BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 30 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 94

 Psalmynas
  
 Įspėjimas Dievo tautos engėjams
  
Ps 94

A

I

1 [i1]Atpildo Dieve, VIEŠPATIE,

atpildo Dieve, pasirodyk!

2 Pakilk, žemės teisėjau,

duok įžūliesiems, ką jie užsidirbo!

3 VIEŠPATIE, kaip dar ilgai nedorėliai,

kaip dar ilgai nedorėliai džiūgaus?

4 Įžūliai kalba ir giriasi,

puikuojasi visi piktadariai.

II

5 VIEŠPATIE, jie mindžioja tavo tautą,

tavo paveldą engia.

6 Užmuša našlę ir ateivį,

žudo našlaitį,

7 ir jie mano: „VIEŠPATS to nemato,

Jokūbo Dievui tai nerūpi“.

III

8 Būkite atidūs jūs, žmonijos bukapročiai!

Kvailiai, kada jūs įgysite išminties?

9 Nejau tas, kuris davė ausis, negirdės?

Nejau tas, kuris įdėjo akis, nematys?

10 Argi nebaudžia tas,

kuris drausmina tautas

ir moko žmoniją išminties?

11 VIEŠPATS žino žmonių užmojus, –

jis žino, kad jie tik kvėptelėjimas.

B

I

12 Laimingas žmogus, kurį tu, VIEŠPATIE, drausmini,

kurį mokai savo įsakymų,

13 norėdamas duoti jam ramybės varguose,

kol nedorėliui duobė kasama.

14 Juk VIEŠPATS neapleis savo tautos,

nepaliks paveldo savo.

15 Juk teismo nuosprendis[i2] bus vėl teisingas,

ir visi doros širdies žmonės jį vykdys.

II

16 Kas apgins mane nuo šių nedorėlių,

kas užstos mane prieš šiuos piktadarius?

17 Jei VIEŠPATS man nepadėtų,

netrukus gyvenčiau tyliame kape.

18 Kai manau: „Mano koja slysta“, –

tavo gerumas, VIEŠPATIE, mane stiprina.

19 Kai esu neramus ir susirūpinęs,

tu mane paguodi ir pralinksmini.

III

20 Tu negali būti bičiulis nedorų teisėjų,

kurie sukuria naštas įstatų.

21 Jie sąmokslauja prieš teisiojo gyvastį

ir mirčiai pasmerkia žmogų nekaltą.

22 Betgi VIEŠPATS yra mano tvirtovė

ir mano Dievas – mano užuovėjos Uola.

23 Jis atmokės jiems už jų darbus nedorus,

už jų nedorumą juos sunaikins.

VIEŠPATS, mūsų Dievas, juos sunaikins.

  
Išnašos:
1Ps 94,1-94,23: Ši psalmė yra jautri malda Dievui ir nedorų tironų bei teisėjų apkaltinimas. Šaukdamasis jiems Dievo atpildo (A I), aprašęs jų nusikaltimus ir piktžodžiavimus (A II), psalmininkas tiesiai juos pasmerkia (A III); paskui ramesniu tonu kalba apie teisingumo palaimą ir ištikimybę Dievo Įstatymui (B I). Pasitikėdamas Dievo pagalba (B II), jis išreiškia savo nesvyruojantį tikėjimą teisumo pergale (B III).
2Ps 94,15: ... teismo nuosprendis: teisėjų nuosprendžiai vėl bus teisingi.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 94