BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 28 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Laiškas romiečiamsSkyrius: 14

 Laiškas romiečiams
  
 Stiprieji ir silpnieji
  
Rom 14

1 Silpno[i1] tikėjimo žmogų priimkite, tik venkite ginčų dėl skirtingų nuomonių. 2 Vienas įsitikinęs, kad jam valia viską valgyti, o silpnasis valgo tiktai daržoves. 3 Kuris valgo tegul neniekina nevalgančio, o kuris nevalgo, tegul neteisia valgančio, nes ir jį priėmė Dievas. 4 Kas tu toks, kad drįsti teisti svetimą tarną?! Juk ar jis stovi, ar puola – tai savajam Viešpačiui. Bet jis stovės, nes Viešpats turi galią jį palaikyti.

5 Ir vėl: vienas mato skirtumą tarp vienos ir kitos dienos, o kitam jos visos vienodos. Kiekvienas tegul elgiasi pagal savo įsitikinimą. 6 Kas daro skirtumą tarp dienų, daro tai Viešpačiui; kas valgo – valgo Viešpačiui, nes dėkoja Dievui; o kas nevalgo – nevalgo Viešpačiui ir taip pat dėkoja Dievui. 7 Nė vienas iš mūsų negyvena sau, nė vienas sau nemiršta. 8 Ar gyvename, Viešpačiui gyvename, ar mirštame, Viešpačiui mirštame. Taigi ar gyvename, ar mirštame, – esame Viešpaties. 9 Juk Kristus numirė ir atgijo, kad būtų gyvųjų ir mirusiųjų Viešpats.

10 Tai kaipgi tu smerki savo brolį?! arba kodėl niekini savo brolį? Juk visi turėsime stoti prieš Dievo teismą. 11 Parašyta:

Kaip aš gyvas, sako Viešpats,

prieš mane suklups kiekvienas kelis,

ir visų lūpos šlovins Dievą.

12 Taigi kiekvienas iš mūsų duos Dievui apyskaitą už save.

13 [i2]Tad liaukimės teisti vieni kitus. Verčiau pasiryžkite nebeduoti broliui akstino nupulti ir pasipiktinti. 14 Aš žinau ir esu tikras Viešpatyje Jėzuje, kad nieko nėra savaime netyro. Bet jei kas mano esant netyrų dalykų, tam jie netyri. 15 Jei tavo brolis liūdi, kai tu viską valgai, tu jau nebesielgi, kaip reikalauja meilė. Savo valgymu nepastūmėk į pražūtį to, už kurį mirė Kristus! 16 Ką jūs gerai darote, tegul nebūna akstinas piktžodžiauti.

17 Iš tiesų Dievo karalystė nėra valgis ar gėrimas, bet teisumas, ramybė ir džiaugsmas Šventojoje Dvasioje. 18 Kas šitaip Kristui tarnauja, tas mielas Dievui ir priimtinas žmonėms. 19 Tad laikykimės to, kas pasitarnauja santaikai ir tarpusavio ugdymui. 20 Taigi negriauk Dievo darbo dėl maisto! Nors viskas tyra, bet gali tapti bloga žmogui, kuris valgo piktindamas kitus. 21 Verčiau nevalgyti mėsos, negerti vyno ar vengti visko, kas gali pastūmėti brolį į nuodėmę.

22 Savo įsitikinimą pasilaikyk savo viduje ir Dievo akivaizdoje. Laimingas, kam netenka smerkti savęs dėl savo sprendimų.

23 O kas valgo abejodamas, tas smerktinas, nes elgiasi ne pagal įsitikinimą. Visa, kas daroma ne pagal įsitikinimą, yra nuodėmė.

  
Išnašos:
1Rom 14,1: Silpnais Paulius čia vadina baimingos sąžinės krikščionis, kurie nedrįsdavo atsisakyti ST pasninkų ir švenčių.
2Rom 14,13-14,23: Net jei asmeninė sąžinė rami, meilė gali reikalauti kai ko atsisakyti, kad kito nepastūmėtum elgtis prieš jo sąžinę.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Laiškas romiečiamsSkyrius: 14