BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 25 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Teisėjų knygaSkyrius: 12

 Teisėjų knyga
  
Ts 12

Karas tarp Efraimo ir Gileado

1 [i1]Efraimo vyrai buvo pašaukti prie ginklų ir perėjo Jordaną prie Zafono. Jeftai jie sakė: „Kodėl tu žygiavai kovoti su amoniečiais, mūsų nepašaukdamas eiti su tavimi? Sudeginsime tave ir tavo namus!“ 2 Jefta jiems atsakė: „Aš ir mano žmonės turėjome aštrų ginčą su mus nuožmiai engusiais amoniečiais. Betgi kai jus šaukiau, jūs negelbėjote manęs iš jų rankos. 3 Pamatęs, kad jūs manęs negelbėjate, aš stačiau savo gyvybę į pavojų ir išėjau į žygį prieš amoniečius. VIEŠPATS juos man atidavė į rankas. Kodėl tad šiandien atkilote pas mane? Kovoti su manimi?“ 4 Jefta pašaukė visus Gileado vyrus ir kovojo su Efraimu. Gileado vyrai nugalėjo Efraimą, nes jie buvo sakę: „Gileado žmonės, jūs esate tik bėgliai iš Efraimo, – būti Manase yra tolygu būti Efraime“. 5 Gileado žmonės užėmė Jordano brastas į Efraimą. Kada tik bėglys iš Efraimo jiems sakydavo: „Leiskite man pereiti“, – Gileado žmonės jam atsakydavo: „Ar esi iš Efraimo?“ Jei jis sakydavo: „Ne“, – 6 jie jam liepdavo: „Tark tad 'šibolet'“,[i2] – bet jis ištardavo: „sibolet“,[i3] nes negalėdavo teisingai ištarti. Dėl to jį tuojau nutverdavo ir užmušdavo čia pat prie Jordano brastų. Tuo metu krito keturiasdešimt du tūkstančiai Efraimo žmonių.

7 Jefta buvo Izraelio teisėju šešerius metus. Tada Jefta Gileadietis mirė ir buvo palaidotas viename iš Gileado miestų.

Ibzanas

8 [i4]Po jo Izraelio teisėjas buvo Ibzanas iš Betliejaus.[i5] 9 Jis turėjo trisdešimt sūnų. Savo trisdešimt dukterų išleido už vyrų iš kitų klanų, o savo sūnums davė trisdešimt merginų iš kitų klanų. Jis teisė Izraelį septynerius metus. 10 Tada Ibzanas mirė ir buvo palaidotas Betliejuje.

Elonas

11 Po jo Izraelio teisėju buvo Elonas Zebulunietis. Jis teisė Izraelį dešimt metų. 12 Tada Elonas Zebulunietis mirė ir buvo palaidotas Aijalone, Zebuluno žemėje.

Abdonas

13 Paskui Abdonas, Hilelio Piratoniečio sūnus, buvo Izraelio teisėjas. 14 Jis turėjo keturiasdešimt sūnų ir trisdešimt vaikaičių, jojančių ant septyniasdešimties pabalnotų asilų. Jis teisė Izraelį aštuonerius metus. 15 Tada Abdonas, Hilelio Piratoniečio sūnus, mirė ir buvo palaidotas Piratone, Efraimo žemėje, amalekitų aukštumose.

  
Išnašos:
1Ts 12,1-12,7: Efraimo žmonės širdo turbūt dėl to, kad neturėjo teisės dalyvauti karo grobį dalijant. Karo grobiu dalijosi kare su Amonu dalyvavę Gileado žmonės – Reubeno, Gado ir pusės Manaso giminės.
2Ts 12,6: ... ‘šibolet’... : šibolet reiškia javų varpą.
3Ts 12,6: ... ‘sibolet’... : sibolet reiškia potvynį, t.y. potvynio vandenis (žr. Ps 69,2.16). Atrodo, kad Gileado žmonės užvesdavo kalbą apie Jordano potvynio vandenis. Raidės š ir s ištarimo skirtumas išduodavo Efraimo žmones.
4Ts 12,8-12,15: Keletas teisėjų minimi tik vardais. Apie jų žygius nepasakojama. Šie visi trys teisėjai buvo iš Izraelio šiaurės.
5Ts 12,8: Nuoseklu manyti, kad šiame tekste minimas Betliejus buvo Zebuluno žemėje.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Teisėjų knygaSkyrius: 12