BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 27 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Skaičių knygaSkyrius: 8

 Skaičių knyga
  
Sk 8

Apie auksinę žvakidę

1 VIEŠPATS kalbėjo Mozei, tardamas: 2 „Kalbėk Aaronui ir sakyk jam: 'Kai dėsi lempas, teapšviečia septynios lempos vietą žvakidės priekyje'“. 3 Aaronas taip ir padarė. Jis įdėjo lempas, kad apšviestų vietą žvakidės priekyje, kaip VIEŠPATS buvo Mozei įsakęs. 4 O žvakidė buvo šitaip padirbta: ji buvo kalstyto aukso dirbinys, nukalta nuo pat koto lig vainiklapio pagal pavyzdį, kurį VIEŠPATS parodė Mozei. Taip jis padirbo žvakidę.

Levitų pašventinimas Viešpačiui

5 VIEŠPATS kalbėjo Mozei, tardamas: 6 „Paimk levitus iš izraeliečių ir apvalyk[i1] juos. 7 Štai ką turėsi daryti, kad juos apvalytum. Apšlakstyk juos apvalymo vandeniu,[i2] tepereina visą savo kūną skustuvu, teišsiplauna drabužius ir teapvalo save. 8 Tada jie tepaima jautį ir geriausių miltų, įmaišytų su aliejumi – jo grūdų atnašą, o tu paimsi kitą jautį atnašai už nuodėmę. 9 Atvesi levitus priešais Susitikimo palapinę ir sušauksi visą izraeliečių bendriją. 10 Kai tu atvesi levitus priešais VIEŠPATĮ, izraeliečiai uždės savo ranką ant levitų, 11 o Aaronas paaukos levitus kaip pakylėjimo atnašą nuo izraeliečių, kad jie atliktų VIEŠPATIES tarnybą. 12 Dabar levitai uždės ranką jaučiams ant galvos, o jis paaukos vieną kaip atnašą už nuodėmę ir kitą kaip deginamąją auką permaldavimui už levitus padaryti. 13 Atvedęs levitus priešais Aaroną ir jo sūnus, paaukosi juos kaip pakylėjimo atnašą VIEŠPAČIUI.

14 Tokiu būdu atskirsi levitus nuo kitų izraeliečių, kad jie būtų mano. 15 Paskui levitai gali įeiti atlikti tarnybą Susitikimo palapinėje. Tu juos apvalei ir paaukojai kaip pakylėjimo atnašą, 16 nes jie iš izraeliečių yra pašvęsti man besąlygiškai. Aš juos pasiėmiau vietoj visų, kurie atveria gimdą, – vietoj visų izraeliečių pirmagimių, 17 nes visi izraeliečių pirmagimiai – pirmagimiai žmonių ir gyvulių yra mano. Aš juos sau pašvenčiau nuo tos dienos, kurią ištikau pirmagimius Egipto žemėje. 18 Aš pasiėmiau levitus vietoj visų izraeliečių primagimių. 19 Be to, aš daviau levitus iš izraeliečių kaip dovaną Aaronui ir jo sūnums, kad tarnautų už izraeliečius prie Susitikimo palapinės ir atliktų permaldavimą už izraeliečius, idant neištiktų izraeliečių kokia rykštė už ėjimą per arti prie šventovės“.

20 Mozė ir Aaronas bei visa izraeliečių bendrija taip ir pasielgė su levitais. Izraeliečiai elgėsi su levitais lygiai, kaip VIEŠPATS buvo įsakęs. 21 Levitai apvalė save nuo nuodėmės[i3] ir išsiplovė drabužius. Tada Aaronas paaukojo juos kaip pakylėjimo atnašą VIEŠPATIES akivaizdoje; Aaronas už juos atliko permaldavimą jiems apvalyti. 22 Paskui levitai įėjo į Susitikimo palapinę eiti savo tarnybos Aarono ir jo sūnų priežiūroje. Kaip VIEŠPATS buvo Mozei apie levitus įsakęs, taip jie ir padarė.

23 VIEŠPATS kalbėjo Mozei, tardamas: 24 „Tokia yra levitams taisyklė: nuo dvidešimt penkerių metų ir vyresni jie pradės atlikti pareigas Susitikimo palapinės tarnyboje; 25 sulaukę penkiasdešimties metų, pasitrauks iš tarnybos pareigų ir daugiau nebetarnaus. 26 Jie gali padėti savo broliams, Susitikimo palapinėje einantiems savo pareigas, bet tarnybos nebeatliks. Taip elgsiesi su levitais, skirstydamas jiems pareigas“.

  
Išnašos:
1Sk 8,6: ... apvalyk juos: Penkiaknygės kalba, tik kunigai buvo pašvenčiami, t. y. padaromi šventi, arba atskiriami Viešpačiui ypatingomis apeigomis, kurios aprašomos Iš 29 ir Kun 8 skyriuose. Levitai buvo tik apvalomi, t. y. padaromi švarūs apeigoms, jų ypatingai tarnybai.
2Sk 8,7: ... apvalymo vandeniu: pažodžiui nuodėmės vandeniu, t. y. vandeniu nuodėmei atleisti.
3Sk 8,21: ... apvalė save nuo nuodėmės: buvo apšlakstyti apvalymo vandeniu. Žr. 7-ąją eilutę.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Skaičių knygaSkyrius: 8