BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 26 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 90

 Psalmynas
  
 D. KETVIRTOJI KNYGA
  
 Dievas amžinas, o žmogus trapus
  
Ps 90

I

1 [i1]Malda. Dievo žmogaus Mozės.

Viešpatie, tu buvai mūsų užuovėja

per kartų kartas.

2 Pirma negu kalnai užgimė

ir žemę bei pasaulį pagimdei, tu esi tas,

kuris yra Dievas nuo amžių per amžius.

3 Tu sugrąžini mus į dulkes,

sakydamas: „Grįžkite[i2] mirtingieji“.

4 Juk tūkstantis metų tau lyg viena diena, –

tarsi vakarykštė diena, jau praėjusi,

lyg viena nakties sargyba.[i3]

5 [i4]Tu užbaigi žmonių gyvenimą miegu;

auštant jie yra lyg žolė, kuri atauga, –

6 auštant ji iš naujo sužaliuoja ir žydi, –

o vakare nuvysta ir nudžiūsta.

II

7 Juk mus tavo įniršis žudo,

dėl tavo pykčio mus apima baimė.

8 Tu pasidėjai mūsų kaltes prieš save,

savo veido šviesoje – slaptas mūsų nuodėmes.

9 Juk visos mūsų dienos praeina tau pykstant,

baigiame gyvenimo metus su atodūsiu.

10 Gyvename septynias dešimtis metų,

o jei tvirtesni – galbūt aštuonias.

Bet dauguma tų metų grynas triūsas ir vargas, –

jie greitai prabėga, ir mes išskubame.

11 Kas gali perprasti tavo įniršio jėgą?

Tavo pyktis prilygsta tavo pagarbiai baimei.

III

12 Mokyk tad mus skaičiuoti savo dienas,

kad įgytume išmintingą širdį.

13 Sugrįžk, VIEŠPATIE! Kaip ilgai?

Elkis gailestingai su savo tarnais!

14 Pasotink mus auštant savo gerumu,

kad giedotume iš džiaugsmo per

visas savo dienas.

15 Duok mums tiek laimės, kiek davei liūdesio

per visus mūsų nelaimių metus.

16 Leisk mums, tavo tarnams, regėti tavo didingus darbus,

leisk mūsų palikuonims matyti tavo garbingą galybę.

17 Tebūna Viešpaties, mūsų Dievo, malonė su mumis:

padaryk mums sėkmingą mūsų rankų darbą –

padaryk sėkmingą mūsų rankų darbą!

  
Išnašos:
1Ps 90,1-90,17: Mąstymas apie gyvenimo trumpumą ir vargus. Psalmininkas sugretina Dievo amžinybę su trumpa žmogaus gyvenimo trukme žemėje (1) ir įžvelgia kančioje ir mirtyje bausmę už nuodėmę (II); jis prašo Dievą suteikti jam atgaivos prieš mirtį (III).
2Ps 90,3: ... sakydamas: ‘Grįžkite...’: pakanka vieno Dievo žodžio žmogui sugrąžinti į dulkes, iš kurių jis buvo paimtas. Užuomina apie Dievo nuosprendį Adomui po nupuolimo. Žr. Pr 2,7; 3,19.
3Ps 90,4: ... nakties sargyba: hebrajai dalijo naktį į tris sargybas. Žr. Ts 7,19.
4Ps 90,5-90,6: Žolės trapumas Palestinos saulėje buvo tapęs priežodžiu. Žr. Ps 103,15-16; 129,6; Iz 40,6-8.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 90