BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 27 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Laiškas romiečiamsSkyrius: 10

 Laiškas romiečiams
  
Rom 10

Žydai nesuprato teisumo

1 [i1]Broliai, mano širdies troškimas ir mano malda Dievui yra už juos – jų išgelbėjimui. 2 Aš jiems liudiju, kad jie turi Dievui uolumo, kuriam tačiau trūksta išmanymo. 3 Nesuprasdami Dievo teisumo, jie bandė nusistatyti savą ir todėl nepakluso Dievo teisumui. 4 Juk įstatymo tikslas – Kristus, atėjęs nuteisinti kiekvieno, kas tiki.

Ką skelbė Mozė?

5 Mozė rašo apie teisumą iš įstatymo: Jį vykdydamas žmogus juo gyvens. 6 [i2]Teisumas iš tikėjimo kalba: „Nesakyk savo širdyje: Kas įžengs į dangų? – tai yra Kristaus atsivesti; 7 arba: Kas nusileis į bedugnę – būtent Kristaus iš numirusių atsiimti“. 8 Bet ką jis sako? – Arti tavęs žodis: jis tavo burnoje ir tavo širdyje, – tai reiškia mūsų skelbiamą tikėjimo žodį. 9 Jeigu lūpomis išpažinsi Viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas.[i3] 10 Širdimi priimtas tikėjimas veda į teisumą, o lūpomis išpažintas – į išganymą. 11 Raštas juk sako: Kas tik jį tiki, neliks sugėdintas. 12 Nėra skirtumo tarp žydo ir graiko, nes tas pats visų Viešpats, turįs turtų visiems, kurie jo šaukiasi: 13 Kiekvienas, kuris šaukiasi Viešpaties vardo, bus išgelbėtas.

Žydų kaltumas

14 Kaipgi žmonės šauksis to, kurio neįtikėjo?! Kaipgi jie įtikės tą, apie kurį negirdėjo?! Kaip išgirs be skelbėjo?! 15 O kas gi skelbs nesiųstas? Juk parašyta: Kokios dailios kojos skelbiančių gerą naujieną! 16 Bet ne visi pakluso Gerajai Naujienai. Aure Izaijas sako: Viešpatie, kas patikėjo mūsų skelbimu?[i4] 17 Taigi tikėjimas iš klausymo, klausymas – kai skelbiamas Kristaus žodis. 18 Bet aš klausiu: argi jie negirdėjo?! Kaipgi ne!

Po visą žemę pasklido jų garsas,

iki pasaulio pakraščių – jų žodžiai.

19 Klausiu toliau: argi Izraelis nesuprato?! Bet Mozė pirmas sako:

Aš pažadinsiu jūsų pavydą netautai,

apmaudą jums sukelsiu prieš neišmanančią tautą.

20 Izaijas drįsta sakyti:

Daviausi atrandamas tiems, kurie manęs neieškojo,

pasirodžiau tiems, kurie apie mane neklausinėjo.

21 O Izraeliui sako: Ištisą dieną aš laikiau ištiesęs savo rankas į neklusnią ir prieštaraujančią tautą.

  
Išnašos:
1Rom 10,1-10,5: Izraelitai nenori suprasti, kad, Kristui atėjus, Mozės įstatymas neteko savo galios.
2Rom 10,6-10,8: Tikėjimas nereikalauja neįmanomų dalykų, o tik priimti skelbiamą Kristaus žodį ir jo laikytis.
3Rom 10,9: Apaštalų laikais tapti krikščioniu viena pirmųjų sąlygų buvo pripažinti Kristaus prisikėlimą iš numirusių.
4Rom 10,16: Mintis pratęsiama 19-21 eilutėse.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Laiškas romiečiamsSkyrius: 10