BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 20 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Giesmių giesmės knygaSkyrius: 1

 Giesmių giesmės knyga
  
 A. PIRMOJI GIESMĖ
  
Gg 1

1 Gražiausioji[i1] Saliamono giesmė.

2 [i2]{Mi] Tebučiuoja jis mane savo lūpų bučiniais!

Malonesnė tavo meilė, negu vynas,

3 negu tavo brangiojo aliejaus kvapas!

Tavo vardas – palieti kvepalai, –

užtat tave mergaitės myli.

4 Imk mane su savimi! Skubėkime!

Vesk mane, karaliau, į savo kambarius.

{JD} Tavimi mes džiaugsimės ir linksminsimės,

skonėsimės tavo meile labiau negu vynu.

Teisingai daro, kad tave myli!

5 {Mi} Esu juodbruvė, bet graži,

o Jeruzalės dukros![i3]

Kaip Kedaro[i4] palapinės,

kaip Salmos[i5] palapinių dangos.

6 Nežiūrėkite iš aukšto į mane,

kad aš tamsiaveidė,[i6]

saulė mane įdegino.

Mano motinos sūnūs supyko ant manęs:

padarė mane vynuogynų prižiūrėtoja.

Savo pačios vynuogyno neprižiūrėjau.

7 [i7]Pasakyk tad man, mano tikroji meile,

kur ganai savo kaimenę,

kur guldai ją vidudienį poilsio?

Kad nebereikėtų man daugiau klaidžioti kaip bastūnei

palei tavo draugų kaimenes.

8 {Ms} Jeigu tu nežinai vietos,

o gražiausia tarp moterų,

eik avių pėdomis

ir ganyk savo ožiukus

šalia piemenų palapinių.

9 [i8]Tu, mano meile, jaudini vyrus,

kaip kumelaitė jaudina faraono kovos vežimų žirgus.

10 Žavūs tavo skruostai, dabinti pintomis grandinėlėmis,

tavo kaklas – karoliais.

11 Iš aukso nukalsim tau grandinėles,

išpuošime jas sidabru.

12 {Mi} Kol karalius ilsisi savo kambary,

mano nardas[i9] pripildo orą kvepėjimo.

13 Mano mylimasis yra man miros[i10] ryšulys,

prigludęs tarp mano krūtų.

14 Mano mylimasis yra man henos[i11] žiedų puokštė

En-Gedžio vynuogių soduose.

15 {Ms} Ak, kokia tu graži, mano mylimoji,

ak, kokia graži esi,

tavo akys kaip balandžių![i12]

16 [i13]{Mi} Ak, koksai tu gražus, mano mylimasis –

iš tikrųjų gražus!

Mūsų guolis pavėsinėje;

17 mūsų namų sijos iš kedrų,

gegnės iš kiparisų.

  
Išnašos:
1Gg 1,1: Ši pirmoji pirmojo knygos skyriaus eilutė yra Giesmių giesmės knygos pavadinimas.
2Gg 1,2-1,15: Raidės tarp skliaustelių ženklina veikėją: {Mi} – Mylimoji, arba Sužadėtinė, {Ms} Mylimasis, {JD} – Jeruzalės dukros. 2-7 eilutėse Mylimoji kreipiasi į sužadėtinį, kuris čia reiškiasi kaip karalius, bet kitose poemos dalyse – kaip piemuo. Karalius ir piemuo – ganytojas – yra dažni Viešpaties, Sandoros Dievo, titulai. Žr. Ps 23,1 ; Iz 40,11; Jn 10,1-16.
3Gg 1,5: ... Jeruzalės dukros: choras, į kurį kreipiasi Mylimoji ir kuris kelia jai klausimus (žr. Gg 5,9; 6,1), duodantis poemos veiksmui kryptį.
4Gg 1,5: ... Kedaro: Sirijos dykumos sritis.
5Gg 1,5: ... Salmos: Sirijos dykumos sritis palei Kedarą. Palapinių dangos buvo dažnai gaminamos iš juodų vilnų.
6Gg 1,6: ... tamsiaveidė: saulės nurudinta dirbant brolių vynuogynuose. ... savo pačios vynuogyno: taip Mylimoji ženklina save pačią. Žr. Iz 5,1-7. Čia Izraelis yra laikomas vynuogynu ir Viešpats, Sandoros Dievas, yra Mylimasis.
7Gg 1,7: Čia ir kitur Giesmių giesmės knygoje (žr. 3,1; 5,8; 6,1), Mylimoji išsako savo troškimą būti drauge su Mylimuoju. Šios eilutės yra nuoroda į įtampą poemoje. Tik poemos gale (žr. Gg 8,5-7) mylimieji tai įgyvendina.
8Gg 1,9-1,11: Mylimasis palygina mergaitės žavesį su faraono iškilmių vežimo papuošalais.
9Gg 1,12: ... nardas: brangūs kvepalai, Mylimosios įvaizdis. Žr. Gg 4,14.
10Gg 1,13: ... miros: mira, pagaminta iš kvapių balzamo sakų.
11Gg 1,14: ... henos: hena – augalas, kurio balti žiedai yra kvapūs.
12Gg 1,15: ... tavo akys kaip balandžių: nuoroda į nekaltumą ir žavumą.
13Gg 1,16-1,17: Nors susitikimo vieta yra tik kukli piemens pastogė, ji tampa rūmais su kedrų sijomis ir kiparisų gegnėmis, kai ją papuošia jų meilė.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Giesmių giesmės knygaSkyrius: 1