BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 21 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

PsalmynasSkyrius: 25

 Psalmynas
  
 Malda gresiant pavojui
  
Ps 25

1 [i1]Dovydo.

I

{'a} Į tave, VIEŠPATIE, keliu širdį.

2{b}  O, mano Dieve, tavimi pasitikiu.

Neleisk man būti sugėdintam,

neleisk mano priešams džiūgauti.

3{g}  Juk nė vienas nenueina niekais,

kas tavimi pasitiki;

nueina niekais neištikimieji – lengvabūdžiai.

4{d}  Parodyk man savo kelius, VIEŠPATIE,

mokyk mane savo takų.

5{h}  Vesk mane savo tiesa ir mokyk mane,

nes esi Dievas, mano Gelbėtojas.

{v} Tavimi visados pasitikiu.

6{z}  VIEŠPATIE, neužmiršk savo gailestingumo

ir ištikimos meilės, –

jie taip seni kaip laikas.

7{h}  Mano jaunystės nuodėmes ir kaltes užmiršk, –

savo ištikima meile dėl savo gerumo

atsimink mane, VIEŠPATIE!

II

8{t}  Teisus ir geras yra VIEŠPATS,

todėl jis moko klystančius kelio.

9{j}  Jis veda kukliuosius teisingu taku

ir moko juos savo kelio.

10{k}  Visi VIEŠPATIES takai yra

ištikima meilė ir tiesa visiems,

kurie laikosi jo Sandoros ir paklūsta jo įsakams.

11{l}  Dėl savo vardo, VIEŠPATIE,

atleisk mano kaltę, nors ji ir didžiulė.

12{m}  Kas tik pagarbiai VIEŠPATIES bijo,

sužino iš jo taką, kuriuo eiti turėtų.

13{n}  Jis pats gyvens laimingai,

ir jo vaikai paveldės žemę.

14{s}  VIEŠPATS yra pagarbiai jo bijančiųjų draugas

ir patvirtina jiems savo Sandorą.

15{'a}  Mano akys visad atkreiptos į VIEŠPATĮ,

nes jis ištrauks mano kojas iš pinklių.

III

{p} 16 Atsigręžk į mane ir būk man gailestingas,

nes aš esu vienišas ir nuskurdęs.

17{z}  Palengvink man širdies rūpesčius

ir išgelbėk mane iš mano vargų.

18{q}  Pažvelk į mano skurdą ir kančią

ir atleisk visas mano nuodėmes.

19{r}  Pasižiūrėk, kiek daug mano priešų,

kaip baisiai jie manęs nekenčia.

20{š}  Apsaugok mano gyvastį ir išgelbėk mane,

neleisk man nusivilti,

nes pas tave ieškau užuovėjos.

21{t}  Gerumas ir dorumas tepalaiko mane,

nes, VIEŠPATIE, tavimi pasitikiu.

22 [i2]O Dieve, atpirk Izraelį iš visų jo vargų!

  
Išnašos:
1Ps 25,1-25,22: Alfabetinė psalmė. Mintys padrikai susietos, bet pirmoji dalis (I) iš esmės yra malda ieškant kelio ir atleidimo; antroji (II) – mąstymas apie Dievo gerumą teisiesiems; trečioji (III) prašymas apsaugoti ir paguosti.
2Ps 25,22: Ši paskutinė eilutė yra priedas prie psalmės.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

PsalmynasSkyrius: 25