BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 30 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Skaičių knygaSkyrius: 12

 Skaičių knyga
  
Sk 12

Mirjama ir Aaronas priekaištauja Mozei

0 Jiems esant Hazerotuose, 1 Mirjama ir Aaronas kalbėjo prieš Mozę dėl jo kušitės moters, kurią jis buvo vedęs {nes jis iš tikrųjų buvo vedęs kušitę moterį}.[i1] 2 Jie sakė: „Argi VIEŠPATS tik per Mozę kalbėjo? Argi jis ir per mus nekalbėjo?“[i2] VIEŠPATS tai išgirdo. 3 O Mozė labai kuklus žmogus, kuklesnis už bet ką kitą ant žemės veido. 4 Ūmai VIEŠPATS pašaukė Mozę, Aaroną ir Mirjamą: „Ateikite visi trys prie Susitikimo palapinės“. Jiems atėjus, 5 VIEŠPATS nužengė debesies stulpe, sustojo prie Padangtės angos ir sušuko: „Aaronai ir Mirjama!“ O kai jiedu prisiartino, 6 jis tarė:

„Prašau klausytis mano žodžių!

Jei tarp jūsų būtų pranašas,

aš apsireikščiau jam regėjime,

aš kalbėčiau jam sapne.

7 Bet taip nėra su mano tarnu Moze:

jam patikėti visi mano namai.

8 Su juo aš kalbu veidas į veidą –

aiškiai, ne mįslėmis.

Jis mato VIEŠPATIES išvaizdą.

Kodėl tad nebijote kalbėti prieš mano tarną Mozę?“ 9 Vis dar pykčio ant jų apimtas, VIEŠPATS nuėjo.

Mirjamos raupsai

10 Debesiui nuo Padangtės pasitraukus, Mirjama stovėjo balta kaip sniegas – raupsuota. [i3]Kai Aaronas atsisuko į Mirjamą ir pamatė, kad ji yra susirgusi raupsais, 11 Aaronas tarė Mozei: „Ai, mano viešpatie,[i4] prašyčiau nebausti mūsų už nuodėmę, kurią mes taip kvailai padarėme! 12 Neleisk jai tapti tarsi negyvu gemalu, išeinančiu iš motinos įsčių su pusiau sunaikintu kūnu“. 13 Mozė tad šaukėsi VIEŠPATIES, tardamas: „O Dieve, maldauju, išgydyk ją!“ 14 Bet VIEŠPATS atsakė Mozei: „Jei jos tėvas būtų spjovęs jai į veidą, argi ji nebūtų turėjusi gėdytis septynias dienas? Tebūna ji uždaryta už stovyklos septynias dienas. Tik tada ji galės būti sugrąžinta atgal“. 15 Taigi Mirjama buvo uždaryta už stovyklos septynias dienas. Žmonės nesileido į kelionę, kol Mirjama nebuvo sugrąžinta atgal. 16 Paskui žmonės iškeliavo iš Hazerotų ir pasistatė stovyklą Parano dykumoje.

  
Išnašos:
1Sk 12,1: ... dėl jo kušitės moters: matyt, turima omenyje Zipora, kuri buvo midjanietė. Žr. Iš 2,21. Galbūt žodis kušitė, vartojamas šiame tekste, turi tik neapkenčiamos svetimtautės atspalvį.
2Sk 12,2: Tikroji Mirjamos ginčo su broliu Moze priežastis buvo jos pavydas. Ji pavydėjo Mozei jo aukštesnės vietos. Kušitė Mozės žmona buvo tik ginčo pretekstas. Aaronas tik pasyviai sekė sesers sukilimą prieš Mozę. Užtat viena Mirjama tebuvo nubausta.
3Sk 12,10: ... balta kaip sniegas – raupsuota: ištikta baltųjų raupsų – odos ligos, kuri nėra sunki ir ilgai nevargina. Žr. Kun 13,3-6.
4Sk 12,11: Ai, mano viešpatie ... : Aaronas kreipiasi į Mozę.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Skaičių knygaSkyrius: 12