BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 25 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 7

 Psalmynas
  
 Viešpats yra teisus Teisėjas
  
Ps 7

1 [i1]Dovydo rauda, kurią jis giedojo VIEŠPAČIUI dėl Kušo Benjaminaičio.

I

2 VIEŠPATIE, mano Dieve, prie tavęs glaudžiuosi!

Saugok mane nuo visų, kurie mane persekioja,

ir gelbėk mane,

3 kad jie kaip liūtai, mane nusitempę,

nesuplėšytų į gabalus,

kadangi nėra kas gelbsti.

II

4 VIEŠPATIE, mano Dieve, jeigu tai padariau,[i2]

jeigu kaltė suteršė mano rankas,

5 jeigu piktu atsilyginau savo bičiuliui, –

aš, kuris pasigailėjau tų,[i3]

kurie be priežasties buvo mano priešai –

6 tuomet mane priešas tepersekioja ir tepagauna,

mano gyvastį su žemėm tesutrypia

ir mano sielą su dulkėmis tesumaišo! {Sela}

III

7 VIEŠPATIE, pakilk įniršęs,

užstok mane nuo priešų šėlimo!

Mano Dieve, pabusk teismui, kurį esi paskelbęs.

8 Tesiburia aplink tave sueiga tautų,

ir viešpatauk joms iš aukštybių.

9 {VIEŠPATS teisia tautas.}

Teisk mane, VIEŠPATIE, pagal mano teisumą,

žiūrėdamas mano nekaltumo.

10 Padaryk galą nedorėlių kėslams,

sustiprink teisųjį!

Tu ištiri mūsų mintis ir norus,

o teisusis Dieve!

IV

11 Dievas yra man skydas,

kuris gelbsti doros širdies žmones.

12 Teisus teisėjas yra Dievas, –

Dievas, kuris gali kasdien bausti.

13 Jei žmogus nepakeis savo elgesio,

Dievas galąs savo kalaviją;

įtemps lanką, įdėjęs į jį strėlę;

14 nutaisys prieš jį savo mirtinus ginklus,

ugningas ietis padarys savo strėlėmis.

V

15 Štai kaip nedoras žmogus sumano pikta,

užsigeidžia kenkti ir sumano apgaulę.

16 Jis iškasa duobę, ją dar pagilina,

ir pats į savo iškastą duobę įpuola.

17 Jam ant galvos sugrįžta jo piktumas,

jo smurtas užkrinta jam ant pakaušio.

18 Dėkosiu VIEŠPAČIUI už jo teisumą,

giedosiu šlovės giesmę VIEŠPAČIUI Aukščiausiajam.

  
Išnašos:
1Ps 7,1-7,18: Priešų šmeižiamas, psalmininkas prašo pagalbos prieš juos (I), prisiekdamas, kad jis yra nekaltas (II), ir šaukdamasis Dievo, teisingojo pasaulio Teisėjo, kad jį apgintų (III); pasitikėdamas Dievo teisumu (IV), jis kalba apie savo šmeižikų nubaudimą ir pažada padėkos auką (V).
2Ps 7,4: ... jeigu tai padariau: kaip teigia psalmininko šmeižikai.
3Ps 7,5: ... pasigailėjau tų: žr. 1 Sam 24,11; 26,9 apie Dovydo geraširdišką pasielgimą su Sauliumi.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 7