BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 26 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 82

 Psalmynas
  
 Dievas – visagalis Valdovas
  
Ps 82

1 [i1]Asafo psalmė.

Dievas užima savo vietą dieviškoje taryboje,

dievų sueigoje[i2] jis teisia:

I

2 „Kaip ilgai neteisingai teisite

ir būsite šališki nedorėliams?

3 Ginkite silpnuosius ir našlaičius,

saugokite vargdienių ir beturčių teises!

4 Gelbėkite silpnuosius ir beturčius,

gelbėkite juos iš nedorėlių nagų!“

II

5 „Kokie jie neišmanėliai! Kokie jie kvaili!

Jie vaikšto nedorais keliais, –

teisingumo pamatai[i3] žemėje griūva!

6 [i4]'Esate dievai, – aš sakiau, –

jūs visi Aukščiausiojo sūnūs'.

7 Tačiau mirsite kaip žmonės,[i5]

krisite kaip kiekvienas didžiūnas“.

8 [i6]Pakilk, Dieve, teisk žemę,

nes tau priklauso visos tautos!

  
Išnašos:
1Ps 82,1-82,8: Psalmininkas rodo patį Dievą (1-oji eilutė), priekaištaujantį neteisingiems teisėjams (I) ir darantį jiems teismą (II). Trumputė malda, prašanti visuotinio teisingumo, užbaigia psalmę (8-oji eilutė). Žr. Iz 3,13-17.
2Ps 82,1: ... dievų sueigoje: sueigoje žemiškų teisėjų, kurie yra panašūs į Dievą savo pareigomis įgyvendinti teisingumą žemėje. Žr. Ps 58,2.
3Ps 82,5: ... teisingumo pamatai: teisingumo ir dorovės pagrindai. Žr. Ps 11,3.
4Ps 82,6: Pats Jėzus paaiškina šiuos žodžius: Taigi {Įstatymas} vadina dievais tuos, kuriems skirtas Dievo žodis, ir Raštas negali būti panaikintas (Jn 10,34-35).
5Ps 82,7: ... kaip žmonės: kaip visi žmonės.
6Ps 82,8: Ši eilutė sietina su Kristumi, kuriam buvo duota teisti visą pasaulį. Žr. Jn 5,22.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 82