BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 20 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Michėjo knygaSkyrius: 1

 Michėjo knyga
  
 A. BAUSMĖ IZRAELIUI UŽ NUODĖMES
  
  Dievo teismas
  
Mch 1

1 VIEŠPATIES žodis, atėjęs Michėjui iš Morešeto, pranašavusiam apie Samariją ir Jeruzalę Judo karalių Jotamo, Ahazo ir Hezekijo dienomis.

2 Klausykitės, visos tautos,

išgirskite, visi gyvenantieji žemėje!

Tebūna Viešpats DIEVAS liudytojas prieš jus,

Viešpats iš savo šventosios buveinės![i1]

3 Štai! Viešpats palieka savo buveinę, –

nužengs ir eis žemės aukštumomis.

4 Po juo kalnai sutirps

ir nutekės žemyn į slėnius

kaip vaškas arti ugnies,

kaip vandenys, pilami ant stataus šlaito.

5 Visa tai už Jokūbo nusikaltimą

ir už Izraelio namų nuodėmes.

Koks gi Jokūbo nusikaltimas?

Argi ne Samarija?

Kokia gi Judo aukštumų vieta?

Argi ne Jeruzalė?

6 Todėl paversiu Samariją

griuvėsiais tuščiame lauke,

vieta vynuogynams veisti.

Sumesiu į slėnį jos akmenis,

atidengsiu jos pamatus.

7 Bus sudaužyti visi jos drožiniai,

sudegintas ugnyje visas jos kekšavimo[i2] atlygis

ir sunaikinti visi jos stabai.

Juk kaip kekšės atlygį ji juos sutelkė,

todėl kekšės atlygiu jie vėl taps.

8 Dėl to raudosiu ir vaitosiu;

vaikščiosiu basas ir nuogas,

raudosiu liūdnai kaip šakalai,

liūdėsiu kaip stručiai.

9 Jos žaizda neišgydoma,

nes apėmė Judą,

pasiekė net mano tautos vartus,

pačią Jeruzalę.

10 [i3]Gate to neskelbkite,

nuo ašarų susilaikykite,

Bet-Leafroje dulkėse raitykitės.

11 Eikite sau,

Šafiro gyventojai,

nuogi ir susigėdę;

neišeina Zaanano gyventojai;

Bet-Ezelis vaitoja,

atims jums savo paramą.

12 Nors Maroto gyventojai tikėjosi

palaimos,

tačiau atėjo iš VIEŠPATIES nelaimė

prie Jeruzalės vartų.

13 Kinkykite žirgus į kovos vežimus,

Lachišo gyventojai!

Lachišai, buvai nuodėmės pradžia

Ziono dukrai,

nes Izraelio nusikaltimai turi

pradžią tavyje!

14 Todėl duosi atsisveikinimo dovanas

Morešet-Gatui;

Achzibo namai bus apgaulė

Izraelio karaliams.

15 Vėl atvesiu jums užkariautoją,

Marešos gyventojai;

Izraelio šlovė ateis

į Adulamą.

16 Nusiskusk galvą,[i4] rauk plaukus

dėl savo išpaikintų vaikų,

pasidaryk plika kaip erelis,

nes jie išėjo iš tavęs į tremtį.

  
Išnašos:
1Mch 1,2: ... šventosios buveinės: dangiškoji Dievo Šventykla. Pranašas aprašo teofaniją – Dievo apsireiškimą.
2Mch 1,7: Neištikimos tautos palyginimo su prostitute ištaka buvo Ozėjo pranašystė. Ozėjas turėjo mintyje apeiginę prostituciją, – t. y. lytinę techniką garbinant Baalą ir Aštartę, gamtos apvaisinimo jėgas. Pranašai dažnai palygina žydų tautą su prostitute. Žr. Oz 4,14; Am 2,7-8.
3Mch 1,10-1,15: Minimi Judo karalystės miestai ir vietovės buvo Morešeto kaimynystėje. Sancheribo invazija 701 m. prieš Kristų, nuožmiai nuniokojusi pranašo Michėjo gimtinę, buvo įspėjimas, kad ir Jeruzalė turės patirti Dievo bausmę. Hebrajiškame tekste pranašas sukuria žodžių žaismą, panaudodamas miestų ir vietovių vardus. Atkurti šį žaismą vertime nėra įmanoma.
4Mch 1,16: Galvą nusiskusti ir barzdos plaukus rauti žydų visuomenėje buvo gedulo ženklai. Žr. Iz 3,24; Am 8,10.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Michėjo knygaSkyrius: 1