BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 26 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Skaičių knygaSkyrius: 33

 Skaičių knyga
  
Sk 33

Sustojimo vietos keliaujant per dykumą

1 [i1]Šios yra izraeliečių sustojimo vietos, per kurias, vedami Mozės ir Aarono, jie išėjo greta po gretos iš Egipto žemės. 2 VIEŠPAČIUI įsakius, Mozė surašė vietas, per kurias jie ėjo, sustojimo vietą po sustojimo vietos. Šios tat yra jų sustojimo vietos pagal vietas, kuriomis jie ėjo.

3 [i2]Jie iškeliavo iš Raamseso pirmąjį mėnesį,

penkioliktą pirmojo mėnesio dieną.

Dieną po Perėjimo aukos izraeliečiai išėjo

drąsiai, visam Egiptui matant.

4 Egiptiečiai tuo tarpu laidojo

VIEŠPATIES ištiktus savo pirmagimius.

VIEŠPATS net jų dievus nuteisė!

Nuo Egipto lig Sinajaus kalno

5 Izraeliečiai iškeliavo iš Raamseso ir pasistatė stovyklą prie Sukotų. 6 Iškeliavę iš Sukotų, pasistatė stovyklą prie Etamo, kuris yra dykumos pakraštyje. 7 Iškeliavę iš Etamo, jie pasuko atgal į Pi-Hahirotus, priešais Baal-Zefoną, ir pasistatė stovyklą priešais Migdolą. 8 Iškeliavę iš Pi-Hahirotų, perėjo per jūrą į dykumą, tris dienas keliavo per Etamo dykumą ir pasistatė stovyklą prie Maros. 9 Iškeliavę iš Maros, atėjo į Elimus. Elimuose buvo dvylika vandens šaltinių ir septyniasdešimt palmių. Ten jie pasistatė stovyklą. 10 Iškeliavę iš Elimų, pasistatė stovyklą prie Nendrių jūros. 11 Pakilę nuo Nendrių jūros, sustojo Sino dykumoje. 12 Pakilę iš Sino dykumos, pasistatė stovyklą prie Dofkos. 13 Iškeliavę iš Dofkos, pasistatė stovyklą Aluše. 14 Iškeliavę iš Alušo, pasistatė stovyklą prie Refidimų. Ten vandens žmonėms gerti nebuvo. 15 Iškeliavę iš Refidimų, pasistatė stovyklą Sinajaus dykumoje.

Nuo Sinajaus kalno lig Kadeš-Barneos

16 Pakilę iš Sinajaus dykumos, jie pasistatė stovyklą prie Kibrot-haTaavos. 17 Iškeliavę iš Kibrot- haTaavos, pasistatė stovyklą prie Hazerotų. 18 Iškeliavę iš Hazerotų, pasistatė stovyklą prie Ritmos. 19 Iškeliavę iš Ritmos, pasistatė stovyklą prie Rimon-Perezo. 20 Iškeliavę iš Rimon-Perezo, pasistatė stovyklą prie Libnos. 21 Iškeliavę iš Libnos, pasistatė stovyklą prie Risos. 22 Iškeliavę iš Risos, pasistatė stovyklą prie Kehelatos. 23 Iškeliavę iš Kehelatos, pasistatė stovyklą prie Šefero kalno. 24 Pakilę nuo Šefero kalno, pasistatė stovyklą prie Harados. 25 Iškeliavę iš Harados, pasistatė stovyklą prie Makhelotų. 26 Iškeliavę iš Makhelotų, pasistatė stovyklą prie Tahatos. 27 Iškeliavę iš Tahatos, pasistatė palapines prie Teraho. 28 Iškeliavę iš Teraho, pasistatė stovyklą prie Mitkos. 29 Iškeliavę iš Mitkos, pasistatė stovyklą prie Hašmonos. 30 Iškeliavę iš Hašmonos, pasistatė stovyklą prie Moserotų.[i3] 31 Iškeliavę iš Moserotų, pasistatė stovyklą prie Bene-Jaakano. 32 Iškeliavę iš Bene-Jaakano, pasistatė stovyklą prie Hor-haGidgago. 33 Iškeliavę iš Hor-haGidgago, pasistatė stovyklą prie Jotbatos. 34 Iškeliavę iš Jotbatos, pasistatė stovyklą prie Abronos. 35 Iškeliavę iš Abronos, pasistatė stovyklą prie Ezion- Geberio. 36 Iškeliavę iš Ezion-Geberio, pasistatė stovyklą Zino dykumoje, tai yra Kadeše.

