinkę nuorodą, paspauskite arba klaviatūroje – „Enter“ ir pateksite į bendro dizaino biblija.lt DB puslapį.

Atkreipiame dėmesį, jog vienu metu paiešką pagal nuorodą galima atlikti tik vienoje knygoje, skyriai ir eilutės turi eiti didėjimo tvarka. Knygos pavadinimas nurodytinas tik vieną kartą, pradžioje.

KAIP IEŠKOTI ŽODŽIO AR FRAZĖS BIBLIJOS TEKSTUOSE BIBLIJA.LT DB?

1. Greitoji paieška

Greitoji paieška (dešinėje, viršelyje ant rusvo pagrindo) atlieka greitą paiešką pagal žodį ar frazę. Pirmiausia kairiajame meniu pasirinkite Biblijos tekstą, kuriame norite paiešką atlikti, po to – dešiniajame – surinkite ieškomą žodį ar frazę ir paspauskite rodyklėlę .

Jei bus rasta tik viena eilutė su ieškomu žodžiu ar žodžiais, pateksite pateksite tiesiai į ją, į bendrojo dizaino biblija.lt DB puslapį. Jei bus rasta daugiau eilučių, gausite nuorodų į jas sąrašą.

2. Išsami paieška

Palietus pelės žymekliu (dešinėje, viršelio meniu ant mėlynos juostos), atsiveria langas, kuriame pasirinkite norimą skaityti Biblijos tekstą. „Paieškos apimties“ meniu pasirinkite knygų sąrašą, kuriose ieškosite žodžio ar frazės. Tada laukelyje „Žodis ar frazė“ surinkite žodį ar frazę, kurios ieškote. Laukelis „Knyga, skyrius, eilutė“ turi būti tuščias.

Atkreipiame dėmesį:
– paieška nekreips dėmesio į surinktas mažąsias ar didžiąsias raides;
– paieška grąžins jums visas eilutes, kuriose ras nurodytus žodžius bet kokia tvarka.

Surinkę nuorodą, paspauskite arba klaviatūroje – „Enter“.

Jei bus rasta tik viena eilutė su ieškomu žodžiu ar žodžiais, pateksite tiesiai į ją, į bendrojo dizaino biblija.lt DB puslapį. Jei bus rasta daugiau eilučių, gausite nuorodų į jas sąrašą.