BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 16 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 60

 Psalmynas
  
 Prašymas išgelbėti
  
Ps 60

1 [i1]Chorvedžiui.

„Liudijimo lelija“ melodija. Dovydo poema. Pamokymui.

2 Kai jis kovojo su Aram-Naharajimais ir Aram-Zoba, o Joabas sugrįžo ir nugalėjo Edomą – dvylika tūkstančių vyrų – Druskos slėnyje.

I

3 Dieve, tu mus atmetei, mūsų gretas suardei;

supykai ant mūsų – nūn sutelk mus!

4 Supurtei žemę, ir ji subiro;

užtaisyk jos plyšius, nes ji griūva.

5 Pagirdei savo tautą karčiu gėrimu,

davei mums gerti svaiginančio vyno.

6 Visiems, tavęs pagarbiai bijantiems,

iškelk ženklą, prie kurio telktis, kad nepralaimėtum. {Sela}

7 [i2]Duok pergalę savo dešine, išklausyk mūsų maldą,

kad būtų išgelbėti tavo mylimieji.

II

8 Dievas pažadėjo savo šventovėje:

„Džiaugdamasis pergale, padalysiu[i3] Šechemą

ir atmatuosiu[i4] Sukotų slėnį savo tautai.

9 Man priklauso Gileadas, taip pat ir Manasas;

Efraimas yra mano šalmas, Judas man skeptras.

10 [i5]Moabą naudosiu kaip praustuvę,

ant Edomo mesiu savo apavą;

Filistijoje aidės mano pergalės šauksmas“.

III

11 Kas atves mane į įtvirtintąjį miestą?[i6]

Kas ves mane į Edomą?

12 Argi neatmetei mūsų, Dieve?

Su mūsų kariuomene, Dieve, tu nebežygiuoji!

13 Suteik mums pagalbą prieš mūsų priešus,

nes žmonių pagalba bejėgė.

14 Su Dievu savo pusėje būsime narsūs, –

jis sutryps mūsų priešus.

  
Išnašos:
1Ps 60,1-60,14: Liūdėdamas dėl pralaimėto mūšio, psalmininkas visų pirma dėkoja Dievui už kariuomenės dalies išgelbėjimą (I); paskui, prisimindamas Dievo pažadą padaryti pavaldžias kaimynines tautas (II), jis pareiškia pasitikėjimą stipria Dievo pagalba (III).
2Ps 60,7-60,14: Šios eilutės vėl pasirodo Ps 108 tekste.
3Ps 60,8: ... padalysiu ... atmatuosiu
4Ps 60,8: Sukotų slėnį: turbūt žemutinę Jaboko slėnio dalį. Žr. Pr 32,23; 33,17.
5Ps 60,10: Moabiečiai bus priversti vergauti izraeliečiams; Edomas bus Dievui suolelis kojoms. Taip senovės karaliai elgdavosi su nugalėtais priešais. Žr. Ps 110,1. ... ant Edomo mesiu savo apavą: apavo metimas ant užkariautos teritorijos buvo ženklas, kad ji yra nugalėtojo nuosavybė.
6Ps 60,11: ... įtvirtintąjį miestą: turbūt Bozra, nepaimama Edomo sostinė. Žr. Iz 34,6; 63,1; Am 1,12.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 60