Nuo Kadeš-Barneos lig Moabo lygumų

37 Iškeliavę iš Kadešo, pasistatė stovyklą prie Horo kalno – prie pat Edomo krašto ribos. 38 VIEŠPAČIUI įsakius, kunigas Aaronas užkopė ant Horo kalno ir ten numirė, – keturiasdešimtais metais po izraeliečių išėjimo iš Egipto žemės, penkto mėnesio pirmąją dieną. 39 Aaronas buvo šimto dvidešimties metų, kai jis mirė ant Horo kalno.

40 Kanaanietis Arado karalius, gyvenantis Negebe, Kanaano krašte, sužinojo apie izraeliečių atėjimą.

41 Pakilę nuo Horo kalno, jie pasistatė stovyklą prie Zalmonos. 42 Iškeliavę iš Zalmonos, pasistatė stovyklą prie Punono. 43 Iškeliavę iš Punono, pasistatė stovyklą prie Obotų. 44 Iškeliavę iš Obotų, pasistatė stovyklą prie Ije-Abarimų Moabo žemėje. 45 Iškeliavę iš Ije-Abarimų, pasistatė stovyklą prie Dibon-Gado. 46 Iškeliavę iš Dibon-Gado, pasistatė stovyklą prie Almon-Diblatajimų. 47 Iškeliavę iš Almon-Diblatajimų, pasistatė stovyklą Abarimų kalnuose, priešais Nebo kalną. 48 Pakilę nuo Abarimų kalnų, pasistatė stovyklą Moabo lygumose palei Jordaną prie Jericho. 49 Jie statėsi stovyklą Moabo lygumose palei Jordaną nuo Bet-Ješimotų lig pat Abel-Šitimų.

Kanaano užkariavimas ir padalijimas

50 Moabo lygumose palei Jordaną prie Jericho VIEŠPATS kalbėjo Mozei, tardamas: 51 „Kalbėk izraeliečiams ir sakyk jiems: 'Kai persikelsite per Jordaną į Kanaano kraštą, 52 išvarysite visus krašto gyventojus, sunaikinsite visas jų statulas, sunaikinsite visus lietinius atvaizdus, išgriausite visas jų šventus alkus aukštumose. 53 Užimsite kraštą ir jame įsikursite, nes aš jums daviau tą kraštą paveldėti. 54 Padalysite kraštą burtų keliu savo klanams, – dideliam duosite didesnį paveldą, o mažesniam duosite mažesnį paveldą; paveldas priklausys tam asmeniui, kuriam lems mesti burtai; gausite savo dalį pagal savo protėvių gimines.

55 Bet jei neišvarysite krašto gyventojų, tuomet tie, kuriems leisite pasilikti, bus spygliai jūsų akyse ir dygliai jūsų šonuose. Jie kamuos jus krašte, kuriame jūs gyvenate. 56 Atsitiks taip, kad pasielgsiu su jumis, kaip buvau užsimojęs su jais pasielgti'“.

  
Išnašos:
1Sk 33,1-33,49: Šis stovyklų – sustojimo vietų sąrašas buvo Mozės sudarytas (žr. 2-ąją eilutę), tačiau apima keletą vėlesnių intarpų. Be to, palyginus jį su išsamesniais kelionės aprašymais, duotais kitose vietose, matyti, kad jis nėra išsamus. Jis apima tik keturiasdešimt sustojimo vietų – stovyklų, neskaitant Raamseso, – vietos, iš kurios izraeliečiai išėjo, – ir Moabo lygumų, – vietos, į kurią izraeliečiai atėjo. Šis skaičius atitinka keturiasdešimtį metų, praleistų kelionėje per dykumą, ir turbūt yra schematiškas. Keleto šio sąrašo vardų nėra kituose kelionės per dykumą pasakojimuose.
2Sk 33,3-33,4: Šios dvi eilutės turbūt yra paimtos iš senos giesmės, giedotos švenčiant Išėjimą iš Egipto.
3Sk 33,30-33,36: Moserotų oazė yra minima Įst 10,6 (vienaskaita Mosera), kaip vieta kur mirė Aaronas. Vadinasi, ji buvo arti Horo kalno. Žr. Sk 20,22-29.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Skaičių knygaSkyrius: 33